Foto: Siemens Nederland
Weblogposting | Datum: 08-07-2015


Whitepaper Coöperatieve mobiliteit volgens Siemens: kansen en keuzes
Coöperatieve mobiliteit kan de verkeersdoorstroming en -veiligheid verbeteren, emissies terugdringen en tot besparingen leiden bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Om deze kansen te verzilveren is volgens Siemens een effectief en toekomstbestendig coöperatief mobiliteitssysteem noodzakelijk en moeten nú gezamenlijke keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid, standaardisatie en verdienmodellen.

In een coöperatief transportsysteem communiceren voertuigen met elkaar en met systemen langs de weg. Siemens vindt dit een nuttige en noodzakelijke aanvulling op aanverwante technologieën zoals automatisch (autonoom) rijden en connected systemen. In Europa vinden proefprojecten plaats met coöperatieve systemen. Er zijn diverse scenario's denkbaar voor een grootschalige uitrol. Het meest waarschijnlijke scenario in Nederland is dat de wegbeheerders het voortouw nemen.

Veiligheid en privacy<>
De keuzes die Europa en Nederland moeten maken op weg naar een coöperatief vervoersysteem zijn organisatorisch van aard. Allereerst moeten veiligheid, authenticiteit en privacy gewaarborgd worden. Dit moet op Europees niveau gebeuren. Siemens acht de versleuteling van WiFi-p berichten zelf niet wenselijk. Wel belangrijk is de beveiliging van de berichten door ondertekening (op ITS-G5 niveau), om de herkomst te waarborgen. Voor privacy is het minimaal nodig dat het voertuig ID-geanonimiseerd wordt.

Europese standaards<>
Ook standaardisatie dient zo veel mogelijk op Europees niveau plaats te vinden. Waar mogelijk moeten reeds bestaande Europese standaarden worden gebruikt. Bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden moet de focus liggen op standaarden voor de communicatieboodschap per dienst en koppelvlakken tussen de verschillende coöperatieve onderdelen.

Business cases<>
Wat verdienmodellen betreft, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de coöperatieve basisinfrastructuur en de daarop gebaseerde informatievoorziening en anderzijds de commerciële diensten en applicaties. De infrastructuur en diensten op het gebied van veiligheid en verkeer hebben een lange levensduur en vergen een forse investering. Daarentegen hebben commerciële diensten een kort cyclisch karakter. Siemens acht een combinatie van kritische veiligheidsfuncties en commerciële diensten heel goed mogelijk. Om de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie te vergroten, is het raadzaam om de coöperatieve veiligheidsfuncties niet afhankelijk te maken van het commerciële succes, en omgekeerd.

Keuzes maken<>
De toekomst van coöperatieve mobiliteit wordt bepaald door een complex krachtenveld. Coördinatie en optimalisatie op systeemniveau blijft noodzakelijk om doorstroming en veiligheid te garanderen. Daarbij moeten nú gezamenlijke de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid, standaardisatie en verdienmodellen.

Siemens Mobility heeft een uitgebreide visie gemaakt over dit onderwerp. Heeft u daarvoor belangstelling, klik dan hier.


Achtergrondinformatie door de redactie van Infrasite<>
Zie ook het Whitepaper 'Coöperatieve mobiliteit" kansen en keuzes' op Infrasite Documenten.


Deel dit artikel:                   

Modernisering stations tussen Alphen aan de Rijn en Gouda
Nieuwsbericht
Verwachting ElaadNL: driekwart van de bussen elektrisch in 2025
Nieuwsbericht
Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Spoor inspecteren met beeldherkenning is kansrijk
Nieuwsbericht
A9 Badhoevedorp-Holendrecht voorlopig gegund aan VEENIX
Nieuwsbericht
Provincie en Overijsselse gemeenten willen geen vrachtwagenheffing op de N50 en A35
Nieuwsbericht
Opgelet! Ruim 3 weken aan het werk rond station Naarden-Bussum
Nieuwsbericht
Milieuwinst bereiken door de toepassing DuboCalc
Weblogposting
TenneT op schema met energietransitie
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Combinatie van werkzaamheden
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
Nieuwsbericht
Transportbedrijven gezocht voor proef met 'bandenspanningsmeetdrempel' snelweg A16
Nieuwsbericht
Wissels verwisseld in Zwolle
Nieuwsbericht
Uitspraak Raad van State project A27/A12 Ring Utrecht
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
Nieuwsbericht
800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
Nieuwsbericht
Beheersregime chroom-6 opgesteld
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna 100 miljoen euro
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting


[Banners]
[Events]

[Rotating banners]