Natuur

Lunchlezing: Brug van vlas op Floriade

Het gebruik van biocomposieten (natuurlijke vezels zoals vlas en hennep in combinatie met biopolymeren) is een interessant perspectief voor de bouw van circulaire bruggen. Platform WOW organiseert 1 juni (12.30-13.30 uur) een lunchlezing op de Floriade over een voorbeeld van een dergelijke, daar met vlas opgebouwde  slimme circulaire brug (‘Smart Circular Bridge’).

De provincie Flevoland heeft als opdrachtgever een flinke dosis lef getoond en daarmee nieuw materiaalgebruik gestimuleerd. Projectmanager Joost Bergers deelt op 1 juni hoe zij samen met de betrokken partijen van pilot naar geaccepteerd alternatief zijn gekomen. Martijn Veltkamp doet namens FiberCore zijn verhaal over het ontwerp en de bouw van de brug. Tijdens  dit proces zijn de leerervaringen van een soortgelijke brug bij de TU Eindhoven meegenomen. ‘Gewone’ composietbruggen zijn inmiddels gemeengoed, maar hoe kijken zij nu aan tegen het bouwen van vlas? Binnen ditzelfde project komen er nog twee biocomposietbruggen, die qua kennis, ervaring en milieuprestatie voortbouwen op deze eerste brug op de Floriade.

Bouwinspectiebureau BouwQ heeft namens de gemeente Almere voor de omgevingsvergunning een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de constructieve veiligheid van de slimme circulaire brug. Gezien de toepassing van dit innovatieve materiaal kon hierbij geen gebruik worden gemaakt van de bestaande materiaalnormen, maar van een toetsmethode gecombineerd met monitoring.

Auteur: Jacques Geluk