Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012Portfolio
Ministerie VROMPostadres: Postbus 20951
Postcode: 2500 EZ
Plaats: Den Haag
Vestigingsadres: Rijnstraat 8
Postcode: 2515 XP
Plaats: Den Haag
Land:Nederland
Telefoon: (070) 3393939
Website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vrom
Infrasite Nieuws van en over deze instantie
23-09-2011 Presentatie M55-IJmeerlijn
02-09-2011 Bouw OV Terminal Arnhem dichterbij
30-08-2011 Beschermde orchidee verplaatst vanwege aanleg A4 Delft-Schiedam
29-07-2011 Aanleg tijdelijke rotonde en weg voor bouwverkeer A4
18-07-2011 Aanmelding nieuwe projecten Crisis- en herstelwet
07-07-2011 Groen licht voor het gebied rond A4 Delft-Schiedam
16-06-2011 Realisatie A10-Oost/A1 start in december, gunning aan Combinatie Cadicom
09-06-2011 Nederland haalt klimaatdoelen zonder hulp van buiten
06-06-2011 Regio Eindhoven, Brainport uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld
06-06-2011 Unieke samenwerking in onderzoek naar gebiedsontwikkeling in delta's
10-05-2011 A4 Dinteloord - Bergen op Zoom: start bouw viaduct Noordlangeweg
31-03-2011 Onderzoek DHV: Crisis- en Herstelwet levert forse tijdwinst op
28-03-2011 Kamerbrief over luchtkwaliteit scholen langs wegen
18-03-2011 Minister neemt advies Grontmij en AEF over
14-03-2011 Combinatie Mott MacDonald - MNO Vervat wint opdracht IJmeerverbinding
02-03-2011 Ontwerp A4 gedeelte Steenbergen verder geoptimaliseerd
21-02-2011 Tracebesluit A4 Steenbergen getekend
02-02-2011 Perrontunnel station Arnhem 2 juli open
28-01-2011 Bedenk een naam voor de Zandmotor
19-01-2011 Meld uw project aan voor derde ronde Crisis- en herstelwet
17-01-2011 Zuid-Holland breidt zeewaarts uit
17-12-2010 Boskalis en Van Oord leggen zandmotor aan
15-12-2010 Uitbreiding A2 en A76 tussen Urmond en Geleen stap dichterbij
09-12-2010 Bouwprognoses 2010-2015
02-12-2010 A9 omlegging Badhoevedorp extra informatieavond 8 december 2010
26-11-2010 Uitvoering tunnel Maastricht stap dichterbij
04-11-2010 CO2-opslagproject Barendrecht van de baan
18-10-2010 Bewindspersonen IenM treden aan
15-10-2010 Siebe Riedstra secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Milieu
14-10-2010 Besluit instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
08-10-2010 Kostenbewuste plannen IJmeerlijn gezocht
08-10-2010 Tweede tranche Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet ter inspraak
01-10-2010 Wabo van start
27-09-2010 Nieuwe investering in kennis voor duurzaam bereikbare Randstad
22-09-2010 Deltaprogramma aangeboden aan Tweede Kamer
14-09-2010 PBL: Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis
14-09-2010 Presentatie boek Stand van de Randstad / Randstad Urgent werkt
08-09-2010 Start van wettelijke procedure voor Knooppunt Joure
06-09-2010 Minister Huizinga prijst bedenker landschapsveilingen
03-09-2010 Aanleg A4 Delft - Schiedam is winst voor de regio
02-09-2010 Definitief besluit voor A4 Delft-Schiedam
31-08-2010 Actieplan wegtunnels
31-08-2010 Minister Eurlings start 17e Spoedaanpakproject A2 Maasbracht-Geleen
28-07-2010 Raad van State: RWS kan doorgaan met verbreding A50 Valburg - Grijsoord
27-07-2010 Voordracht nominaties SIKBeker
15-07-2010 Movares krijgt opdracht voor stationsgebied Groningen
14-07-2010 Wegverbreding A2 tussen Urmond en Geleen stap dichterbij
09-07-2010 Aandeel zuinige verlichting neemt toe
09-07-2010 Basisnet spoor vastgesteld
09-07-2010 Projecten geselecteerd voor eerste tranche Crisis- en herstelwet
08-07-2010 Noord West 380 kV verbinding: volgende fase
05-07-2010 reactie minister VROM op PBL-rapport over klimaatrapport IPCC
05-07-2010 Hoofdconclusies VN-klimaatpanel over regionale gevolgen klimaatverandering
02-07-2010 OTB A2 Passage Maastricht ondertekend
30-06-2010 Huizinga lanceert Canon van de Ruimtelijke Ordening
30-06-2010 Minister Huizinga investeert 2,8 mln in Stationskwartier Breda
30-06-2010 Zienswijzen en marktbenadering weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
28-06-2010 Plan voor vernieuwde N61 vastgesteld
28-06-2010 Breda houdt vaart in bouwplannen station
24-06-2010 Het Blauwe Perspectief: Maak Nederland sterk door te kiezen voor water
24-06-2010 Voorkeurslocaties CO2-opslag in Noord-Nederland bekend
21-06-2010 Duurzame toekomst vereist aandacht
18-06-2010 FNV Bouw: bouw nog lang niet uit de zorgen
18-06-2010 Kabinet stuurt notitie emissies wegverkeer naar Tweede Kamer
15-06-2010 Eerste fase spooruitbreiding Schiphol - Lelystad kan beginnen
07-06-2010 Ontwerpbesluit A12 Ede - Grijsoord getekend
01-06-2010 Invoering Wabo per 1 oktober 2010
31-05-2010 Randstad Urgent: 242 besluiten in 40 projecten in 3 jaar tijd
20-05-2010 Geluidsimulator Sensibel van Royal Haskoning wint Het Ei van Columbus 2010
11-05-2010 Overschrijding geluidsnormen HSL gemeente Lansingerland
12-05-2010 Duurzaam Bouwen met Betongranulaat
10-05-2010 Beter is sneller: een advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat
10-05-2010 VNG lanceert gemeentelijk netwerk ro en milieu
04-05-2010 Innovatieve proef op A50 bij Apeldoorn: wegdek met rubber
01-05-2010 Start ontwerp Olympische Hoofdstructuur
29-04-2010 Klimaatdoelen kabinet op koers
23-04-2010 Aanpak infrastructurele en ruimtelijke projecten sneller en beter
22-04-2010 Nieuw type hoogspanningsmasten langs A12 bij Bleiswijk geplaatst
23-04-2010 Besluiten Windmolenpark Zuidlob (gemeente Zeewolde) ter inzage
16-04-2010 Advies VROM-raad: verstedelijking moet duurzamer
15-04-2010 Nieuw onderzoek naar aanpassing aan klimaatverandering
12-04-2010 Waterschappen en rijksoverheid ondertekenen klimaatakkoord
09-04-2010 Ministerraad stelt beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond vast
09-04-2010 Waterproject voor landbouw wint Partners voor Water Award
06-04-2010 SER: Nederland moet meer werken aan duurzame groei
26-03-2010 Ontwerp-tracébesluit A4 Delft - Schiedam ter inzage
29-03-2010 Gemeenten en waterschappen gaan samenwerken
29-03-2010 Huizinga en De Jager stellen Regeling groenprojecten 2010 open
29-03-2010 Huizinga en Verburg investeren 10 mln in opruimen kassen
25-03-2010 Kamerbrief over aanpak veiligheid wegtunnels
24-03-2010 (OTB) Schiphol - Amsterdam – Almere ter inzage
24-03-2010 Raad Van State: Omlegging Zuid-Willemsvaart kan doorgaan
18-03-2010 Aanleg A4 Delft-Schiedam nog nooit zo dichtbij
15-03-2010 Ontwerp-tracebesluit deel A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, ter inzage
10-03-2010 Huizinga ingenomen met onafhankelijk onderzoek naar IPCC
08-03-2010 Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start
02-03-2010 Ontwerp-Tracébesluit A4 om Steenbergen getekend
02-03-2010 Start aardwarmteboring in Den Haag Zuidwest
01-03-2010 Tracébesluit Rijksweg 31 Haak om Leeuwarden getekend
23-02-2010 Tineke Huizinga van VenW naar VROM
18-02-2010 Ontwerp Basisnet Spoor naar Tweede Kamer
19-02-2010 Miljoenen voor ontwikkeling Brainport Eindhoven
19-02-2010 Genomineerden Partners voor Water Award bekend
29-01-2010 Deltawet basis voor nieuw waterveiligheidsbeleid
29-01-2010 Rijk en regio starten uitwerking groei Almere
28-01-2010 Draagvlak voor Zuidas dok onder de grond
27-01-2010 Minister Cramer: Fout jaartal IPCC zeer verontrustend
20-01-2010 Brinkman reikt eerste exemplaar Woekeren met Ruimte uit aan Balkenende
20-01-2010 Samenwerking nodig voor aanpak bodemfraude
15-01-2010 Agentschap NL van start
14-01-2010 Digitale ruimtelijke ordening van start
07-01-2010 Nieuwe programmadirecteur SKB
06-01-2010 Start inspraak Planstudie A1 Apeldoorn-zuid - Beekbergen
04-01-2010 Subsidie voor roetfilters en EEV motoren blijft beschikbaar in 2010
28-12-2009 Uniforme regels voor geluid windmolens
23-12-2009 Badhoevedorp leefbaarder door omlegging A9
18-12-2009 Groen licht zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust
15-12-2009 Tracebesluit verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee vastgesteld
10-12-2009 Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start
08-12-2009 TNO Bouwprognoses 2009 - 2014
08-12-2009 Huizinga verstrekt opnieuw vergunningen voor windturbineparken op zee
03-12-2009 Groene voorLoper voor A2 Maastricht uitgelegd
25-11-2009 Raad van State: tracebesluit A2 Everdingen - Deil niet aangepast
17-11-2009 Overeenstemming over Windpark Noordoostpolder
16-11-2009 Randstad Urgent 2009: knopen doorgehakt
13-11-2009 Vernieuwingsplatform Bouw zet innovatie door olv van Martin van Pernis
09-11-2009 Start bouw OV-Terminal Arnhem Centraal in 2011
06-11-2009 VROM zoekt casussen verantwoordingsplicht groepsrisico
03-11-2009 Rijk en regio stimuleren sterke en duurzame Greenport Venlo
30-10-2009 Maximale geluidswaarden rondom rijksweg en hoofdspoorweg
28-10-2009 Onderzoekers dragen bij aan duurzame bereikbaarheid van de Randstad
23-10-2009 Vanstiphout eerste hoogleraar Ontwerp en Politiek
26-10-2009 Gemeenten en waterschappen starten campagne Goed rioolgebruik
23-10-2009 De Finale 'De Uitdaging 2009: Werk aan de Wijk!
20-10-2009 Financiering rond voor bouw OV-Terminal Arnhem Centraal
19-10-2009 Lokaal grote verschillen tussen berekeningen en metingen luchtkwaliteit
16-10-2009 Innovatieprogramma Mooi Nederland selecteert 26 projecten
14-10-2009 Meldpunt risico's en fouten in de bouw opengesteld
09-10-2009 Opgericht: Innovatienetwerk duurzame infrastructuur en gebiedsontwikkeling
09-10-2009 110 mln Eindhoven Brainport en Mooi en Vitaal Delfland
09-10-2009 Tijdelijke experimenteerwet differentiatie parkeertarieven naar RvS
07-10-2009 Contract uitvoering A2 Maastricht ondertekend
29-09-2009 Reconstructie N61 kan in 2011 starten
05-10-2009 Kabinet stuurt Deltawet naar Raad van State
15-09-2009 VROM: milieubeleid in teken klimaattop Kopenhagen
15-09-2009 Miljoenennota 2010: Nederland in en na de crisis
15-09-2009 Troonrede 2009: onzekerheden ombuigen naar herstel
15-09-2009 Besluiten Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Zuidring ter inzage
15-09-2009 Week van de Vooruitgang 2009 feestelijk geopend in Maastricht
11-09-2009 Digitalisering ruimtelijke plannen alvast mogelijk
10-09-2009 7 mln dollar voor energie-samenwerking Nederland - China
08-09-2009 ZH blij met aanleg A4 Delft Schiedam en studie Stedenbaan
07-09-2009 Ontwerp-geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” ter inzage
07-09-2009 Windturbineparken op zee bij Hoek van Holland en IJmuiden
07-09-2009 Start bouw Tweede Coentunnel en aanleg Westrandweg
04-09-2009 Verdieping IJssel en Hoogwatergeul bij Kampen gecombineerd
03-09-2009 Geo Innovatie Awards 2009 uitgereikt
03-09-2009 Besluit tot aanleg A4 Delft-Schiedam
03-09-2009 Cramer bezorgd over halen klimaatdoelen 2020
01-09-2009 Oproep VROM: Reageer op plannen buisleidingen
26-08-2009 Aannemerscombinatie aanleg A4 Steenbergen bekend
24-08-2009 Inspraak Trajectnota / MER A13 / A16 van start
31-07-2009 Ruimte voor Geo-Informatie rondt af
20-07-2009 Helft bouwfouten al tijdens ontwerp gemaakt
13-07-2009 Kabinet akkoord met wijziging van de Wet op de architectentitel
13-07-2009 Kabinet keurt nieuwe aanpak voor luchtkwaliteit goed
13-07-2009 660 mln voor snelle aanpak bodemverontreiniging
10-07-2009 Kabinet start MIRT-verkenning naar Randstad sleutelprojecten
08-07-2009 Nederland maakt haast met windenergie
03-07-2009 Gebiedsontwikkeling Moerdijk mogelijk goed voor 9.000 banen
02-07-2009 Positief advies commissie MER A4 Delft-Schiedam
30-06-2009 Huizinga verleent 4 ontwerpvergunningen voor windparken op zee
29-06-2009 Cramer opent duurzame haven IJburg gemaakt met accoyahout
26-06-2009 Gestapelde tunnel A2 Maastricht gegund aan Avenue2
26-06-2009 Jaarrapportage 2008 VROM-Inspectie
25-06-2009 Duurzaam inkopen overheid kan nu echt van start
19-06-2009 58 mln euro voor nieuw pakket Innovatieagenda Energie
19-06-2009 Akkoord uitvoering Wabo: gemeente het omgevingsloket
17-06-2009 Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2009
12-06-2009 Frustreert het bouwbesluit innovatie?
11-06-2009 20 mln voor aanpassing aan klimaatverandering
09-06-2009 Cramer tevreden met advies Verheijen
08-06-2009 Ruim 115.000 bezoekers op Dag van de Bouw
08-06-2009 VROM-raad wil kwaliteitsverbetering publieke ruimte
05-06-2009 Verondiepen zandwinplassen vraagt om lokale afweging
05-06-2009 Minister Cramer opent Dag van de Bouw zaterdag 6 juni 2009
03-06-2009 KEMA wint ProRail Prijsvraag met slim CO2 reductieplan
29-05-2009 Kabinet wil besluitvorming alle infra-projecten versnellen
21-05-2009 Minister Cramer lanceert Ei van Columbus 2010
20-05-2009 Drie definitieve inschrijvingen A2 Maastricht
19-05-2009 Informatieavond A4 Steenbergen
18-05-2009 Adviesraden: mobilteit in de toekomst: verknoopt en robuust
18-05-2009 Utrechts Stationsgebied geeft duurzame energie
14-05-2009 Van der Laan: Blijven bouwen om crisis in bouwsector te bestrijden
13-05-2009 Nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar West-Brabant
11-05-2009 Informatiebijeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp
23-04-2009 Acquaduct voor A4 bij Steenbergen
20-04-2009 Start nieuwe campagne Nederland leeft met Water
20-04-2009 Duurzaam inkopen draagt bij aan vermindering uitstoot CO2
14-04-2009 Inspraak Trajectnota/MER Omlegging A9 Badhoevedorp
10-04-2009 Nieuw platform voor vernieuwing in de bouw na 2009
09-04-2009 Innovatief duurzaamheidsplatform Cradle to Cradle gelanceerd
08-04-2009 Uitstel Luchtkwaliteitsnormen; Milieudefensie gaat in beroep
08-04-2009 Brussel gaat akkoord met luchtkwaliteitsplan Nederland
06-04-2009 Minister geeft startsein bouw schakelstation Bleiswijk
06-04-2009 Cramer voert schone-luchtpremie in
26-03-2009 Algemene Rekenkamer presenteert rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
26-03-2009 Duurzaam bouwen vormt hart groen crisispakket
26-03-2009 Balkenende: maatregelen om crisis het hoofd te bieden
24-03-2009 VNG over Veilig vervoer gevaarlijke stoffen
20-03-2009 Zuidas Amsterdam onderzoekt nieuwe wegen private betrokkenheid
16-03-2009 Kamervragen over de wegenplannen om Utrecht
27-02-2009 Rijkscoördinatieregeling vanaf 1 maart 2009 in werking
13-02-2009 Rijk, provincies en gemeenten slaan handen ineen voor windenergie op land
12-02-2009 Start voorbereidende werkzaamheden Tweede Coentunnel
09-02-2009 Bijna 110 mln voor innovatieprogramma's energie
09-02-2009 28 mln voor Waterdunen en Maastricht Belvédère
04-02-2009 Meer dan 2000 megawatt windenergie op land
30-01-2009 Tracébesluit spitsstrook A2 St. Joost – Urmond geaccepteerd
26-01-2009 Cramer: weg door Amelisweerd hoogst onwaarschijnlijk
19-01-2009 Provincies investeren ruim 200 mln in klimaat- en energieprojecten
15-01-2009 VROM Geen scholen bouwen vlakbij drukke snelwegen
14-01-2009 Kamer akkoord met Spoedwet wegverbreding
09-01-2009 Infoavonden Randstad 380 kV Noordring
06-01-2009 VNG: Onverbindende bouwregelgeving?
19-12-2008 Tracékeuze Randstad 380 kV Noordring
18-12-2008 Rijk onderzoekt oplossing voor project Zuidas
12-12-2008 Sneller besluiten: achteraf inspraak wordt vooraf meedenken
12-12-2008 60 mln voor Nijmegen Waalfront en Nieuwe Hollandse Waterlinie
12-12-2008 Groen licht voor basisregistratie ondergrond
11-12-2008 TNO: Bouw krijgt op termijn te lijden onder vraaguitval
11-12-2008 1500 bezoekers Consultatiecentrum A2 Maastricht
10-12-2008 Kamerbrief over wijziging Spoedwet wegverbreding en Tracewet
05-12-2008 Prins van Oranje brengt werkbezoek aan Enkhuizen
04-12-2008 Spoorzone-ontwikkeling grote kans voor binnensteden
28-11-2008 Rijk en regio besluiten over invulling MobiliteitsAanpak
26-11-2008 Eerste exemplaar Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid aangeboden
21-11-2008 Bijdrage voor A2 zone Eindhoven uit Nota Ruimtebudget
21-11-2008 Planstudie Omlegging A9 Badhoevedorp presenteert voorlopige resultaten
03-11-2008 Verplichting gemeentelijke welstandscommissie vervalt
31-10-2008 Namen plannen A2 Maastricht bekend
28-10-2008 Kabinetsreactie advies Commissie Private Financiering van Infrastructuur
28-10-2008 Projecten Holland Rijnland status Randstad Urgent
27-10-2008 Randstad Urgent: goede resultaten, maar teveel bestuurlijke drukte
27-10-2008 Overeenstemming over Schiphol-Amsterdam-Almere
27-10-2008 Eurlings pakt dóór met Randstad Urgent
24-10-2008 Kabinet wil vaker publiek private samenwerking voor infrastructuur
22-10-2008 Miljardenpakket aan nieuwe maatregelen voor mobiliteit
22-10-2008 Kabinetsreactie Voorstel Taskforce Mobiliteitsmanagement
13-10-2008 Rijk selecteert 9 Nationale Snelwegpanorama’s
06-10-2008 Routekaart naar halvering besluitvorming
02-10-2008 Huizinga bezoekt 50e zitting Nederlands-Duitse Eemscommissie
19-09-2008 Onderwijsprijzen bouw en infrasector 2008 uitgereikt
19-09-2008 Spoedaanpak: alle wegen sneller aanleggen
18-09-2008 Milieudefensie: Begroting getuigt van zesjesmentaliteit op gebied klimaat
15-09-2008 Cramer opent Week van de Vooruitgang 2008
11-09-2008 Cramer blij met rapport bedrijventerreinen
08-09-2008 Taskforce Mobiliteitsmanagement presenteert voorstel
08-09-2008 Structuurvisie Randstad 2040 ter inzage
02-09-2008 Bouwend Nederland en Provincie Zuid-Holland samen tegen de verrommeling
26-08-2008 Ontwikkeling Nijmeegse spoorzone landelijk voorbeeld
25-08-2008 Binnenstedelijk wegverkeer veroorzaakt 87.000 slaapverstoorden
25-08-2008 Benoeming directeur Planbureau voor de Leefomgeving
19-08-2008 Kamerbrief over Tunnelveiligheid metro’s Rotterdam en Amsterdam
08-08-2008 Klimaatverandering zet in Nederland stevig door
21-07-2008 ProRail gunt spoortunnel Delft aan Combinatie CrommeLijn VOF
15-07-2008 IPG helpt geluid aan de bron te verminderen
14-07-2008 Nieuwe Spoedwet wegverbreding
14-07-2008 Nederland exporteert kennis van duurzaam bodemgebruik wereldwijd
14-07-2008 Netherlands Soil Partnership opgericht
14-07-2008 Kamervragen over kleurenbanden op lichtmasten A12
11-07-2008 Invoering Wabo verschuift naar 2010
11-07-2008 Commissie Mans bepleit regionale omgevingsdiensten
10-07-2008 Financiering spoortunnel Delft is rond
10-07-2008 NWO-programma Duurzame bereikbaarheid Randstad van start
09-07-2008 Kamerbrief over locatiebereikbaarheid
07-07-2008 Tracébesluit omlegging Zuid-Willemsvaart ondertekend
