Bouwend Nederland sluit akkoord met Regieraad Bouw

Gouda – Bouwend Nederland heeft als eerste brancheorganisatie een Vernieuwingsakkoord gesloten met de Regieraad Bouw. Daarmee gaat de vereniging van bouw- en infrabedrijven de verplichting aan om de vernieuwing van de bouw krachtig te bevorderen onder de circa 5.000 lidbedrijven.

Het Vernieuwingsakkoord werd namens Bouwend Nederland ondertekend door voorzitter Elco Brinkman en algemeen directeur Jan van Tuinen. Namens de Regieraad Bouw zetten voorzitter Jan Hovers en secretaris Joris Houben hun handtekening.

In het Vernieuwingsakkoord staat een groot aantal acties waar Bouwend Nederland de komende jaren concreet invulling aan gaat geven. Voorbeelden zijn een integriteitscampagne (via de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid SBIB), de vorming van vijf regionale regieraden voor de bouw, het stimuleren van innovatie (ICT, Innovatie Prestatie Contract met bedrijven, arbotechnische innovaties), het ontwikkelen van nieuwe contract- en samenwerkingsvormen (zoals DBFM en PPS), en het stimuleren van professioneel ondernemerschap. Verder wordt gewerkt aan zaken als een handboek Aanbesteden, een project maatschappelijk verantwoord ondernemen en het onderwijsproject BouwTalent.

Bouwend Nederland-voorman Elco Brinkman is positief over het Vernieuwingsakkoord. “Formeel gaat het om een inspanningsverplichting, maar Bouwend Nederland beschouwt het als een keiharde prestatieafspraak. Wij willen niet alleen praten over vernieuwing, maar er ook concreet invulling aan geven. Dat sluit ook goed aan bij de vernieuwingsdrang die ik inmiddels in steeds bredere kring bij onze lidbedrijven waarneem. Dit Vernieuwingsakkoord biedt ons ook mogelijkheden om te laten zien dat de bouw serieus invulling geeft aan integer en transparant werken. Daarmee willen we de vertrouwensrelatie herstellen met opdrachtgevers, bouwpartners, politiek en samenleving.”

Ook Regieraad-voorzitter Jan Hovers toont zich ingenomen met de overeenkomst. “De grootste organisatie van bouw- en infrabedrijven onderschrijft hiermee het gedachtegoed van de Regieraad. Bouwend Nederland gaat zich nu nog krachtiger inzetten om het vernieuwingsproces in goede banen te leiden en moet in staat worden geacht daar duizenden bouwbedrijven actief bij te betrekken. Dat geeft extra vertrouwen dat we de gewenste cultuuromslag ook inderdaad zullen bewerkstelligen. Zodat we over een aantal jaren een bouwsector hebben die transparant, innovatief en marktgericht opereert en daardoor de samenleving een belangrijke meerwaarde biedt.”

De Regieraad Bouw heeft de intentie Vernieuwingsakkoorden te sluiten met een kleine twintig organisaties. Daarbij gaat het om vertegenwoordigers van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, maar ook bijvoorbeeld om de onderwijs- en kenniswereld. Enkele van deze akkoorden zijn inmiddels in een vergevorderd stadium en zullen binnenkort worden ondertekend.

De akkoorden maken deel uit van het eerder dit jaar door de Regieraad gelanceerde Vernieuwingsoffensief Bouw. Met deze bouwbrede aanpak wil de Regieraad de noodzakelijke vernieuwingen op gang brengen, de verhoudingen normaliseren en het onderlinge vertrouwen herstellen. De Regieraad Bouw is vorig jaar in het leven geroepen door de ministers van EZ, VROM en V&W.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)