Proefsluiting stormvloeringkering Ramspol (foto: Rijkswaterstaat)

Onderhoud opblaasbare kering Ramspol naar Dynniq

Foto: Rijkswaterstaat

Dynniq Nederland gaat de komende drie jaar het onderhoud uitvoeren aan de stormvloedkering Ramspol in Kampen. Het bedrijf kwam als beste uit de bus bij de EMVI-aanbesteding van Rijkswaterstaat. Het contract gaat per 1 januari 2021 in en heeft een waarde van ruim 1,4 miljoen euro.

Als voorbereiding op de nieuwe werkzaamheden is inmiddels de transitieperiode gestart waarin Rijkwaterstaat Dynniq informeert over de kering, de veiligheidsvoorschriften en richtlijnen voor gegevensregistratie. Monteurs van het bedrijf volgen de komende maanden trainingen en springen alvast bij tijdens storingen en geplande onderhoudswerkzaamheden.

De kering Ramspol is een balgstuw die bestaat uit drie balgen van zwaar en zeer sterk rubberdoek. In opgeblazen vorm ontstaat er een dam van tien meter hoog en 240 meter lang, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit.

Goedkoper en veiliger

Rijkswaterstaat koos voor de balgstuw omdat de kering goedkoper en veiliger is dan het alternatief: 135 kilometer aan dijken ophogen. Normaal gesproken heeft de scheepvaart geen last van de kering en ligt de lege balg op de bodem. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 centimeter boven NAP, sluit de stormvloedkering automatisch en wordt zo het achterland beschermd. Dat gebeurt gemiddeld één keer per jaar. Binnen een uur heeft de opblaasbare dam zijn maximale grootte.

De stormvloedkering Ramspol werd in december 2002 geopend en werd destijds beheerd door het toenmalige waterschap Groot Salland, inmiddels opgegaan in waterschap Drents Overijsselse Delta. Sinds 1 juli 2014 heeft Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud overgenomen. De kering wordt jaarlijks getest tijdens een functioneringssluiting voorafgaand aan het stormseizoen.

Foto: Rijkswaterstaat

Auteur: Redactie Infrasite