GIN Congres 2007 21 tot en met 23 november

Samen geo bedrijven

Wie is GIN?

Geo-informatie Nederland (GIN) is de vakvereniging voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met geo-informatie. GIN telt ruim 4000 leden afkomstig van (semi)overheidsorganisaties en bedrijfsleven. Om het vakgebied te versterken en voor de ontplooiing van individuele leden organiseert GIN een reeks van activiteiten zoals: symposia, congressen en excursies. Het tijdschrift van GIN, de Geo-Info, verschijnt elf keer per jaar.

GIN Congres 2007

In november organiseert GIN voor de tweede keer het tweejaarlijkse GIN Congres, met als thema “Samen geo bedrijven”. Voor dit thema is gekozen om de samenwerking in de geobranche te bevorderen.

Programma

Een gevarieerd gezelschap sprekers is uitgenodigd, waaronder de directeur van de Britse topografische dienst, Vanessa Lawrence en de directeur van Tele Atlas, Alain de Taeye. De laatste spreker is momenteel regelmatig in het nieuws door de grote interesse in ‘zijn’ digitale topografische kaarten van TomTom en Garmin.

Aandacht voor Infra

Op de tweede congresdag geven de DG Rijkswaterstaat (Bert Keijts) en de voorzitter van Bouwend Nederland (Elco Brinkman) ’s ochtends een presentatie en gaan zij met elkaar in gesprek over diverse actuele onderwerpen (innovatieve contracten, overdracht van gegevens van aanleg naar beheer en onderhoud, informatievoorziening bij Maintenance Contracten).

’s-Middags zal meer in detail op eerdergenoemde onderwerpen worden ingezoomd door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de aannemerij en bedrijven gespecialiseerd in geo-informatie.

Naast het lezingenprogramma met in de ochtend de key note presentaties en in de middag sprekers uit de praktijk, zijn er diverse andere activiteiten:

  • vakbeurs: in totaal zijn bijna zeventig bedrijven aanwezig;
  • side events: bedrijven, verenigingen en samenwerkingsverbanden organiseren hun eigen evenement in aparte zalen;
  • auditorium: bedrijven presenteren nieuwe ontwikkelingen en producten;
  • postersessie: op de vakbeurs staat een wand met posterpresentaties, waarbij de nadruk ligt op (gezamenlijke) projectresultaten;
  • geo party: een niet te missen feestavond op de eerste congresdag;
  • met GIN op stap: een actieve dag voor partners van congresbezoekers.

Iets voor u?

In een kennismaatschappij is geo-informatie onmisbaar. De ontwikkelingen in het vakgebied gaan snel. Een bezoek aan het congres geeft u een goed beeld van de stand van zaken en wat de toekomst ons brengen gaat.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u naar www.gincongres.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Geo-informatie Nederland (GIN)