Energietransitie

Shell en Eneco schrijven zich eveneens in voor offshore windparken

Ook Shell en Eneco nemen via hun joint ventures Ecowende en SchakelWind deel aan de aanbestedingen voor de offshore windparken Hollandse Kust (west) kavel VI en VII. Er zijn grote ambities voor wind op zee. De uitrol daarvan moet worden versneld, in harmonie met de natuur en geïntegreerd in het Nederlandse energiesysteem. Beide bedrijven willen – net als hun concurrenten – met hun biedingen deze uitdaging aangaan. 

Met de joint venture Ecowende willen Shell en Eneco een beweging in gang zetten om buitengaatse windparken met een netto positieve impact op de natuur te realiseren. Het doel hierbij is een offshore windpark te bouwen met een florerend ecosysteem en zo min mogelijk impact op vogels, vleermuizen en de onderwaterwereld. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee en de ecologie van de Noordzee niet in het gedrang mag komen. Ecowende heeft hier een uitgebreid programma voor ontwikkeld met maatregelen en innovatieve experimenten, uit te voeren met tientallen partners onder wie experts, kennisinstellingen en commerciële partners uit binnen- en buitenland.

SchakelWind
Met SchakelWind willen Shell en Eneco een nieuwe fase mogelijk maken in de energietransitie voor alle sectoren in het Nederlandse Klimaatakkoord, met als missie dé nieuwe benchmark te realiseren voor de integratie van windparken op zee. SchakelWind wil, naast windpark Hollandse Kust (west) kavel VII, samen met bedrijven een groot aantal investeringen doen door het hele land heen. Bijvoorbeeld in projecten die volledig meebewegen met de stroomproductie van het windpark. Hiermee wordt de groene stroom uit het windpark zo effectief en breed mogelijk ingezet om Nederland te verduurzamen. Met diverse innovaties en een uitgebreid disseminatie- en communicatieprogramma met onder andere stages en promotieonderzoeken gaat SchakelWind de verdere integratie van wind op zee in de toekomst ondersteunen. De verwachting is dat Hollandse Kust (west) VI en VII genoeg energie leveren om circa 6 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen. Beide windparken komen op 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden, en worden in 2026 in gebruik genomen.

Met deze aankondiging maken beide bedrijven bekend dat ze meedoen aan de aanbestedingen. Het is volgens hen nu aan de overheid om de voorstellen te beoordelen en tot een oordeel te komen. Tot dat moment geven Shell en Eneco geen aanvullende inhoudelijke toelichting op de plannen. Eerder hebben Vattenfall en partner BASF zich voor dezelfde windparken ingeschreven tijdens deze aanbestedingsronde.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jacques Geluk