Duurzaam inkopen, aanbesteden Brabantse overheden

Overheden gaan meer duurzaam inkopen

De provincie Noord-Brabant organiseert op 21 juni 2006 van 11.30 tot 17.00 uur in het provinciehuis, een bijeenkomst ‘Duurzaam inkopen & aanbesteden bij Brabantse overheden’. In de bijeenkomst komen ervaringsdeskundigen aan het woord die bestuurders en ambtenaren praktijkvoorbeelden laten zien van duurzaam inkopen.

In Nederland kopen de gezamenlijke overheden per jaar voor maar liefst 30 miljard euro in. Door duurzaam in te kopen stimuleren zij de productie van duurzame goederen en diensten, geven het goede voorbeeld en dragen zo bij aan een duurzame ontwikkeling.

Duurzaam inkopen en aanbesteden is zeer breed: van kantoorartikelen, schoonmaak en energie tot aan de grote projecten in de grond, weg- en waterbouw. De Provincie Noord-Brabant wil samen met de Brabantse gemeenten de landelijke ambitie van 50 procent duurzaam inkopen in 2010 realiseren.

Voorafgaande aan de bijeenkomst ondertekenen om 11.10 uur vertegenwoordigers van de provincie en een aantal Brabantse gemeenten een Deelnameverklaring Duurzaam Inkopen. Namens de provincie Noord-Brabant ondertekenen de gedeputeerden Peter van Vugt ( bestuur en middelen) en Annemarie Moons (milieu, natuur en water).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant