Aanbestedingskalender.nl na een jaar groot succes

Ede – In mei 2005 bestaat de aanbestedingskalender.nl, de online ontmoetingsplaats voor aanbestedende organisaties en bedrijven, een jaar. Tijdens dit eerste jaar is de website uitgegroeid tot een nationaal portaal waarvan nu al zo’n 280 aanbestedende organisaties gebruikmaken. Ruim 4000 gebruikers hebben zich aangemeld voor de attenderingsservice van de website. Een deel van deze gebruikers bezoekt regelmatig de website op zoek naar nieuwe aankondigingen. In het eerste jaar is al voor ruim 1 miljard euro aan opdrachten aangekondigd. Per dag heeft de aanbestedingskalender.nl zo’n 1200 unieke bezoekers.

Via www.aanbestedingskalender.nl kan iedere aanbestedingsplichtige organisatie opdrachten voor werken, leveringen en diensten elektronisch aankondigen. De website heeft als doel al deze aankondigingen digitaal toegankelijk te maken voor bedrijven. Aanbestedingplichtige organisaties zijn niet alleen rijksoverheden, regionale overheden, lokale overheden en publiekrechtelijke instellingen, maar ook bedrijven die tot de nutssectoren behoren. De aanbestedingskalender.nl is de eerste fase van het elektronisch aanbestedingsproces: van het aankondigen tot en met het gunnen.

Objectiviteit, eenduidigheid en transparantie
De aanbestedingskalender.nl biedt alle partijen tal van voordelen:
– intensiever gebruik van de elektronische snelweg;
– administratieve lastenverlichting;
– directe aansluiting op Europese wet- en regelgeving;
– juridische en procedureel verantwoorde werkwijze;
– beperking van kosten (bijvoorbeeld advertentiekosten);
– laagdrempelige toegankelijkheid;
– verantwoorde inkorting van procedures;
– vergroting van objectiviteit, eenduidigheid, transparantie en zakelijkheid.

Het initiatief voor deze website komt van ProRail, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, Schiphol Nederland, Gemeentewerken Rotterdam, Provincie Noord-Brabant en CROW. Verder wordt de aanbestedingskalender ondersteund door de bouwministeries en via de projectdirectie Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) eveneens aanbevolen bij de overige departementen.

CROW
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW