Weblogposting | Datum: 28-02-2020


Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Intertraffic programma vol handige tools om de mobiliteitstransitie te versnellen

Het Intertraffic Summit & Demonstratie Programma biedt bezoekers dit jaar belangrijke tools om de mobiliteitstransitie waarin ze zich in bevinden te versnellen. Het vormt niet alleen een plek om informatie te verzamelen over mobiliteitsinnovaties en de nieuwste productontwikkelingen, oplossingen te vinden voor de vele mobiliteitsuitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, maar ook om zaken te doen of potentiële partners te vinden, vragen aan experts te stellen of simpelweg te discussiëren met andere belanghebbenden.

In de Smart Mobility hal zijn dit jaar maar liefst drie summit theaters van Summit, een open podium voor pitches en demonstraties, een netwerkruimte om sprekers te ontmoeten, een indoor demonstratieruimte met een directe verbinding tot het parkeerdek met rijdende demonstraties.

Uitgebreid kennisprogramma
Het kennisprogramma omvat meer dan 120 pitches en demonstraties, interactieve presentaties, workshops en debatten over oplossingen voor de steeds groeiende problemen met bereikbaarheid, veiligheid en klimaat. Pioniers en innovators delen er o.a. kennis en ervaring en belichten de mobiliteit van de toekomst in inspirerende pitches en interactieve presentaties. Overheden delen ervaring met betrekking tot beleidsvorming, sociale, economische en milieudoelstellingen en de vele mobiliteitsuitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. En technologieleveranciers en dienstverleners presenteren oplossingen en use cases aan de mobiliteitsindustrie en natuurlijk aan eindgebruikers.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer en Rijkswaterstaat - co-hosts van het Summit & Demonstratie programma - zullen een groot aantal informatiesessies en workshops presenteren over de huidige slimme mobiliteitsontwikkelingen, met bijzondere aandacht voor de grote mobiliteitsmogelijkheden die worden geboden door digitalisering en gegevens. Hun deelname benadrukt het belang dat zij hechten aan innovatie, nationale en internationale samenwerking, standaardisatie en opschaling. De focus ligt op het aanpakken van mobiliteitsvraagstukken in relatie tot de hedendaagse stedelijke problematiek: toenemende verstedelijking en druk op beschikbare ruimte, veiligheid, klimaatverandering en duurzaamheid.

Gevarieerd, interactief en gericht op gebruikerservaring
Het Summit-programma varieert van sessies over sociale impact van slimme mobiliteit en disruptieve nieuwe mobiliteitsmodi in steden, de te treffen voorbereidingen op coöperatief en autonoom rijden, het verbinden van slimme infrastructuur en autonome voertuigen, het creëren van toekomst-bestendige mobiliteitssystemen tot gedeelde autonome mobiliteit en de impact van zelfrijdende voertuigen op verkeersmanagement van stakeholdersorganisaties zoals Connekt/ITS Nederland en andere ITS Nationals, ACEA, Metropoolregio Amsterdam en de International Road Federation (IRF).

Parkeertechnologie is dit jaar goed vertegenwoordigd in het kennisprogramma. Bezoekers kunnen deelnemen aan sessies van WPS, Easypark, ParkNow, ParkHelp & ParkingSense, Europees innovatieplatform slimme steden en gemeenschappen, Intercomp, Survision, Flowbird en Urbiotica. De meeste presentaties zijn gericht op het gemak voor de reiziger, het creëren van slimme parkeeroplossingen om de reis te optimaliseren, geavanceerde voertuigidentificatietechnologie, dynamisch prijsbeleid en slimme tools voor parkeren op straat. Tegelijkertijd maken deze slimme parkeerdiensten het voor gemeenten gemakkelijker om parkeerfraude tegen te gaan. Er is ook een duidelijke trend waar te nemen in de richting van parkeerdiensten als onderdeel van MaaS-platforms. Parkeerdiensten worden niet langer gezien als afzonderlijke diensten voor de reiziger, maar vormen een integraal onderdeel van de gehele mobiliteitsketen. De toepassing van een dergelijke MaaS-oplossing in app-vorm wordt uitgelegd in de presentatie van de stad Detroit in samenwerking met Flowbird.

Het summitprogramma omvat bevat ook onderwerpen als Mobility as a Service met tips over het beïnvloeden van reisgedrag en samenwerking binnen de MaaS-keten van DAT.Mobility, over MaaS haalbaarheidsstudies van TNO, over disruptie in de auto-industrie - veranderende bedrijfsmodellen en deel uitmaken van MaaS van Pon, mobiliteitshubs voor toegankelijke en leefbare steden van MaaS Alliance en een debat over het juiste beleid voor versnelling van MaaS tussen beleidsmakers en MaaS-providers van het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities samen met Polis.

Grote telecombedrijven zoals Huawei en KPN spelen ook een prominente rol in het programma die beiden de mogelijkheden van 5G voor mobiliteit belichten en slimme digitale infrastructuren uitrollen. En hoe zit het met kunstmatige intelligentie zoals sensorfusie en AI voor veiligere en soepelere verkeerslichtregeling van FLIR en de workshop over slim gebruik van voertuiggegevens om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren van Rijkswaterstaat en Kunstmatige Intelligentie voor snelwegbeheer van de IRF.

Met de steeds toenemende digitalisering, apparatuur langs de weg die wordt verbonden met weggebruikers, zal de rol van de wegbeheerder veranderen. En dit betekent dat tegelijkertijd Traffic Management verandert. Bij Intertraffic kunnen bezoekers deelnemen aan discussies over tolheffing versus gegevensbescherming door Vitronic en slimme camera technologie van SICK. Nieuwe gegevensbronnen zoals Google van Google Maps-specialist Localyse, evenals nieuwe richtingen in intelligent verkeersbeheer op basis van duidelijkere, schonere en veiligere mobiliteit van Redflex. Siemens presenteert zijn milieugericht verkeersmanagement door modellering, data-analyse en hoe zit het met Vaisala's gerichte reisinformatie over weer en luchtkwaliteit voor slimmer verkeersmanagement?

Het Summit-programma zoomt ook in op uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals het behalen van klimaatdoelstellingen en het creëren van leefbare steden van Cities Forum, CO2-reductie en nieuwe duurzame oplossingen voor de last-mile en duurzame alternatieven voor vluchten tot 500 kilometer. De presentatie van CGI onderstreept het belang om een breed perspectief op alle infrastructuren om duurzame mobiliteit te creëren.

De summit sessies informeren bezoekers ook over de nog te nemen stappen naar autonoom rijden, resultaten van het uitwisselen van meer dan 250 miljoen C-ITS-berichten per dag van Monotch en het benutten van de kracht van C-ITS voor slimme grootstedelijke mobiliteit van Graphmasters. Of wat dacht u van een workshop over Connected Transport Corridors waarin de centrale overheid, dienstverleners en verladers samenwerken om de digitalisering van de logistieke sector te versnellen. Of een drieledige aanpak van verkeersveiligheid en duurzaamheid van RHDHV, een onderzoek van 8.800 km wegmarkeringen op Amerikaanse wegen ;as opmaat naar autonoom rijden van Road Vista en het creëren van testfaciliteiten om de volledige keten van R&I tot implementatie aan te bieden van TNO.

En tot slot verschillende manieren en nieuwe technologieën om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals geautomatiseerde snelheidshandhaving, nieuwe weegsystemen in het wegdek en eenvoudig te installeren vangrails en superveilige wegafzettingen van Parifex, Kistler, Cross Zlin, Aisico en TSL. Hetzelfde geldt voor slim onderhoud van wegenbouwers Heijmans en BAM, het tegengaan van illegaal smartphone gebruik door bestuurders van Acusensus en nieuwe wegconcepten die de autonome voertuigen kunnen ondersteunen van het Italiaanse ANAS.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]