Graafmachine. Foto: ProMedia

Klachtenloket aanbestedingen weer een stap dichterbij

Graafmachine. Foto: ProMedia

Een klachtenregeling met onafhankelijk loket wordt voor elke opdrachtgever van aanbestedingen verplicht. Het ministerie van Economische zaken heeft voor die opdrachtgevers nu een adviesdocument gepubliceerd.

In Nederland wordt er jaarlijks voor zo’n 87 miljard euro aan producten en diensten ingekocht middels aanbestedingen. Toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer spande zich in om aanbestedingen verder te professionaliseren en de rechtspositie van ondernemers te verbeteren. Haar voorstellen werden eind vorig jaar door de ministerraad aangenomen. De al genoemde klachtenregeling met loket moet het voor ondernemers die inschrijven makkelijker maken om aandacht te vragen voor fouten in aanbestedingen. Ook worden gunningsbeslissingen voortaan uitgebreider toegelicht en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts gaan zwaarder meetellen dan ze nu doen.

Slag maken

Aan de invulling en invoering van deze maatregelen wordt door het ministerie van EZ gewerkt. Er zijn ook aanpassingen van de Aanbestedingswet voor nodig. De ‘handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden’ moet opdrachtgevers intussen helpen om een klachtenloket op te zetten of, als het er al is, om deze te verbeteren. “Hiermee kunnen aanbestedende diensten alvast een slag maken met de professionalisering van hun klachtenloket. Op deze wijze kan verder worden gebouwd aan een professionele relatie tussen ondernemer en aanbestedende dienst”, aldus het ministerie.

Programma Beter Aanbesteden

Het maatregelenpakket waarop de handreiking voorsorteert is niet de enige manier waarop de overheid probeert de aanbestedingspraktijk naar een hoger plan te tillen. Dat gebeurt namelijk ook met het Programma Beter Aanbesteden (PBA), dat loopt van 2021 tot en met 2024. Daarin werken PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland samen. PBA wil het inkoopproces via aanbestedingen verbeteren, net als de bijbehorende dialoog en samenwerking. Vorig jaar bleek al dat de partijen die zich in dit onderwerp kunnen vinden er ook graag echt mee aan de slag willen.

Lees ook: 

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.