Noodkreet aannemersfederatie: ‘Overheid, kom met opdrachten’

Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland (AFNL) en de aangesloten brancheorganisaties roepen de overheid op om met opdrachten te komen om te voorkomen dat werkvoorraad in de sector opdroogt. ‘Investeer anticyclisch, anders worden bouw en infra de grootafnemer van crisispakket 4’, zo luidt hun noodkreet. Ze willen dat het kabinet en de Tweede Kamer alles op alles zetten om te zorgen dat er snel nieuw werk komt.

Eerder trok de AFNL ook al meerdere malen aan de bel bij de overheid, maar dat mocht niet baten. De aannemersfederatie constateert nu dat veel mkb-bedrijven nog maar voor een paar maanden werk hebben. De acquisitie om aan nieuwe opdrachten te komen verloopt moeizaam doordat trajecten bij gemeenten stagneren en bouwgrond voor nieuwbouw opraakt. Nu er nog maar weinig opdrachten op de markt komen, worden partijen wel gedwongen om laag in te schrijven bij aanbestedingen. Voor mkb-bedrijven is dat volgens de federatie financieel niet op te brengen.

Anticyclisch investeren

AFNL ziet anticyclisch investeren in woningbouw en infrastructuur als dé oplossing om te voorkomen dat bouw- en infrabedrijven in financiële problemen komen, werkgelegenheid verloren gaat en de bouw stilvalt. Als opdrachten niet naar voren gehaald worden, wordt het ook lastiger om de gestelde doelen op het gebied van klimaat en energietransitie te halen, waarschuwt AFNL.

Verder vraagt de aannemerskoepel de overheid mee te investeren in de aanschaf en ontwikkeling van geschikte bouwgrond. In de noodkreet aan overheid, kabinet en Kamer wijst AFNL op het steunpakket van 777 miljoen euro dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onlangs heeft toegezegd aan provincies, gemeentes en waterschap als compensatie van de inkomsten die ze mislopen en voor de extra kosten door corona. Met dat geld hebben ze ook geld om te investeren in bouw en infra, meent AFNL.

Auteur: Redactie Infrasite