VBW-Asfalt: Richtlijn dunne asfaltdeklagen

Breukelen – VBW-Asfalt heeft een richtlijn uitgebracht met een overzicht van aandachtspunten van dunne asfaltdeklagen. Dunne asfaltdeklagen zijn in een korte tijd zeer populair geworden, vooral vanwege de gunstige prijs en hoge kwaliteit. Met relatief weinig materiaal is een wegoppervlak van hoge kwaliteit mogelijk met de gewenste eigenschappen.

Verouderde wegdekken worden weer nieuw, en vaak zelfs beter omdat er hoogwaardiger materiaal is gebruikt.
Een grote stimulans is de mogelijkheid om het verkeersgeluid terug te dringen. Binnen de bebouwde kom is de dunne deklaag een uitkomst om te voldoen aan de geluidnormen. De enkele centimeters dunne laag, minder dan drie centimeter, kan op de bestaande verharding worden aangebracht zonder dat putten of kolken moeten worden opgehoogd, evenmin dat aansluitingen tot problemen leiden. Een andere overweging is het aanbrengen van een duurzame kleur.

Vooral ontwerpers moeten zich realiseren dat een dunne asfaltdeklaag raakt aan de grenzen van de mogelijkheden. Bij de voorbereiding moet de ontwerper die mogelijkheden en beperkingen kennen, tot en met de uitvoering en het beheer en onderhoud! Zo moet de uitvoering machinaal plaatsvinden om de gewenste kwaliteit te realiseren.
In de richtlijn worden deze aspecten toegelicht om duidelijk te maken waarom een eis of regel is gesteld. Met de opgenomen checklist is vervolgens na te gaan of alle overwegingen zijn betrokken.

Producenten hebben diverse eigen producten ontwikkeld en als merknaam op de markt gebracht. In de richtlijn zijn voorstellen voor besteksbepalingen opgenomen zodat de aanbiedingen kunnen worden vergeleken. Tevens zijn er teksten die de kwaliteit zo goed mogelijk borgen, bijvoorbeeld over omstandigheden waaronder de uitvoering moeten plaatsvinden. De controle op het uitgevoerde werk is afhankelijk van de gestelde eisen aan het resultaat. De daartoe uit te voeren metingen moeten daarom in het specifieke contract worden vastgelegd.

Het beheer van een dunne deklaag is afhankelijk van de gewenste eigenschappen. Als de geluidreductie bepalend is bij de keuze voor een dunne deklaag, moet ook het beheer daarop worden afgestemd. Schade leidt altijd tot een toename van het geluid en zal daarom vakkundig moeten worden gerepareerd.

In 30 pagina’s heeft de Technische Commissie van VBW-Asfalt al die aspecten vastgelegd. Daarnaast zijn er vier bijlagen opgenomen met een voorstel voor het uitwerken van een bestek, een checklist voor de toepassing, een hulpmiddel bij de keuze en de bepaling van dichtheid en holle ruimte.

De ‘Richtlijn dunne asfaltdeklagen’ is verkrijgbaar bij VBW-Asfalt te Breukelen via
www.vbwasfalt.org
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VBW-Asfalt