Amsterdam gunt sanering Buiksloterham aan Heijmans

bordje Heijmans op hek bouwplaats foto: Yvonne

De gemeente Amsterdam heeft het bouwrijp maken van een aantal kavels in het gebied Buiksloterham op de noordelijke IJ-oever definitief gegund aan Heijmans. De opdracht heeft een waarde van 17,6 miljoen euro.

In zo’n tien jaar tijd moet Buiksloterham worden omgevormd van industrieterrein tot circulaire stadswijk voor wonen en werken. De gemeente voorziet ruimte voor maximaal 8.575 woningen. Voordat die ontwikkeling kan starten moet het gebied eerst gesaneerd worden, want het terrein is zwaar vervuild door de industrie die er ooit zat.

Minimale CO2-uitstoot

Samen met Lek-Sloopwerken gaat Heijmans zorgen voor het slopen, saneren en bouwrijp maken van de kavels 18, 18A en 19 aan de noordelijke IJ-oever. Het streven bij de werkzaamheden is om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken.

Het werk bestaat onder meer uit het slopen en verwijderen van betonnen ondergrondse constructies, verhardingsconstructies en funderingslagen, verwijderen van asbest, saneren van verontreinigde grond, egaliseren van kavels, aanleggen van bouwwegen, aanbrengen van damwanden en toepassen van bemaling.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie Infrasite