Boskalis verwerft grote offshore opdracht Taiwan

Papendrecht – Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat zij een omvangrijke opdracht heeft verworven ten behoeve van de aanleg van een gaspijpleiding in Taiwan. De uitvoering beslaat circa vijf maanden vanaf april 2007, de contractwaarde bedraagt circa €70 miljoen.

De opdracht betreft een pijpleiding met een lengte van circa 130 kilometer voor de westkust van Taiwan, die in opdracht van de Chinese Petroleum Corporation zal worden aangelegd. De activiteiten van Boskalis in het project omvatten het baggeren van sleuven in de zeebodem, het afdekken van de pijpleiding met zand en stenen, alsmede vier kustaanlandingen van de pijpleiding. Voor deze opdracht zal Boskalis een grote cutterzuiger en een grote sleephopperzuiger inzetten.

Dit project in Taiwan past in de reeks van grootschalige energiegedreven projecten op de wereldmarkt voor maritieme infrastructuur. De markt wordt gedreven door lange termijn factoren, zoals de groei van de wereldbevolking, de groei van de wereldeconomie en het internationale handelsvolume en de ontwikkelingen op de energiemarkten.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv