Foto: Siemens Nederland
Weblogposting | Datum: 08-07-2015


Whitepaper Coöperatieve mobiliteit volgens Siemens: kansen en keuzes
Coöperatieve mobiliteit kan de verkeersdoorstroming en -veiligheid verbeteren, emissies terugdringen en tot besparingen leiden bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Om deze kansen te verzilveren is volgens Siemens een effectief en toekomstbestendig coöperatief mobiliteitssysteem noodzakelijk en moeten nú gezamenlijke keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid, standaardisatie en verdienmodellen.

In een coöperatief transportsysteem communiceren voertuigen met elkaar en met systemen langs de weg. Siemens vindt dit een nuttige en noodzakelijke aanvulling op aanverwante technologieën zoals automatisch (autonoom) rijden en connected systemen. In Europa vinden proefprojecten plaats met coöperatieve systemen. Er zijn diverse scenario's denkbaar voor een grootschalige uitrol. Het meest waarschijnlijke scenario in Nederland is dat de wegbeheerders het voortouw nemen.

Veiligheid en privacy<>
De keuzes die Europa en Nederland moeten maken op weg naar een coöperatief vervoersysteem zijn organisatorisch van aard. Allereerst moeten veiligheid, authenticiteit en privacy gewaarborgd worden. Dit moet op Europees niveau gebeuren. Siemens acht de versleuteling van WiFi-p berichten zelf niet wenselijk. Wel belangrijk is de beveiliging van de berichten door ondertekening (op ITS-G5 niveau), om de herkomst te waarborgen. Voor privacy is het minimaal nodig dat het voertuig ID-geanonimiseerd wordt.

Europese standaards<>
Ook standaardisatie dient zo veel mogelijk op Europees niveau plaats te vinden. Waar mogelijk moeten reeds bestaande Europese standaarden worden gebruikt. Bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden moet de focus liggen op standaarden voor de communicatieboodschap per dienst en koppelvlakken tussen de verschillende coöperatieve onderdelen.

Business cases<>
Wat verdienmodellen betreft, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de coöperatieve basisinfrastructuur en de daarop gebaseerde informatievoorziening en anderzijds de commerciële diensten en applicaties. De infrastructuur en diensten op het gebied van veiligheid en verkeer hebben een lange levensduur en vergen een forse investering. Daarentegen hebben commerciële diensten een kort cyclisch karakter. Siemens acht een combinatie van kritische veiligheidsfuncties en commerciële diensten heel goed mogelijk. Om de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie te vergroten, is het raadzaam om de coöperatieve veiligheidsfuncties niet afhankelijk te maken van het commerciële succes, en omgekeerd.

Keuzes maken<>
De toekomst van coöperatieve mobiliteit wordt bepaald door een complex krachtenveld. Coördinatie en optimalisatie op systeemniveau blijft noodzakelijk om doorstroming en veiligheid te garanderen. Daarbij moeten nú gezamenlijke de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid, standaardisatie en verdienmodellen.

Siemens Mobility heeft een uitgebreide visie gemaakt over dit onderwerp. Heeft u daarvoor belangstelling, klik dan hier.


Achtergrondinformatie door de redactie van Infrasite<>
Zie ook het Whitepaper 'Coöperatieve mobiliteit" kansen en keuzes' op Infrasite Documenten.


Deel dit artikel:                   

Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Weggebruikers negeren nog steeds massaal rode kruisen
Nieuwsbericht
Fotoreportage werkzaamheden Circuit Zandvoort
Nieuwsbericht
Verlaging maximumsnelheid doorgevoerd in maart 2020
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Meer openbare laadpalen vlakbij huis in Groningen
Nieuwsbericht
PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars
Nieuwsbericht
Bouwend Nederland: Aankondiging nieuw tijdelijk handelingskader PFAS goede eerste stap
Nieuwsbericht
FNV: Aanpassing PFAS-normering is tijdelijk, duurzame oplossingen nodig
Nieuwsbericht
Pon Mobility Services en Retail wint MaaS-pilot Rotterdam Den Haag en airport
Nieuwsbericht
VolkerWessels maakt Circuit Zandvoort klaar voor komst Formule 1
Nieuwsbericht
Veiligheidswinst rijhulpsystemen onvoldoende benut
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur spoorbeheerder ProRail
Nieuwsbericht
Ministerie IenW en SHPV geven kwaliteit van parkeerdata extra impuls
Nieuwsbericht
Raad van State: Adviezen over stikstofwetgeving openbaar
Nieuwsbericht
Proef met doseren verkeer N322 in Zaltbommel bij file op A2
Nieuwsbericht
Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid en duizenden nieuwe woningen
Nieuwsbericht
Onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn
Nieuwsbericht
Besluit Haven Loven, extra geld voor Deltaprogramma Maas en MIRT-onderzoek Brainport-regio
Nieuwsbericht
Pilz verdedigt zich tegen een grote cyberaanval en ziet herstructurering als een kans
Nieuwsbericht


[Banners]
[Events]

[Rotating banners]