Jaarverslag 2005: CROW goed op koers

Ede – CROW heeft in 2005 de eerder ingezette vernieuwing in dienstverlening met goed gevolg voortgezet. Het kennisplatform ligt op koers: de verkoop van publicaties heeft in 2005 een hoogtepunt bereikt en niet eerder hebben zo veel mensen via cursussen, congressen en voorlichtingsbijeenkomsten kennisgemaakt met CROW-producten. Ook het gebruik van de RAW, zowel in RAW-bestekken als in innovatieve contractvormen, is aanzienlijk toegenomen. Dat meldt het jaarverslag van CROW, dat vandaag is verschenen onder de titel ‘Samenhang in veelzijdigheid’.

CROW heeft het afgelopen jaar met een gezond exploitatieresultaat kunnen afsluiten. De goede resultaten over 2005 laten zich voor een belangrijk deel verklaren door enkele bestsellers in de kennisproducten. Deze gingen vergezeld van omvangrijke activiteiten in de kennisoverdracht. Toppers waren de Standaard RAW Bepalingen 2005, de herziene richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering en de UAV-GC 2005. Daarnaast heeft ook de intensivering van de marketing bijgedragen aan de groeicijfers. Voorbeelden zijn de vernieuwde website en de CROW E-service, de digitale nieuwsbrief van CROW. Beide middelen mochten zich in 2005 verheugen in een flinke toename van bezoekers en abonnees.

Het jaarverslag geeft niet alleen een beeld van het kleurrijke palet aan CROW-activiteiten in 2005, het trekt ook de lijn van die activiteiten door naar morgen. Daarbij is een overzichtelijke ordening gehanteerd per thema en per kennisprogramma. Elk thema opent met een korte beschouwing van de voorzitter van de betrokken themaraad. Zo wil het jaarverslag tegemoetkomen aan – zoals bestuursvoorzitter Coen Volp in zijn voorwoord schrijft – “de sterke behoefte vanuit de markt om de samenhang in alle kennisproducten te bewaken en het geheel overzichtelijk te houden”.

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW