VNG start aanbestedingsproject Goed Besteed

Den Haag – De VNG start voorjaar 2006 met het project ‘Goed Besteed’. Wij willen met dit project bestuurders ondersteunen en stimuleren om aandacht te hebben voor de professionalisering van hun gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Waarom dit project?
Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang. Aan onprofessioneel beleid zijn grote bestuurlijke risico‘s verbonden. Bovendien kan goed inkopen en aanbesteden onnodige kosten besparen. De VNG is van mening dat de bestuurlijke aandacht voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid een eerste voorwaarde is om tot professionalisering te komen.

Het VNG-project ‘Goed Besteed‘ wil vooral de bestuurlijke aandacht voor inkopen en aanbesteden verhogen.
Het project is bedoeld voor colleges van burgemeester en wethouders, voor de raadsleden en voor de leden van de Lokale rekenkamers.

Vul ons onderzoek in!
De komende weken laat de VNG een onderzoek onder alle gemeenten over dit onderwerp uitvoeren. Het onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de gemeenten. Als bijlage bij de ledenbrief vindt u een bericht van SGBO, het advies- en onderzoeksbureau van de VNG. Hierin staat een nadere uitleg over dit onderzoek. Alle gegevens worden verwerkt in een landelijk rapport dat alle gemeenten vervolgens zullen ontvangen.Het is belangrijk dat zoveel mogelijk gemeenten het onderzoek invullen.

U vindt regelmatig nieuwe informatie over ons nieuwe VNG-project op
www.vng.nl bij het onderwerp aanbesteden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG Ver. van Nederlandse Gemeenten