Site aanbestedingskalender na een jaar groot succes

Den Haag – Ongeveer 300 aanbestedende diensten hebben sinds de start van de internetsite ‘aanbestedingkalender’ gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elektronisch aan te besteden. Kortgeleden is de duizendste aankondiging op deze site geplaatst. Ook hebben zich ongeveer 4000 bedrijven gemeld die zich op deze manier op de hoogte willen laten houden van nieuwe aankondigingen. Alles bijelkaar is in dit eerste jaar voor ruim anderhalf miljard euro aan opdrachten op de site aangekondigd. Deze cijfers zijn veel hoger dan de initiatiefnemers van deze site een jaar geleden bij de start hadden gedacht. Minister Dekker (VROM) is positief verrast door deze cijfers.

In april vorig jaar is de site ‘aanbestedingkalender.nl’ van start gegaan. Initiatiefnemers waren Prorail, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, Schiphol, Gemeentewerken Rotterdam, de provincie Noord-Brabant en de stichting CROW. Zij worden daarin ondersteund door het Rijk, aangevoerd door de interdepartementale projectdirectie ‘Professioneel Inkopen en Aanbesteden’.

Op de site kunnen aanbestedende diensten (opdrachtgevers) gratis hun aankondigingen voor nationale of Europese aanbestedingen opstellen. Daarbij gaat het om rijksoverheden, regionale –en lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen en bedrijven die tot de nutssector behoren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het op initiatief van de Rijksgebouwendienst van VROM ontwikkelde ‘EURASBO’-stelsel (Europees advertentiesysteem voor bouwopdrachten). Opdrachtnemers kunnen via deze site eveneens gratis kennisnemen van de voorgenomen overheidsopdrachten.

Een groot voordeel van dit elektronisch aanbesteden is de aanzienlijke kostenbesparing die daarmee behaald kan worden. Opdrachtgevers hoeven niet meer hun volledige aankondiging aan gedrukte bladen aan te bieden en opdrachtnemers hoeven deze bladen niet meer door te zoeken. Daarnaast leidt deze site tot een grotere tranparantie en tot een betere naleving van de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten.

De aanbestedingskalender zal binnenkort worden aangepast aan de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn. Bovendien zal de site worden voorzien van de mogelijkheid om een zogeheten ‘eigen verklaring’ op te stellen, waarmee opdrachtnemers in eerste instantie kunnen volstaan om hun geschiktheid voor de opdracht aan te tonen. Op deze manier kunnen bedrijven kosten besparen die verbonden zijn aan het overleggen van bewijsmiddelen van hun geschiktheid.

Het elektronisch aankondigen is een eerste stap in het traject van elektronisch aanbesteden. Bij de verdere ontwikkeling zal worden bezien of er koppeling tot stand kan komen met het systeem van elektronisch aanbesteden bij ProRail.

Voor meer informatie: www.aanbestedingskalender.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM