Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat moet gunning onderhoudscontract opschorten

Rijkswaterstaat is door de rechtbank in Den Haag op de vingers getikt bij de aanbestedingsprocedure voor het onderhoud en monitoren van bruggen en sluizen in het beheergebied West-Nederland Zuid, district Noord en Zuid. De dienst moet de inschrijving van VolkerWessels, die een kort geding had aangespannen, opnieuw beoordelen. De gunningsbeslissing van eind augustus moet worden ingetrokken.

De aanbiedingen van de vier inschrijvende partijen, waaronder die van VolkerWessel-bedrijven VolkerRail en KWS Infra, werden beoordeeld op beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV). De score die ze konden behalen was behalve op de inschrijfprijs gebaseerd op een aantal kwalitatieve criteria. Ieder kwalitatief gunningscriterium vertegenwoordigde een maximale kwaliteitswaarde in euro’s. De totaal door een inschrijver op de kwalitatieve gunningscriteria behaalde score werd vertaald in een bedrag in euro’s dat in mindering werd gebracht op de inschrijfsom als fictieve korting. Het resultaat van die som is de fictieve inschrijvingssom. De opdracht zou worden gegund aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom.

Beoordeling inschrijving VolkerWessels onjuist

VolkerWessels eindigde als tweede in de procedure. Onterecht, vindt het bedrijf, omdat dat niet af te leiden zou zijn uit de beoordeling van Rijkswaterstaat. Voor VolkerWessels was duidelijk dat het zelf de winnaar was. Daarom stapte het  bedrijf naar de rechter om te eisen dat het gunningsbesluit ongedaan gemaakt zou worden.

De rechter stelde VolkerWessels grotendeels in het gelijk. Volgens de rechtbank was de beoordeling van de inschrijving van het bedrijf door Rijkswaterstaat op een aantal punten onbegrijpelijk en bevatte deze onjuistheden. Op die punten moet er een herbeoordeling komen. De voorzieningenrechter vraagt zich wel af of daarmee het verschil in score tussen de nummers 1 en 2 overbrugd kan worden. Daarom krijgt Rijkswaterstaat de kans om voorafgaand aan de herbeoordeling cijfermatig aan te tonen dat zelfs een score van 10 op de drie opnieuw te beoordelen gunningscriteria niet zal kunnen leiden tot de laagste fictieve inschrijvingssom. Als dat inderdaad het geval is, dan hoeft is dan hoeft er geen herbeoordeling te komen.

Auteur: Redactie Infrasite