07-07-2008 Effectiever en sneller omgaan met beroep tegen aanleg van infrastructuur
03-07-2008 Steenbergen ontvangt wederom steunbetuiging A4 en Aquaduct
03-07-2008 Kamerbrief over MIRT spelregelkader
01-07-2008 Draaiboek voor kabinetsambitie windenergie op zee
01-07-2008 13 mln voor Den Bosch Spoorzone en Greenport Aalsmeer
30-06-2008 Gemeenteraad Amsterdam akkoord met actieplan goederenvervoer
30-06-2008 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld
27-06-2008 Ondertekening Code Milieu Verantwoord Wegbeheer
26-06-2008 Amsterdam en Rijk optimistisch over Zuidas
25-06-2008 PlatformBodemkwaliteit opgericht
25-06-2008 Aanleg A4 Steenbergen vlotgetrokken
24-06-2008 Samenwerken aan bereikbaarheid: Rijk en regio’s op schema
23-06-2008 Snellere aanpak Scheveningen Boulevard
20-06-2008 Risico's op overstromingen zichtbaar op de risicokaart
19-06-2008 Topondernemers presenteren klimaatoplossingen in Tweede Kamer
19-06-2008 Kamerbrief over milieuzonering personenauto's Amsterdam
18-06-2008 Minister Cramer opent windmolenpark in Amsterdamse haven
16-06-2008 Kabinet: terughoudend met milieuzonering voor personenauto's
13-06-2008 Bebouwing mag niet te dicht op drukke weg
13-06-2008 Amsterdam blij met groen licht voor milieuzone
13-06-2008 Kamerbrief over Commissie Versnelling Besluitvorming Infra Projecten
12-06-2008 Onderzoek toont hogere blootstelling voor scholieren bij snelweg aan
09-06-2008 Ministerraad stemt in met realisatieparagraaf ruimtelijk beleid
09-06-2008 Jaarverslag SenterNovem 2007
05-06-2008 Winnaars prijsvraag 'Frisse kijk op luchtkwaliteit'
05-06-2008 Tijdens EK oppassen met brandgevaarlijke pruiken en boa’s
03-06-2008 Ruimtelijke studie naar Olympische Spelen
29-05-2008 Kamervragen natuurcompensatie A4 Dinteloord - Bergen op Zoom
27-05-2008 NH en Haarlemmermeer: hoogspanningsverbinding volledig ondergronds
27-05-2008 TenneT: verantwoord en innovatief ondergronds in de Randstad
27-05-2008 Keuze tracé hoogspanningslijn Wateringen-Zoetermeer
23-05-2008 Kabinet wil besluitvormingstijd infrastructuurprojecten halveren
23-05-2008 Campagne ‘Duurzaam inkopen, gewoon doen!’ van start
23-05-2008 Marianne Vermijs nieuwe DHV-directeur Limburg
22-05-2008 Nederlands grootste windenergiepark komt in Noordoostpolder
19-05-2008 Kamervragen over het project Sporen in Arnhem
16-05-2008 Planbureau voor de Leefomgeving ingesteld
15-05-2008 Samenhangende uitstraling voor Regenboogroute A12
15-05-2008 MNP: Realisatie Milieudoelen - Voortgangsrapport 2008
15-05-2008 Advies Dekker over aanpak regeldruk in de bouw
14-05-2008 Briefadvies: Advies over de Landelijke Uitwerking Windmolens
13-05-2008 Kamerbrief over reclameborden langs de Betuweroute
09-05-2008 Langetermijnvisie Randstad behoeft aandacht voor onzekerheden
08-05-2008 Verkeersprognoses laten 1.800 vrachtauto's per dag verdwijnen
25-04-2008 Start studie Zandmotor voor veiligheid en uitbreiding kust ZH
22-04-2008 Rijkswaterstaat en Coentunnel Company tekenen contract Tweede Coentunnel
22-04-2008 Verstedelijkingsdoelen op gespannen voet met ruimtelijke kwaliteit
22-04-2008 Besluitvorming infrastructurele projecten kan beter en sneller
17-04-2008 Stel een wateradvies verplicht bij ruimtelijke plannen
14-04-2008 Studie naar uitstoot van verschillende vervoerswijzen
10-04-2008 Nationale aanpak milieu en gezondheid 2008-2012
07-04-2008 Kabinet zet in op windmolens op zee
02-04-2008 €6 miljoen van Brabant voor SpoorHaven in Roosendaal
01-04-2008 Wet geluidhinder heeft gefaald
28-03-2008 Winnaars Ei van Columbus 2008 bekend
27-03-2008 Gezamenlijke aanpak spoorveiligheid Roosendaal
25-03-2008 Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg ter inzage
21-03-2008 Verwachte daling aantal overschrijdingen grenswaarden luchtkwaliteit
19-03-2008 Bomen en planten ter verbetering van luchtkwaliteit
17-03-2008 Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg vastgesteld
14-03-2008 Randstad verbinden en verknopen
04-03-2008 Rijk sluit akkoord met DSM over beëindiging ammoniaktransport
03-03-2008 Kamerbrief over de watervisie
15-02-2008 Zorgen over bereikbaarheid Randstad in 2040
14-02-2008 Kamerbrief over de rijksregie over bouwgrondstoffen
14-02-2008 Lucht wordt schoner, maatregelen blijven nodig
12-02-2008 Nederland krijgt bruine borden
08-02-2008 ‘Week van de Dialoog’ over toekomst van de Randstad
05-02-2008 Extra geld voor retrofit roetfilters voor vrachtwagens
04-02-2008 dr.ir. Paul benoemd tot inspecteur-generaal VROM-Inspectie
04-02-2008 Geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen
04-02-2008 Derde structuurschema electriciteitsvoorziening
04-02-2008 Proef met rubberen wegdek krijgt vervolg
04-02-2008 Overdrachtsprotocol "stille treinen" getekend
30-01-2008 Liesbeth van der Pol wordt nieuwe Rijksbouwmeester
30-01-2008 Opnieuw campagne tegen illegale vervuilde grondtransporten
29-01-2008 TLN, EVO, KNV: 'Nieuwe regelgeving voor efficiënt vervoer nodig'
29-01-2008 Adviesraden: “Prijskaartje CO2-uitstoot verkeer hard nodig”
21-01-2008 Benoeming Koeman tot lid VROM-raad
17-01-2008 Minister Eurlings lanceert Inspectieloket Wegvervoer
16-01-2008 Kamerbrief over Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
15-01-2008 Wijzigingsbesluit luchtkwaliteit Tweede Coentunnel ter inzage
08-01-2008 Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien
08-01-2008 OTB omlegging Zuid-Willemsvaart opnieuw ter visie
07-01-2008 Inspraakprocedure Maasvlakte 2
28-12-2007 28,9 mln voor herstructurering bedrijventerreinen in 2007
21-12-2007 Gevoelige bestemmingen toch op 300 m van rijksweg
18-12-2007 Brabant: geen alternatieven voor Hoeksche Waard
18-12-2007 Zuid-Holland: Hoeksche Waard nog steeds goede optie
18-12-2007 VROM: alternatieven voor bedrijventerrein Hoeksche Waard
14-12-2007 Innovatieprogramma Geluid leidt tot besparing van 290 mln
12-12-2007 Protest voorafgaand aan debat tegen wegverbredingen
11-12-2007 Kamervragen Beleidslijn kust
10-12-2007 Gevoelige bestemmingen: verstandig bouwen nabij wegen
04-12-2007 Minister Cramer start dialoog over toekomst Randstad
04-12-2007 Akkoord over vermindering ammoniaktransport Westerschelde
04-12-2007 Kamerbrief over Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
04-12-2007 Besluit bodemkwaliteit op 1 januari 2008 in werking
30-11-2007 Nieuwe normen fijn stof winst voor gezondheid en milieu
29-11-2007 Kamerbrief over verbreding A1 en A10-oost
27-11-2007 Nederland maakt ruimte voor klimaat
26-11-2007 Extra geld voor roetfilters voor vrachtwagens
26-11-2007 Groene Hart kondigt voorloper structuurvisies aan
22-11-2007 Kamervragen over Artikel A4 Delft-Schiedam
19-11-2007 Bouw registreert en leert van incidenten
16-11-2007 Eerste investeringen in ruimtelijke prioriteiten kabinet
15-11-2007 Afname risico's en vervoer gevaarlijke stoffen Brabantroute
14-11-2007 Bruno Bruins aan de slag als Randstad Gezant
09-11-2007 Evaluatie Derde Kustnota
05-11-2007 Kabinet maakt Nederland klimaatbestendig
02-11-2007 ProRail ondertekent convenant Risicomanagement
02-11-2007 VenW maakt werk van innovatie
01-11-2007 Minister Cramer krijgt steun in Europa voor stille autobanden
30-10-2007 RPB publiceert De staat van de ruimte 2007
30-10-2007 Provincies willen investeren in versnelling Randstadprojecten
29-10-2007 Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten
24-10-2007 Kamerbrief over RIONED visie hevige buien en riolering
19-10-2007 Prins van Oranje bezoekt waterprojecten Hamburg
18-10-2007 Kamerbrief over de stand van zaken Kaderrichtlijn water
16-10-2007 VROM en NS onderzoeken herstructurering verouderde stations
15-10-2007 Wegverbredingen stuiten op verzet
15-10-2007 VNO-NCW blij met besluit Eurlings
15-10-2007 Kabinetsbesluit A9 biedt 'unieke kans' voor Amstelveen
15-10-2007 Almere verheugd over akkoord kabinet A6-A1-A10
15-10-2007 Amsterdam over kabinetsbesluit A9
15-10-2007 Reactie provincie NH op kabinetsbesluit A6/A9
12-10-2007 Kabinet beslist over uitbreiding wegen en ov in randstad
11-10-2007 Inspraak hoogspanningsverbinding Beverwijk - Zoetermeer
11-10-2007 Kamerbrief over PPS in infrastructuur
09-10-2007 Wet Luchtkwaliteit maakt lucht sneller schoon
09-10-2007 Overheid start website voor ruimtelijke ordening-plannen
09-10-2007 Cramer loodst Wet luchtkwaliteit door Eerste Kamer
03-10-2007 Nationaal Sustainability Congres 2007: 20 november 2007
02-10-2007 Programmadirectie Duurzaam inkopen start bij VROM
01-10-2007 Project Mainportontwikkeling Rotterdam: Voortgangsrapportage 2
01-10-2007 Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers
28-09-2007 Bijzondere VNG ledenbrief Rijksbegroting 2008
28-09-2007 Geen nieuwe scholen dichtbij drukke snelwegen
26-09-2007 Brede steun voor gecertificeerde bouwbesluittoets
25-09-2007 Nieuw planbureau voor duurzame leefomgeving
25-09-2007 Retrofit-roetfilter onschadelijk voor gezondheid
25-09-2007 Stadswerk Jaarcongres 17 oktober 2007
19-09-2007 GS Utrecht: Gemengde gevoelens over nieuwe Miljoenennota
18-09-2007 VNG: Rijksbegroting geeft gemeenten ruimte
18-09-2007 VROM: Begroting 2008 Ruimte en Milieu: trendbreuk met het verleden
18-09-2007 3rd annual workshop Freight Noise Reduction
17-09-2007 Kabinetsreactie op de Milieubalans
17-09-2007 Beleidslijn kust vastgesteld
14-09-2007 VROM-Inspectie legt ProRail dwangsom op
13-09-2007 Extra budget voor internationale waterprojecten
11-09-2007 MNP: Groei consumptie beperkt succes milieubeleid
07-09-2007 Kamerbrief over metrostations
06-09-2007 Bestuurlijke trekkers voor Randstad Urgent bekend
06-09-2007 Belastingopbrengsten uit files: 134 mln per jaar
05-09-2007 Kamervragen over Spoortunnel Delft
04-09-2007 Kamervragen over A4 Burgerveen - Leiden
21-08-2007 Metaalproducenten gaan duurzamer vervoeren
20-08-2007 Wethoudersconferentie 10 september 2007
10-08-2007 IP Luchtkwaliteit lanceert vegetatie-prijsvraag
23-07-2007 Richtlijnen Planstudie A9 Badhoevedorp vastgesteld
20-07-2007 Sybilla Dekker commissaris bij DHV Groep
16-07-2007 Infrastructuur meest kritische factor CO2-opslag
11-07-2007 Rijk en NS investeren fors in grote stations
11-07-2007 Kamerbrief over Veiligheid in metrotunnels
10-07-2007 Bouwend Nederland: Wet luchtkwaliteit verdient steun
06-07-2007 Bestuursakkoord waterketen ondertekend
04-07-2007 Zoekgebied Randstad 380 kV verbinding niet veranderd
02-07-2007 Kritiek Milieudefensie op milieuzone Utrecht
02-07-2007 Milieuzone Utrecht draagt bij aan schonere lucht
02-07-2007 Miljoenste kubieke meter grond op de Volgermeerpolder
27-06-2007 Uitstel Bredase milieuzone
26-06-2007 Startsein innovatieprogramma Duurzame Logistiek
25-06-2007 Kamerbrief over voortgang netwerkaanpak
25-06-2007 Urgentieprogramma Randstad vastgesteld
20-06-2007 Rondetafelconferentie milieuzones binnensteden
20-06-2007 Breda tekent landelijk convenant milieuzone
20-06-2007 Kamerbrief over voortgang acties nota Zeehavens
19-06-2007 Breda roept organisaties op roetfilters te installeren
18-06-2007 Demonstratie stille banden op ultrastille rubberen weg
14-06-2007 Resultaten samenwerking toezichthouders Wegvervoer
13-06-2007 TCB ziet kansen centrale regie monitoren bodem
13-06-2007 Tweede duurzaamheidsverkenning
11-06-2007 Werkbezoek Prins van Oranje aan Dordrecht
11-06-2007 Vereenvoudiging regelgeving bodemkwaliteit
05-06-2007 Website voor mooiste panorama langs de snelweg
31-05-2007 VROM start burgerplatform
30-05-2007 Campagne stillere banden van start
24-05-2007 Inspraak Startnotitie spitsstroken A9 Alkmaar-Uitgeest
22-05-2007 Het wordt stiller op de weg!
21-05-2007 TB Hanzelijn Anticiperen Bypass IJssel vastgesteld
21-05-2007 Kabinetsleden bezoeken Limburg en Brabant
15-05-2007 Kamerbrief over de alternatieven voor de IJzeren Rijn
14-05-2007 Informatiepunt Omlegging Zuid-Willemsvaart succes
27-04-2007 Huizinga presenteert nieuwe visie IJsselmeergebied
17-04-2007 Tracebesluit tweede Coentunnel vastgesteld
17-04-2007 Kamervragen over mogelijke vertraging PMR
17-04-2007 Geen schadelijke effecten roetfilters
16-04-2007 Overheid op goede weg met duurzaam inkopen
12-04-2007 Stationskwartier Breda maakt grote stap voorwaarts
11-04-2007 RWS test ideeen schoner, stiller of homogener asfalt
06-04-2007 Voortgangsrapportage 1 PMR / Tweede Maasvlakte
04-04-2007 Inspraak hoogspanningsverbinding Wateringen
03-04-2007 Start aanleg proefvakken homogener asfalt
03-04-2007 Start fase 2 IPG project Akoestische Optimalisatie
02-04-2007 Aquaduct of brug in de A4 bij Steenbergen?
