Boskalis

Boskalis verwerft nieuwe infraprojecten ter waarde van 75 miljoen euro

Foto: still uit video Borssele

Baggerbedrijf en waterbouwer Boskalis heeft in Nederland twee infraprojecten binnengehaald die samen goed zijn voor 75 miljoen euro. Het gaat om een opdracht van Rijkswaterstaat op de grens met Duitsland en een herinrichtingsproject in opdracht van de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf PWN.

In het grensgebied met Duitsland gaat Boskalis op de rivier de Waal een nieuwe haven aanleggen in Spijk, vlak bij Lobith. Het betreft een overnachtingshaven voor binnenvaartschepen. Om de haven te kunnen aanleggen moet er zo’n 3 miljoen kubieke meter grond verzet worden. De werkzaamheden starten begin volgend jaar en gaan ongeveer tweeënhalf jaar duren. Door gebruik te maken van biobrandstof verwacht Boskalis tijdens de looptijd van het project ruim 50 procent minder CO2 uit te stoten dan wanneer traditionele brandstof ingezet zou worden.

De tweede opdracht omvat de herinrichting van de provinciale weg N241 in Noord-Holland. De weg moet niet alleen verbreed worden, maar ook moet er een drinkwaterleiding verlegd worden. Daarnaast komen er voorzieningen om de veiligheid van weggebruikers te vergroten. Boskalis neemt zowel de uitwerking van het plan voor zien rekening als de realisatie van de weg. Het hele project moet eind 2024 klaar zijn.

Ondanks corona orderportefeuille op peil

Boskalis kijkt terug op een goed derde kwartaal, ook al laten de gevolgen van corona zich volgens het concern onverminderd voelen. Zo duren aanbestedingsprocedures langer dan normaal. “Daar waar het al uitdagend was om projecten buiten Europa operationeel draaiend te houden, is het inmiddels ook steeds complexer geworden om dit binnen Europa te doen. Desalniettemin is Boskalis er ook in het afgelopen kwartaal redelijk goed in geslaagd de projecten uit te voeren en de bezetting van de schepen op peil te houden”, stelt het bedrijf.

De orderportefeuille bedroeg per eind september 4,4 miljard euro. Dat is een lichte daling ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal heeft Boskalis voor ruim  0,3 miljard euro aan werk aangenomen. De huidige werkvoorraad biedt volgens het concern een goede basis voor 2021.

Foto: Boskalis

Auteur: Redactie Infrasite