Baggerdepot Averijhaven. Foto: Van Oord

Verwijderen baggerspecie uit Averijhaven gegund aan Van Oord

Baggerdepot Averijhaven in gemeente Velsen foto: Van Oord

Van Oord gaat vanaf voorjaar 2021 de baggerspecie uit het Averijhavendepot in Velsen verwijderen. De waterbouwer won de aanbesteding die Rijkswaterstaat had uitgeschreven voor het ontwerpen en uitvoeren van de sanering. Het gaat om een project met een opdrachtsom van ruim 18 miljoen euro.

Rijkswaterstaat gunde de opdracht eerder deze week. De aanbesteding was op basis van EMVI, Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Aspecten die zwaar meetelden bij de selectie waren techniek en omgevingsmanagement.

De Averijhaven is gebruikt als tijdelijk depot om vervuilde baggerspecie uit de regio IJmond op te slaan en is nu gevuld met zo’n 850.000 m3. De Averijhaven grenst aan de vaarroute richting de zeesluis van IJmuiden (het Noorderbuitenkanaal) en het terrein van Tata Steel. Het deed lange tijd dienst als baggerdepot van Rijkswaterstaat, maar werd de laatste jaren niet meer gebruikt.

Van Oord gaat de bagger uit het depot halen en daarna opslaan in een ander depot van het Rijk, de Slufter op de Maasvlakte. Naar verwachting starten de voorbereidende werkzaamheden in maart 2021. De uitvoering van het project duurt ongeveer een jaar.

Baggermethode

Voor het saneringsproject zet Van Oord onder meer een cutterzuiger in. De baggerspecie wordt door de cutterzuiger vanuit het depot afgevoerd via een volledig gesloten systeem naar een transportschip, waarschijnlijk een grote sleephopperzuiger. Deze zal de specie afvoeren naar rijksdepot de Slufter. Dat depot heeft ruimte voor 150 miljoen m3 baggerspecie. Mogelijk gaat er ook een klein deel naar rijksdepot IJsseloog in het Ketelmeer. De stabiliteit van de ringdijk wordt continu gemonitord door middel van een meetsysteem.

Als de baggerspecie eenmaal weg is uit Velsen, ontstaat er in dat gebied ruimte voor de ontwikkeling van de Averijhaven tot Energiehaven. De nieuwe haven wordt de uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud van offshore windparken die de komende jaren in zee gebouwd worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hiervoor eerder dit jaar een convenant ondertekend.

De Energiehaven krijgt een oppervlakte van ruim 15 hectare. Hiervoor wordt niet alleen de grond van huidige Averijhaven gebruikt, maar ook het naastliggende terrein van 5 hectare van Tata Steel.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite