Bord werk in uitvoering

Nu echt aan de slag met beter aanbesteden

Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

De belanghebbenden bij het Programma Beter Aanbesteden willen heel graag echt aan de slag met dat instrument. Ze zien bijvoorbeeld ruimte in het verbeteren van de ‘zachte kant’ van aanbestedingen, waarbij het draait om houding en gedrag.

Dat bleek recent tijdens twee online bijeenkomsten over het Programma Beter Aanbesteden. Dit programma voor de jaren 2021-2024 is een vervolg op de gelijknamige actieagenda. Het gaat om een coproductie van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. PBA wil het inkoopproces via aanbestedingen verbeteren, net als de bijbehorende dialoog en samenwerking.

“Overheden en ondernemers krijgen via Beter Aanbesteden beter toegang tot kennis over het inkoopproces, bijvoorbeeld via kennissessies in hun regio en leerproducten. Via marktdagen kunnen zij met elkaar in gesprek over knelpunten en oplossingen. Ook gaat Beter Aanbesteden faciliteren bij de daadwerkelijke toepassing van kennis in de praktijk. Denk aan ondersteuning met experts, het organiseren van pilots en proeftuinen of het begeleiden van concrete verbetertrajecten.”

Groen licht voor aanpak en thema’s

In totaal deden zo’n zeventig mensen mee aan de twee bijeenkomsten. Dat deden ze namens aanbestedende diensten, het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. Er werd groen licht gegeven voor de gekozen aanpak, speerpunten en thema’s. Men is het eens met wat er allemaal in kaart is gebracht en wil ook graag dat er nu echt aan de slag wordt gegaan met de kennis en instrumenten die voor Beter Aanbesteden zijn verzameld. In juni 2021 starten dan ook de eerste seriematige, regionale activiteiten.

Uit de enquête tijdens de bijeenkomsten kwam ook heel duidelijk naar voren dat de stakeholders de meeste winst zien in verbetering van de ‘zachte kant’ in de samenwerking tussen overheden en ondernemers. “Het programma Beter Aanbesteden richt zich daarom ook nadrukkelijk op houding en gedrag bij contact en samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers.”

Lees ook: Meer aandacht voor fouten in aanbestedingen

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.