INFLATIE

Budget te krap voor aanpassen knooppunt Raalte

Knooppunt Raalte van site provincie Overijssel

Voor de tweede keer is het plan voor de verbouwing van het Knooppunt Raalte stukgelopen omdat er te weinig geld beschikbaar is. Eerder werd geconstateerd dat realisatie met 50 miljoen euro niet haalbaar was. Nu blijkt een voor de inflatie opgehoogd budget van 65 miljoen ook te laag.

Afgelopen juni concludeerden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Overijssel en gemeente Raalte dat het plan voor Knooppunt Raalte niet haalbaar is binnen het budget van 50,2 miljoeneuro. Partijen hebben nu onderzocht wat er mogelijk is binnen 65 miljoen, het budget als alle bijdragen worden geïndexeerd. De conclusie is dat ook dit budget onvoldoende is voor een toekomstbestendige oplossing.

Spoorwegovergang

Op basis van het ontwerp uit de bestuursovereenkomst (2018) zijn verschillende varianten onderzocht. Denk hierbij aan verschillende hoogtes en dieptes van de N35 en de N348. Ook is gekeken naar gelijkvloerse oplossingen voor het kruispunt en oplossingen waarbij de huidige spoorwegovergang in de N348 blijft bestaan.

Hoofddoelstellingen

Voor alle varianten is gekeken of ze bijdragen aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming en veiligheid, de hoofddoelstellingen van het project. Varianten die niet voldoende bijdragen aan de hoofddoelstellingen zijn afgevallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de varianten waarin de huidige spoorwegovergang in de N348 blijft bestaan.

Vervolg

De conclusie is dat zonder extra budget een toekomstbestendige oplossing niet mogelijk is. Ook met veranderingen in het ontwerp kan er geen ontwerp gemaakt worden welke past binnen het budget van € 65 miljoen. Partijen starten daarom gesprekken om de mogelijkheden over het vervolg van het project te verkennen.

Lees ook:

Ziet minister Harbers kans het tracébesluit er door te krijgen?

Aanbesteding verbreding A2 in Limburg gestart

Auteur: Redactie