PERSONALIA

William van Niekerk directeur TKI Bouw en Techniek

William van Niekerk TKI Bouw en Techniek

William van Niekerk start op 1 december als directeur van TKI Bouw en Techniek. Dit Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor ontwerp-, bouw- en techniek is op 1 juli dit jaar opgericht als opvolger van het Bouw en Techniek innovatiecentrum (BTIC).  Binnen een TKI zoeken ondernemers en wetenschappers naar manieren om vernieuwende producten en diensten naar de markt te brengen.

William van Niekerk (52) is in Delft afgestudeerd in de Civiele Techniek. Ruim 25 jaar werkte hij bij verschillende bouwondernemingen, adviesbureaus en als opdrachtgever in diverse directiefuncties. Daarnaast was hij bestuurlijk actief bij onder ander KIVI, de Bouw Informatie Raad en Topsector Water en vervulde hij bestuurlijke rollen in de sector als voorzitter van Bewuste Bouwers en voorzitter van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie.

Prijzen

De afgelopen jaren was William partner en adviseur van directies bij een consultancy op het gebied van transformaties en transacties. Momenteel is William toezichthouder bij verschillende organisaties op het gebied van vastgoed, circulariteit, energie en water. Sinds 2007 is William actief op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft hij aan de basis gestaan van de CO2-Prestatieladder en prijzen mogen ontvangen op het gebied van klimaatactie en verantwoord ketenbeheer.

Klimaatbestendig

Nederland heeft te maken met topuitdagingen voor de gebouwde omgeving. Dat geldt behalve voor de bouw ook voor de infrasector. Tienduizenden bruggen, viaducten, tunnels en sluizen moeten worden vervangen en gerenoveerd. Daarbij moet het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% afnemen en moet de gebouwde omgeving vóór 2050 klimaatbestendig gemaakt worden, aldus de TKI Bouw en Techniek.

Grondstoffen

William van Niekerk: ‘De ontwerp-, bouw- en technieksector gaat voor het eerst in Nederland op grote schaal langjarig samen innoveren om onze gebouwde omgeving duurzaam beter te maken. De grote uitdagingen op het gebied van woningtekorten, verouderende infrastructuur en nuttig en noodzakelijk hergebruik van grondstoffen worden opgepakt. Het is een unieke kans voor mij om hier vanuit de functie van directeur TKI Bouw en Techniek een bijdrage aan te leveren.’

Lees ook:

Monique Lammens voorzitter Commissie Overheidsaanbestedingen

Mourik benoemt twee nieuwe commissarissen

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie