Akkoord overheden en bouwers over afwikkeling claims

Gouda – Overheden en bouwbedrijven hebben definitief ingestemd met het eerder bereikte akkoord over de afwikkeling van claims. Deze week zijn de laatste formele goedkeuringen rond gekomen. Hierdoor komt een einde aan de civiele procedures tussen de betrokken overheden en bouwers als gevolg van de bouwenquête. Beïndiging van de procedures is een belangrijke bijdrage aan het herstel van wederzijds vertrouwen.

Namens het Rijk zijn de ministers Dekker (VROM) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) akkoord gegaan. De andere overheden zijn alle waterschappen en provincies, 68 gemeenten verenigd in de Stichting Regres, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, ProRail, de Waterlandstichting en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer.

Namens de bouwsector is de overeenkomst ondertekend door Bouwend Nederland.

In totaal gaat het in de overeenkomst om 73,5 miljoen euro. Op 1 november 2005 betalen de gezamenlijke bouwbedrijven 50 miljoen euro aan de overheden. De bouwsector zal verder in de komende vier jaar ter waarde van 21 miljoen bijdragen aan het onderzoeksprogramma PSIBouw (Proces- en Systeeminnovatie in de Bouw). Dat heeft tot doel de verdere professionalisering en modernisering van de bouw te bevorderen.

De gezamenlijke bouwbedrijven zien daarnaast af van 2,5 miljoen euro van de korting op de boete van de Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa).

De overheden zijn in 2003 en 2004 ruim 1000 procedures gestart tegen bedrijven, op basis van beschikbare gegevens over verboden onderlinge afspraken. Daarmee wilden zij vermeende schade als gevolg van die afspraken verhalen. Met de regeling komt een einde aan de procedures en wordt voorkomen dat nieuwe procedures worden gestart voor zaken die spelen voor 1 januari 2003.

Bouwbedrijven die niet meedoen met de regeling, kunnen te maken blijven krijgen met huidige of nieuwe procedures.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)