VBW-Asfalt: Volwassen milieubeleid goed voor economie

Breukelen – De asfaltbranche heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van staatssecretaris Van Geel (milieu) over de geringe aandacht van bedrijven en media voor het milieu. Betrokken overheden, zoals Rijkswaterstaat, werken al tientallen jaren samen met de asfaltbranche om gefreesd asfalt opnieuw te gebruiken. Dit leidt tot een forse besparing op de inzet van schaarse, deels eindige voorraden natuurlijke grondstoffen. Mede hierdoor mag Nederland zich voorloper noemen op het gebied van hergebruik in de bouwsector.

Door hergebruik blijft asfalt binnen de gesloten keten van productie en gebruik. Dit levert ieder jaar een besparing op van ongeveer 100.000 vrachtwagens aan in te voeren natuurlijke grondstoffen. Dit betekent dat er gelijktijdig wordt bespaard op de schaarse stortruimte. Op het gebied van energie levert de productie van nieuw asfalt met gerecycled asfaltgranulaat maar liefst een besparing van 30% op in de totale keten ten opzichte van het produceren met primaire grondstoffen.

Resultaat
Het ontwikkelde recycleproces, dat in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand is gekomen, heeft als resultaat dat 75 % van de jaarlijks drie miljoen ton vrijkomend asfalt, direct – zonder tussenhandeling – in nieuw asfalt wordt verwerkt. Meer dan de helft van het totale asfalt van de Nederlandse wegen bevat door deze technologie al hergebruikt asfalt.

Om resultaten te boeken op milieugebied, is een lange periode nodig voor onderzoek en ontwikkeling. De asfaltbranche is hier jaren geleden al mee begonnen. Dit heeft geleid tot het winnen van de Prijs voor de Bouwrecycling in het voorjaar van 2004. Hiermee werd onderstreept dat hergebruik in de cultuur van de asfaltbranche in de wortels is verankerd en dat zij daarmee blijk geeft van een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Partners
VBW-Asfalt heeft de staatssecretaris laten weten dat de asfaltbranche graag samen met het kabinet wil werken aan het behoud van de bereikte milieuwinst. Gebruik van asfaltgranulaat draagt immers bij aan de doelstellingen van het milieubeleid van het ministerie van VROM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VBW-Asfalt

VBW-Asfalt: Volwassen milieubeleid goed voor economie | Infrasite

VBW-Asfalt: Volwassen milieubeleid goed voor economie

Breukelen – De asfaltbranche heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van staatssecretaris Van Geel (milieu) over de geringe aandacht van bedrijven en media voor het milieu. Betrokken overheden, zoals Rijkswaterstaat, werken al tientallen jaren samen met de asfaltbranche om gefreesd asfalt opnieuw te gebruiken. Dit leidt tot een forse besparing op de inzet van schaarse, deels eindige voorraden natuurlijke grondstoffen. Mede hierdoor mag Nederland zich voorloper noemen op het gebied van hergebruik in de bouwsector.

Door hergebruik blijft asfalt binnen de gesloten keten van productie en gebruik. Dit levert ieder jaar een besparing op van ongeveer 100.000 vrachtwagens aan in te voeren natuurlijke grondstoffen. Dit betekent dat er gelijktijdig wordt bespaard op de schaarse stortruimte. Op het gebied van energie levert de productie van nieuw asfalt met gerecycled asfaltgranulaat maar liefst een besparing van 30% op in de totale keten ten opzichte van het produceren met primaire grondstoffen.

Resultaat
Het ontwikkelde recycleproces, dat in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand is gekomen, heeft als resultaat dat 75 % van de jaarlijks drie miljoen ton vrijkomend asfalt, direct – zonder tussenhandeling – in nieuw asfalt wordt verwerkt. Meer dan de helft van het totale asfalt van de Nederlandse wegen bevat door deze technologie al hergebruikt asfalt.

Om resultaten te boeken op milieugebied, is een lange periode nodig voor onderzoek en ontwikkeling. De asfaltbranche is hier jaren geleden al mee begonnen. Dit heeft geleid tot het winnen van de Prijs voor de Bouwrecycling in het voorjaar van 2004. Hiermee werd onderstreept dat hergebruik in de cultuur van de asfaltbranche in de wortels is verankerd en dat zij daarmee blijk geeft van een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Partners
VBW-Asfalt heeft de staatssecretaris laten weten dat de asfaltbranche graag samen met het kabinet wil werken aan het behoud van de bereikte milieuwinst. Gebruik van asfaltgranulaat draagt immers bij aan de doelstellingen van het milieubeleid van het ministerie van VROM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VBW-Asfalt