Maas bij Maastricht

Baggeren in de Maas gegund aan Martens en Van Oord

Foto vanaf de Maas bij Maastricht Foto: Yvonne

Aannemer Martens en Van Oord gaat in opdracht van Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in de Maas in Zuid-Nederland. Het bedrijf won de EMVI-aanbesteding die Rijkswaterstaat hiervoor had uitgeschreven.

Het baggeren van de Maas is nodig omdat de rivier als hoofdvaarweg op plaatsen te ondiep dreigt te worden door natuurlijke sedimentatie van zand en slib. De te baggeren locaties liggen onder andere bij Maastricht, rond Roermond en Well.

EMVI

Rijkswaterstaat selecteerde op basis van EMVI (Economisch Meest Voordeling Inschrijving), waarbij niet alleen gekeken is naar prijs, maar ook naar aspecten als creativiteit en innovatie. Duurzaamheid telde ook mee. Zo moesten de inschrijvers aangeven hoe ze de gebaggerde grond weer op een hoogwaardige manier konden inzetten. Het contract heeft een looptijd van 1,5 jaar en een waarde van 3,7 miljoen euro. Er waren drie inschrijvers.

Het selectietraject moest vorig opgeschort worden vanwege de beperkingen door de strenge PFAS-regels, waardoor grondbedrijven, aannemers en waterschappen hun grond nauwelijks meer kwijt konden. Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat grond- en baggerbedrijven meer ruimte geboden om hun werk te kunnen doen door de PFAS-waardes tijdelijk te verruimen.

Op dit moment loopt een nieuwe aanbesteding, eveneens voor baggerwerkzaamheden in de Maas. De verwachting is dat die opdracht begin volgend jaar gegund wordt.

Auteur: Redactie Infrasite

Baggeren in de Maas gegund aan Martens en Van Oord | Infrasite
Maas bij Maastricht

Baggeren in de Maas gegund aan Martens en Van Oord

Foto vanaf de Maas bij Maastricht Foto: Yvonne

Aannemer Martens en Van Oord gaat in opdracht van Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in de Maas in Zuid-Nederland. Het bedrijf won de EMVI-aanbesteding die Rijkswaterstaat hiervoor had uitgeschreven.

Het baggeren van de Maas is nodig omdat de rivier als hoofdvaarweg op plaatsen te ondiep dreigt te worden door natuurlijke sedimentatie van zand en slib. De te baggeren locaties liggen onder andere bij Maastricht, rond Roermond en Well.

EMVI

Rijkswaterstaat selecteerde op basis van EMVI (Economisch Meest Voordeling Inschrijving), waarbij niet alleen gekeken is naar prijs, maar ook naar aspecten als creativiteit en innovatie. Duurzaamheid telde ook mee. Zo moesten de inschrijvers aangeven hoe ze de gebaggerde grond weer op een hoogwaardige manier konden inzetten. Het contract heeft een looptijd van 1,5 jaar en een waarde van 3,7 miljoen euro. Er waren drie inschrijvers.

Het selectietraject moest vorig opgeschort worden vanwege de beperkingen door de strenge PFAS-regels, waardoor grondbedrijven, aannemers en waterschappen hun grond nauwelijks meer kwijt konden. Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat grond- en baggerbedrijven meer ruimte geboden om hun werk te kunnen doen door de PFAS-waardes tijdelijk te verruimen.

Op dit moment loopt een nieuwe aanbesteding, eveneens voor baggerwerkzaamheden in de Maas. De verwachting is dat die opdracht begin volgend jaar gegund wordt.

Auteur: Redactie Infrasite