02-04-2007 Registratiebesluit externe veiligheid in werking
27-03-2007 Speech Minister Eurlings op Havencongres Amsterdam
22-03-2007 Marktpartijen voor A2 Maastricht geselecteerd
16-03-2007 A4 ten westen van Steenbergen
06-03-2007 OTB Omlegging Zuid-Willemsvaart ter visie
20-02-2007 Verkenning kustuitbreiding Scheveningen-HvH gereed
16-02-2007 Kamerbrief Beantwoording motie 49 over A74 Venlo
15-02-2007 Kaderrichtlijn Water monitoringsprogramma-s
14-02-2007 Belangrijke stappen verkeersproblematiek Limburg
12-02-2007 Kamerbrief over Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen
08-02-2007 Haaglanden: hoogspanningsleiding ondergronds
05-02-2007 Watertoets succesvol bij voorkomen wateroverlast
02-02-2007 Hans van der Vlist nieuwe SG Ministerie van VROM
02-02-2007 Kabinet: investeren in vijf grote ruimtelijke opgaven
02-02-2007 Reactie Van Geel op klimaatrapport VN
01-02-2007 Kamervragen over tekort 400 mln wegenprojecten
31-01-2007 Kennis ondergrond vitaal voor inrichting Nederland
29-01-2007 IPO en VNG: ondersteunende rol EU voor bodem
16-01-2007 Platform de Nederlandse kust wil deltaplan
10-01-2007 Kamervragen over het storten van bagger
05-01-2007 Schriftelijke inspraak tweede Coentunnel
21-12-2006 A4 Burgerveen - Leiden gegund aan BAM Civiel
19-12-2006 Bekendmaking PKB Mainportontwikkeling Rotterdam
18-12-2006 Informatiebijeenkomst start aanbesteding A2 Maastricht
14-12-2006 Verbetering bereikbaarheid Groene Hart
07-12-2006 NVB draagt bij aan vernieuwing bouwsector
05-12-2006 NEPROM neemt deel aan Vernieuwingsoffensief Bouw
04-12-2006 Start aanbesteding A2 Maastricht: markt aan zet
23-11-2006 Onveiligheid door gebrek aan coordinatie bouwprojecten
22-11-2006 Hoogspanningsverbinding Beverwijk-Wateringen
22-11-2006 Plannen uitbreiding A58 Eindhoven-Oirschot ter inzage
20-11-2006 Nederland gaat klimaatprojecten opzetten in Afrika
16-11-2006 Urgentie aanpak stedelijke distributie ontbreekt
15-11-2006 Brinkman voorzitter Zuidas-onderneming
15-11-2006 Lezing: Infrastructure: the glue of megacities
14-11-2006 Ruim baan voor de Haak om Leeuwarden
14-11-2006 Kamerbrief Standpunt Rijksweg 31 Leeuwarden
14-11-2006 Fundering eerste gecombineerde luchtwasser gestort
31-10-2006 Opdrachtgevers bouw staan open voor vernieuwing
26-10-2006 Oplossing voor geluidshinder treinen in Zeeland
26-10-2006 Overkappen snelwegen haalbaar
25-10-2006 Evaluatie Spoedwet wegverbreding
25-10-2006 Wetsvoorstel omgevingsvergunning naar Kamer
24-10-2006 Slimme oplossingen om geluidsoverlast te voorkomen
23-10-2006 Kamerbrief over rol CPB bij planstudie Schiphol-Almere
23-10-2006 Naleving regelgeving containerbinnenvaart moet beter
20-10-2006 Sanering Volgermeerpolder op stoom
18-10-2006 Eerste Kamer stemt in met Wet ruimtelijke ordening
17-10-2006 Aanbieding Aanvulling op Structuurvisie Zuiderzeelijn
16-10-2006 Milieudoelen kabinet kunnen worden gehaald
10-10-2006 Reactie op RPB-rapport Wegen naar Economische groei
10-10-2006 Kamerbrief Project Mainportontwikkeling Rotterdam
10-10-2006 Verdichtingsopgave is in gevaar
02-10-2006 Mobiliteit in de Noordvleugel naar Tweede Kamer
02-10-2006 Congres Geluid, Trillingen, Luchtkwaliteit Nederland
28-09-2006 Start sanering rioolpersleiding Groningen
19-09-2006 Nieuwe aansluitingen A2 bij Eindhoven ter inzage
15-09-2006 Regeling bodemkwaliteit open voor inspraak
14-09-2006 Rapportage Schiphol-Amsterdam-Almere naar Kamer
14-09-2006 Koningin opent het Bouwhuis
12-09-2006 Koningin bij Bouwend Nederland
29-08-2006 Amsterdam wil besluit Schiphol-Amsterdam-Almere
25-08-2006 Ministerraad stemt in met programma Noordvleugel
24-08-2006 Beschikkingen Zeeuwse lijn online
18-08-2006 Proef met nog stiller asfalt
16-08-2006 Blankert vanaf 2007 voorzitter Regieraad Bouw II
15-08-2006 Grotere betrokkenheid bouw in nieuwe Regieraad Bouw
14-08-2006 VROM stimuleert ondergrondse planning
11-08-2006 Laatste chloortrein rijdt door Nederland
09-08-2006 VNG: aandacht voor risicoafstanden gasleidingen
28-07-2006 Meer bouwwerken bouwvergunningsvrij
04-07-2006 IVW jaarbericht 2005
30-06-2006 Samenwerkingsovereenkomst A2-tunnel ondertekend
30-06-2006 Betuweroute: Beslissing Evaluatie Bronbeleid Geluid
28-06-2006 Europese samenwerking handhaving afvaltransporten
26-06-2006 Rijkswaterstaat start proef met zelfreinigende berm
20-06-2006 Ruimtelijk beleid staat voor aanzienlijke opgave
19-06-2006 Drukbezocht en geanimeerd PIANOo-congres
19-06-2006 Kabinet wil meer rendement uit logistiek
14-06-2006 Oranjewoud: Handreiking saldering luchtkwaliteit VROM
01-06-2006 Ontwikkeling Noordvleugel zet Nederland op de kaart
01-06-2006 Rijk en gemeente: 85 mln voor stationsgebied Breda
01-06-2006 Provincie NB: 20 mln voor OV-terminal Breda
31-05-2006 NS Vastgoed investeert fors in stationsgebied Breda
30-05-2006 Nieuwe klimaatscenario-s: VenW volgt ingeslagen weg
26-05-2006 Subsidie roetfilters tijdelijk verhoogd
26-05-2006 Kabinet in beroep tegen uitstel roetfilter
22-05-2006 8 juni PIANOo congres Vermenigvuldigen door delen
19-05-2006 Bouwend Nederland: Kabinet scoort krappe voldoende
16-05-2006 EVO: Doelgroepstroken op A2
16-05-2006 EVO; verder vertraging verlenging A4 voorkomen
16-05-2006 Peijs wil voor zomer 2006 doorbraak A4 Delft-Schiedam
15-05-2006 VNO-NCW West: Compliment voor daadkracht Peijs
12-05-2006 Inspraak nieuwe stijl bij projecten
12-05-2006 Wegverbreding A2 Holendrecht-Oudenrijn in 2010 klaar
11-05-2006 Kustuitbreiding zonder grootschalige woningbouw
11-05-2006 Nederlandse expertise en 1 miljoen euro voor Suriname
05-05-2006 Nieuwe route PKB Mainportontwikkeling Rotterdam
03-05-2006 VROM: 2 mln voor Groenblauw Lint in Midden-Delfland
03-05-2006 Fijnstofprobleem minder knellend voor bouwplannen
01-05-2006 Rijkswaterstaat daagt markt uit voor beter asfalt
25-04-2006 Wegwijzer Risicocommunicatie in gebruik genomen
21-04-2006 MER advies over nota A2-passage Maastricht
21-04-2006 Minister houdt vast aan inspraak Zuiderzeelijn
20-04-2006 Consultatie Schiphol-Amsterdam-Almere gereed
19-04-2006 Regioadvies Haak Leeuwarden wordt niet bijgesteld
14-04-2006 Kabinet: Geen Zuiderzeelijn, regionale investeringen
13-04-2006 Kabinet: Nederland gaat Kyoto-doelen halen
07-04-2006 Raad voor VenW: Afzien van Zuiderzeelijn
31-03-2006 Per 3 april subsidie voor roetfilters in OV-bussen
28-03-2006 Schop in de grond bij HSL-stations
27-03-2006 Convenant schone vrachtautos in binnensteden
27-03-2006 VROM controleert (inter-)nationale afvaltransporten
22-03-2006 Tracebesluit Omleiding Ommen vastgesteld
17-03-2006 Nog steeds veel illegale afvaltransporten in Europa
16-03-2006 5,75% biobrandstoffen in Nederland in 2010
16-03-2006 Ministerie telt vervoer gevaarlijke stoffen over weg
14-03-2006 Versnelling bouw Zuidas-Dok
13-03-2006 Lucht wordt schoner; bouwprojecten kunnen doorgaan
10-03-2006 Europa akkoord met aanscherping bronbeleid
09-03-2006 Consultatie A2-project Maastricht
09-03-2006 RIVM: Gezondheid in milieu-effectrapportage
06-03-2006 Roetfilters werken
06-03-2006 Wet vermindering graafincidenten naar Tweede Kamer
06-03-2006 Contracten renovatie stationsgebied Utrecht getekend
03-03-2006 Stuurgroep: Geef Maas de ruimte
03-03-2006 VROM: Concentraties fijn stof afgelopen jaren lager
27-02-2006 IPO: Veel eindjes open bij wetsvoorstel luchtkwaliteit
27-02-2006 Dekker: Vereenvoudiging ruimtelijke regels dichterbij
27-02-2006 Inspraak over Waddenzee afgesloten
20-02-2006 Provincie Limburg start aanbesteding openbaar vervoer
20-02-2006 VenW trekt 300 mln euro uit voor spoordoorsnijdingen
20-02-2006 Meer mogelijkheden in het rivierbed
16-02-2006 Pitstop Brinkhorst project N31 Waldwei
15-02-2006 Dutchdam wint prijs voor innovatie en duurzaamheid
14-02-2006 Tracebesluit A4 Burgerveen-Leiden vastgesteld
13-02-2006 Staatssecretaris v Geel geeft startsein bouw Sloelijn
09-02-2006 Bouwend Nederland: Aanleg wegen wordt onmogelijk
07-02-2006 VNG: dilemma vanwege aardgastransportleidingen
03-02-2006 Partijen tekenen bestuursovereenkomst Zuidas-Dok
01-02-2006 Reactie CPB op analyse Ecorys
01-02-2006 Bestuursovereenkomst natuurpakket Westerschelde
27-01-2006 Reactie VNG op basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
26-01-2006 SP: gemeenten kansloos tegenover geheime giftreinen
26-01-2006 VROM investeert 2,8 mln in project Markoevers Breda
26-01-2006 Reactie EVO op plannen vervoer gevaarlijke stoffen
24-01-2006 Minister Dekker: 2,4 miljoen verbinding Naardermeer
23-01-2006 Onderzoek Zuiderzeelijn wordt verbreed
20-01-2006 Geld voor verbetering van luchtkwaliteit
20-01-2006 Akkoord over spoorvervoer ammoniak door Microchemie
19-01-2006 Eerste Kamer stemt in met Nota Ruimte
14-01-2006 20 miljoen subsidie voor schone binnenvaartmotoren
11-01-2006 KNV: koppeling RO en luchtkwaliteit loslaten
10-01-2006 VROM brengt investeringen 2000-2010 in kaart
23-12-2005 30 mln voor gebiedsontwikkeling IJsseldelta
23-12-2005 Samenwerken in de Eurodelta
22-12-2005 Wettelijke eisen aan wegtunnels vastgelegd
19-12-2005 Tracebesluit N31 Zurich - Harlingen ter inzage
16-12-2005 Kunstzinnige meetingpoints op hogesnelheidsstations
09-12-2005 Nota van Commentaar Sloelijn klaar
08-12-2005 VROM start webdiscussie professionals luchtkwaliteit
08-12-2005 Tracébesluit HSL-Zuid aanvulling VI ter inzage
22-11-2005 Stil en schoon wagenpark: Rijk geeft het voorbeeld
18-11-2005 Startnotitie A12 Woerden - Oudenrijn ter inzage
18-11-2005 Startnotitie A12 Gouda - Woerden ter inzage
18-11-2005 Startnotitie A13/16 Rotterdam ter inzage
16-11-2005 Breda presenteert ontwerp nieuw station
08-11-2005 80 kilometerzones effectief
03-11-2005 Bouwend Nederland sluit akkoord met Regieraad Bouw
03-11-2005 Dekker: We lossen probleem luchtkwaliteit op
03-11-2005 VenW-fonds voor schonere OV-bussen
03-11-2005 Subsidie achteraf-inbouw roetfilters bij dieselautos
03-11-2005 Akkoord met VROM over aanvraag subsidie Markoevers
02-11-2005 Van Geel informeert Kamer over maatregelen verkeer
28-10-2005 Injectie van 200 miljoen voor ruimtelijke kwaliteit
28-10-2005 W4-project genomineerd voor Gouden Piramide 2005
25-10-2005 Nieuwe aanbestedingsregels voor de bouw vastgesteld
20-10-2005 Discussie Zuiderzeelijn kritisch gevolgd
20-10-2005 Van Geel wil geluidsoverlast Prorail beperken
19-10-2005 Nel Sangers directeur GOB
19-10-2005 Akkoord overheden en bouwers over afwikkeling claims
19-10-2005 Laagfrequent geluid geen belemmering woningen
14-10-2005 CROW start met Platform Innovatieprogramma Geluid
10-10-2005 Verbreding A50 Ewijk-Grijsoord
06-10-2005 Handtekeningen voor spoortunnel Delft
06-10-2005 Carillon speelt voor spoortunnel Delft
29-09-2005 Minister Dekker introduceert Ruimteforum
26-09-2005 Speech Van Geel Nationaal Debat Besluit Luchtkwaliteit
23-09-2005 Preselectie voor deelname Zuidas
23-09-2005 Inventarisatie knelpunten luchtkwaliteit
22-09-2005 Knelpunten luchtkwaliteit voor ruimtelijke plannen
21-09-2005 Convenant uitvoering verdiepte ligging A4
20-09-2005 900 miljoen voor luchtkwaliteit
13-08-2005 Van Geel onderstreept urgentie luchtkwaliteit
29-08-2005 VROM: 15 Experimenten voor bouwen in rivierbed
29-08-2005 Kabinet stemt in met voorstel Grondexploitatiewet
22-08-2005 Wetsvoorstel luchtkwaliteit naar de Raad van State
08-08-2005 VROM: Nieuw Besluit Luchtkwaliteit van kracht
08-08-2005 RIVM rapport over fijn stof
04-08-2005 Zeeland Seaports verheugd over uitspraak Sloelijn
03-08-2005 Tracebesluit Sloelijn onherroepelijk
30-06-2005 Minister Dekker: 7,9 miljoen euro voor Haarlem
27-06-2005 Einde schadeclaims bouwfraude door overheid nabij
27-06-2005 Bouwend Nederland: Overeenkomst claims getekend
23-06-2005 7,2 miljoen voor Maasterras Dordrecht
17-06-2005 Maatregelen luchtkwaliteit: 300 mln extra tot 2010
13-06-2005 Professionalisering milieuhandhaving: Stap vooruit
02-06-2005 Zeker 1 miljard schade door besluit luchtkwaliteit
26-05-2005 Richtlijnen planstudie Schiphol-Almere vastgesteld
25-05-2005 NMa onderzoekt marktpositie Havenbedrijf Rotterdam
25-05-2005 Nationale belangen Mainport Rotterdam geborgd
25-05-2005 Provincie coördineert aanleg faunapassages Drenthe
24-05-2005 PPS hoofdwegennet Rotterdam-Antwerpen
20-05-2005 Tauw-Reef wint Nederlandse innovatieprijs
19-05-2005 Project Transportbesparing gaat Europees
28-04-2005 Betere luchtkwaliteit met ISV-gelden
25-04-2005 Investeren in bagger loont
19-04-2005 Nieuwe maatregelen tegen geluidsoverlast verkeer
19-04-2005 Nieuwe maatregelen tegen geluidsoverlast spoor
14-04-2005 EVO: uitspraak A27 nekslag voor Nederlandse economie
07-04-2005 Ontwikkelingsperspectief Kust Zuid-Holland vastgesteld
06-04-2005 Bouwend Nederland blij met opstelling Tweede Kamer
06-04-2005 Voorlopig geen aangepaste regeling Luchtkwaliteit
04-04-2005 Regeling met bouwers voor alle partijen positief
01-04-2005 Congres FNV Bouw
25-03-2005 Echtgenoot minister Dekker onverwacht overleden
23-03-2005 VROM: 13,8 miljoen voor spoorzone Tilburg
22-03-2005 Bouwend Nederland naar hoorzitting over claims
21-03-2005 Kabinet stemt in met aanpak problematiek buisleidingen
14-03-2005 Overeenstemming Nederland en Belgie over plan Schelde
14-03-2005 Controle havens op milieuovertredingen
11-03-2005 Overeenstemming Nederland, Vlaanderen over Schelde
10-03-2005 Rijk zet proefprocessen tegen bouwsector door
07-03-2005 Start nieuwe procedure spitstroken A2
04-03-2005 VROM: 14 miljoen voor nieuw stadshart Zaanstad
04-03-2005 Bouwwereld zwaar teleurgesteld
03-03-2005 Afspraken over nieuw station Breda CS bekrachtigd
01-03-2005 Pilotproject integrale VROM-vergunning in Breda
25-02-2005 Nieuwe aanpak publiek-private samenwerking
24-02-2005 Provincie ZH wil regels luchtkwaliteit aanpassen
23-02-2005 Nu geen verruiming dijkringen Friese waddeneilanden
21-02-2005 Kabinet wil extra maatregelen tegen luchtvervuiling
18-02-2005 Studenten ingeschakeld bij terugdringen transport
17-02-2005 Tracebesluit Sloelijn
10-02-2005 Samenwerkingsovereenkomsten Het Nieuwe Rijden
01-02-2005 Kabinet gaat PKB Tweede Maasvlakte repareren
31-01-2005 Akkoord over schetsontwerp nieuw Rotterdam Centraal
25-01-2005 'Boetes NMa hoog maar rechtvaardig'
24-01-2005 Brief om lucht rond A15 en A16 te verbeteren
24-01-2005 Kabinet wil regels MER vereenvoudigen
24-01-2005 Kustuitbreiding financieel haalbaar
19-01-2005 Ketenstudies veelbelovend
17-01-2005 Plan van aanpak Rijksprogramma Groene Hart gereed
17-01-2005 IPO: zorgen over luchtkwaliteit in Nederland
17-01-2005 Uitvoeringstaken VROM naar SenterNovem
13-01-2005 Overeenkomst Rijk en Arnhem voor stationsgebied
07-01-2005 Te veel geluid bij 12.000 woningen bij rijkswegen
23-12-2004 Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen moet beter
23-12-2004 Kabinet wil transport gevaarlijke stoffen reguleren
22-12-2004 Benoeming voorzitter en leden VROM-raad
20-12-2004 Evaluatierapport: Ontwikkeling Kadaster positief
23-11-2004 Actieprogramma voor ruimtegebruik onder de grond
15-11-2004 Gesprekken Dekker en Van Gennip met BrabantStad
19-10-2004 Winnende ontwerpen prijsvraag 'De reinigende weg'
18-10-2004 VROM: Versnelde aanpak verkeersproblemen
14-10-2004 Van Geel: 50% duurzaam inkopen in 2010
31-08-2004 Standaard digitale uitwisseling ruimtelijke plannen
19-07-2004 Bescherming tegen overstromingen Europees aangepakt
30-06-2004 Dekker: Dertien projecten met ruimtelijke kwaliteit
21-06-2004 Schoner en stiller verkeer door nieuwe technieken
29-04-2004 Winnaars prijsvraag De reinigende weg
24-03-2004 Aanstelling Rijksadviseur voor het Landschap
18-02-2004 Minister Dekker selecteert zes BIRK-projecten
27-11-2003 Min. V&W, VROM, EZ: Bouw als normale sector
26-09-2003 Nieuw haventerrein Rotterdam ruimtelijk mogelijk
Infrasite Commercieel Nieuws van deze instantie
Articles
04-06-2008
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Door: Ministerie VROM


Binnen vier jaar beschikt Nederland, in het kader van verdere verbetering van de dienstverlening, over een basisvoorziening geo-informatie die duurzaam, succesvol en intensief wordt gebruikt door alle partijen in de samenleving.
Lees het hele artikel
Documents
Bouwprognoses 2008 - 2013
Gepubliceerd: 00-12-2008
Documenttype: Rapport
Gerelateerd: Nieuws / Competenties / Projecten / Documenten / ArtikelenDownload document / Bron van document
Bouwprognoses 2007-2012
Gepubliceerd: 00-06-2008
Documenttype: Rapport
Gerelateerd: Nieuws / Competenties / Projecten / Documenten / ArtikelenDownload document / Bron van document
Bouwprognoses 2006 - 2011
Gepubliceerd: 00-02-2007
Documenttype: Rapport
Gerelateerd: Nieuws / Competenties / Projecten / Documenten / ArtikelenDownload document / Bron van document
Bouwprognoses 2005 - 2010
Gepubliceerd: --
Documenttype: Rapport
Gerelateerd: Nieuws / Competenties / Projecten / Documenten / ArtikelenBron van document
Rubrieken
Innovatie
Luchtkwaliteit
Milieu
Openbare Ruimte
Prijzen
Veiligheid (externe)