Eervolle vermelding VBW-Asfalt Nederlandse Bouwprijs

Breukelen – De asfaltbranche vervult een voortrekkersrol bij het hergebruik. Vanwege die voorbeeldfunctie kende jury van de Nederlandse Bouwprijs 2005 op 21 februari 2005 een Eervolle Vermelding toe aan VBW-Asfalt. De juryvoorzitter, jhr.drs. Pieter Beelaerts van Blokland, sprak bij de uitreiking zijn waardering uit voor de verfrissende wijze waarop de asfaltbranche haar verantwoordelijkheid heeft getoond door grote inspanningen te plegen om te voldoen aan alle milieudoelstellingen. De uitreiking vond plaats in het bijzijn van de ministers Sybilla Dekker van VROM, Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken.

Beelaerts van Blokland gaf aan dat de jury de Eervolle Vermelding heeft toegevoegd aan de voorgenomen prijzen. Het procesmatige karakter van de inzending viel moeilijk in te passen in de beoordelingscriteria. Het grote voorbeeld voor andere sectoren acht de jury echter van zo groot belang dat zij meende de waardering voor het bijzonder succesvolle resultaat apart te vermelden.

Dit resultaat bestaat uit de realisatie van een gesloten kringloop voor schoon asfalt waarin nagenoeg al het vrijkomende materiaal bij onderhoud en reconstructie weer wordt ingezet als grondstof voor nieuw asfalt. Weinig weggebruikers realiseren zich dat al meer dan de helft van het asfalt waar zij over rijden bestaat uit weer opnieuw gebruikt materiaal. Met de Eervolle Vermelding wil de jury dit grote resultaat als voorbeeld ook onder de aandacht brengen van de kring buiten de direct betrokkenen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VBW-Asfalt (Brancheorganisatie)

Eervolle vermelding VBW-Asfalt Nederlandse Bouwprijs | Infrasite

Eervolle vermelding VBW-Asfalt Nederlandse Bouwprijs

Breukelen – De asfaltbranche vervult een voortrekkersrol bij het hergebruik. Vanwege die voorbeeldfunctie kende jury van de Nederlandse Bouwprijs 2005 op 21 februari 2005 een Eervolle Vermelding toe aan VBW-Asfalt. De juryvoorzitter, jhr.drs. Pieter Beelaerts van Blokland, sprak bij de uitreiking zijn waardering uit voor de verfrissende wijze waarop de asfaltbranche haar verantwoordelijkheid heeft getoond door grote inspanningen te plegen om te voldoen aan alle milieudoelstellingen. De uitreiking vond plaats in het bijzijn van de ministers Sybilla Dekker van VROM, Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken.

Beelaerts van Blokland gaf aan dat de jury de Eervolle Vermelding heeft toegevoegd aan de voorgenomen prijzen. Het procesmatige karakter van de inzending viel moeilijk in te passen in de beoordelingscriteria. Het grote voorbeeld voor andere sectoren acht de jury echter van zo groot belang dat zij meende de waardering voor het bijzonder succesvolle resultaat apart te vermelden.

Dit resultaat bestaat uit de realisatie van een gesloten kringloop voor schoon asfalt waarin nagenoeg al het vrijkomende materiaal bij onderhoud en reconstructie weer wordt ingezet als grondstof voor nieuw asfalt. Weinig weggebruikers realiseren zich dat al meer dan de helft van het asfalt waar zij over rijden bestaat uit weer opnieuw gebruikt materiaal. Met de Eervolle Vermelding wil de jury dit grote resultaat als voorbeeld ook onder de aandacht brengen van de kring buiten de direct betrokkenen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VBW-Asfalt (Brancheorganisatie)