Ballast Nedam: Onderzoek EC naar bitumenmarkt

Naar aanleiding van media-uitingen over de mogelijke betrokkenheid van o.a. Ballast Nedam bij kartelvorming bij de inkoop van bitumen geeft Ballast Nedam de volgende informatie.

In 2002 is door de Europese Commissie medegedeeld dat een grootschalig Europees onderzoek zal worden ingesteld naar mogelijke kartelvorming door oliemaatschappijen bij de verkoop van bitumen. Bitumen is een grondstof voor asfaltproductie.
Volgens de Europese Commissie zou ook de Nederlandse markt betrokken zijn. Daartoe zijn in 2002 invallen uitgevoerd bij een aantal Nederlandse afnemers van bitumen. Dit betrof voor zover Ballast Nedam bekend is bouwbedrijven die asfalt produceren. Bij Ballast Nedam is geen huiszoeking geweest.

Op verzoek van de Europese Commissie heeft Ballast Nedam in 2002 schriftelijk vragen beantwoord over de inkoop van bitumen. De inkoop van bitumen betreft voor Ballast Nedam een relatief laag bedrag (jaarlijks tussen Euro 1 mln en Euro 2 mln).
Het is Ballast Nedam thans niet bekend of het ergens van zal worden beschuldigd en heeft tot nu toe ook geen mededelingen ontvangen over de stand van het onderzoek van de Europese Commissie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ballast Nedam BV