Werk in uitvoering

MKB INFRA: aanbestedingspraktijk is verbeterd, maar nog niet genoeg

Werk in uitvoering Foto: Yvonne

MKB INFRA pleit voor een betere aanbestedingspraktijk voor infrabedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Ook de betalingsregeling in de infra kan beter, vindt de belangenorganisatie. Vijf jaar geleden kwam MKB INFRA ook al met verbetervoorstellen. Een deel daarvan is inmiddels overgenomen door andere partijen.

Alle voorstellen zijn gebundeld in de brochures ‘Toekomstbestendig samenwerken’ en ‘Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra’. Beide zijn door voorzitter Philip van Nieuwenhuizen overhandigd aan CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland.

Loting

Een van de pijnpunten zit in loting als selectiemethode om een geschikte aannemer te vinden. Onwenselijk, vindt MKB INFRA. Iedere partij die aan de minimumeisen voldoet, is volgens de vereniging in principe geschikt om de opdracht uit te voeren en zou aan de aanbesteding mogen deelnemen.

Daarnaast werkt MKB INFRA aan een meer volwassen verhouding tussen infrabouwers en hun opdrachtgevers. Ze zouden veel meer in samenspraak moeten kijken hoe het beste invulling kan worden geven aan maatschappelijke opgaves als reductie van emissies, omgevingsmanagement en circulariteit. Daarbij moeten opdrachtgevers kritischer kijken naar de certificaten die ze verplicht stellen bij een bepaald type werk of opdrachtgever. Nu is er volgens MKB INFRA vaak sprake van een overdaad aan vereiste certificaten.

Prijsdumping

Ook wordt voorgesteld om prijsdumping in te dammen. Daarbij is volgens de vereniging niet alleen aandacht voor de keuze van de aanbestedingsprocedure (met dialoog en inzet bouwteam) cruciaal. Ook het bepalen van een middenprijs op basis van de gemiddelde inschrijfsom is een optie.

In 2015 kwam MKB INFRA ook al met voorstellen om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Die zijn inmiddels voor een groot deel gerealiseerd en overgenomen door andere partijen. Zo is het voorstel voor Tendervergoedingen overgenomen in de Handreiking Tenderkostenvergoeding van het ministerie van Economische Zaken.

Sneller betalen

Op het gebied van betaling valt ook winst te behalen door een einde te maken aan de lange periode van voorfinanciering door het mkb, wat soms leidt tot faillissementen. MKB INFRA heeft met de gemeenten Horst aan de Maas, Enschede en Houten een nieuwe betalingsregeling getest, die nu verder ingevoerd wordt. Daarmee is de opdrachtgever volgens MKB INFRA goedkoper uit en ‘is de mkb-aannemer niet meer de kredietverstrekker van de opdrachtgever’.

Een ander voorstel dat inmiddels praktijk is geworden is de manier waarop prestatiemeten wordt ingezet door Rijkswaterstaat. Dat gebeurt niet meer als selectiemiddel, maar als methode om de samenwerking tijdens het project te verbeteren.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite