ProjectProgramma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)Recent projectnieuws
04-12-2018 ProRail gunt grootste spoorcontract PHS Rijswijk - Rotterdam aan Strukton
05-02-2018 Ruim 300 miljoen voor meer treinen Den Haag-Rotterdam
31-01-2018 Hoogfrequent spoorvervoer op meer trajecten
Algemene projectinformatie
De LMCA Spoor heeft inzicht gegeven in de kansen en mogelijkheden van hogere frequenties op het spoor en het verwerken van het groeiende goederenvervoer.

Er zijn vier speerpunten:
  • Hoogfrequent spoorvervoer op de drukste trajecten in de Randstad.
  • Samenhangende regionale OV-systemen waarvan het spoorvervoer - met name de Sprinters - de ruggengraat vormt.
  • Kwalitatief goede reistijden naar de landsdelen.
  • Toekomstvaste routestrategie spoorgoederenvervoer.
Het betreft de volgende werkpakketten (zie de 5evoortgangsrapportage van 11 maart 2011):
  • Reizigerscorridors Alkmaar-Amsterdam; Amsterdam-Utrecht-Eindhoven; Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen; Den Haag-Rotterdam-Breda; Breda-Eindhoven.
  • Routering goederenvervoer Zuid- en Oost-Nederland.
De planuitwerkingen gaan ook in op eventuele effecten op de rest van het spoornet en ketenvoorzieningen voor onder andere fiets en auto, een nog intensiever gebruik van de Betuweroute, mogelijkheden van de binnenvaart en een lange termijn perspectief goederenvervoer.

Het project zit sinds MIRT 2013 in de gecombineerde fase Planuitwerking/realisatie.
Bron: MIRT 2015Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Programma's

Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2015:  Realisatie
MIRT 2014:  Realisatie
MIRT 2013:  Realisatie
MIRT 2012:  Planstudie
MIRT 2011:  Planstudie
MIRT 2010:  Planstudie
MIRT 2009:  Planstudie


Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2010

Investeringen:
Investeringsprogramma van:  VenW
Kosten:  € 2.480 mln
Voor PHS is een programmabudget beschikbaar van in totaal € 2.480 mln (incl. externe veiligheid, geluid, overwegen, transfer, onderhoud, onzekerheidsmarge 40%). Dit is excl. OV SAAL, spoorcorridor Delft en sporendriehoek Noord-Nederland (conform motie Koopmans (TK 27658, nr 41)) en per 2013 eveneens exclusief fietsenstallingen. Van dit PHS-budget zijn in realisatiefase: bijdrage aan de Diezebrug (€ 2 mln) alsmede Doorstroomstation Utrecht (DSSU, € 283 mln).
Bron: MIRT 2015

Korte projectomschrijving:
Studiegebied
1. Schiphol-Almere
2. Utrecht-'s-Hertogenbosch
3. Utrecht-Arnhem
4. Den Haag-Rotterdam

Onderzoeksgebied
1. Schiphol-Almere-Lelystad
2. Alkmaar-Utrecht-Eindhoven
3. Utrecht-Arnhem-Nijmegen
4. Schiphol-Den Haag-Rotterdam-Eindhoven
Bron: MIRT 2015
Planning project
Start realisatie: 2013
Openstelling: Onbekend


Besluitvorming
De beleidsbrief Netwerkaanpak (19 november 2007).
De motie Koopmans (TK 27658, nr. 41).
Het actieplan ‘Groei op het Spoor’.
LMCA-spoor (TK 29 644, nr. 85).
Bestuurlijke afspraken met de regio van juli 2008.
Bron: MIRT 2009Planning
Diverse OTB's/TB's/MER's: vanaf 2012 (afhankelijk per werkpakket).
Start realisatie:
Vanaf 2013 (afhankelijk perwerkpakket).
  • In 2013 bestuurlijk besluit goederenroutering Oost Nederland;
  • 2014 besluit over goederenroutering Zuid NL (MER Meteren - Boxtel)
  • 17 juni 2014 is een besluit genomen over Goederen Oost Nederland, Amsterdam Centraal en Meteren-Boxtel.
  • In het kader van de LTSA zal er eind 2014 een geïntegreerde planning worden opgesteld (herijking en integrale aanpak PHS en ERTMS).
De nieuwe planning zal worden verwerkt in het MIRT Projectenoverzicht 2016.
Bron: MIRT 2015Infrasite Projectnieuws
04-12-2018 ProRail gunt grootste spoorcontract PHS Rijswijk - Rotterdam aan Strukton
05-02-2018 Ruim 300 miljoen voor meer treinen Den Haag-Rotterdam
31-01-2018 Hoogfrequent spoorvervoer op meer trajecten
23-01-2017 Start nieuwe intercity Den Haag - Breda - Eindhoven
21-12-2016 Treinverkeer krijgt vier sporen tussen Delft en Rijswijk
15-09-2016 Potentiele tekorten op projecten hoogfrequent spoorvervoer
25-08-2016 Nieuwe dienstregeling 2017: meer treinen op het spoor
22-07-2016 Extra beveiliging voor de Brabantroute en A2 corridor
18-07-2016 NS zet eerste stap richting hoogfrequent rijden
17-02-2016 Spooraanpassingen in Geldermalsen
16-12-2015 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer volop in uitvoering
02-09-2013 Bereikbaarheid Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad fors verbeterd
12-07-2013 MER Zutphen-Hengelo: Milieu-informatie ontoegankelijk en niet compleet
18-04-2013 270 miljoen voor betere doorstroming Utrecht Centraal
14-02-2013 EVO en TLN: Begrip voor invulling bezuinigingen infrastructuur
18-09-2012 9,9 Miljard voor infra, water- en verkeersveiligheid en leefomgeving
02-01-2012 Plannen en veranderende regelgeving IenM vanaf 1 januari 2012
01-12-2011 Rijk en regio's steken ruim 1 miljard in vermindering knelpunten filedruk
20-09-2011 Schultz en Atsma investeren fors in ruggengraat economie
19-09-2011 Schultz start bouw betere treinverbinding Schiphol - Flevoland
14-06-2011 Ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte naar Tweede Kamer
11-04-2011 Regio s en provincie voor trein Tiel - Arnhem
18-01-2011 Kamerbrief over aanpak stoptonend sein passages
16-11-2010 Geen planstudie Veluwelijn spoor Utrecht - Zwolle
06-10-2010 Tweede proef Elke tien minuten een trein afgerond
17-09-2010 Eerste resultaten van proef Elke tien minuten een trein
08-09-2010 FNV over Programma Hoogfrequent Spoor
02-09-2010 Start proef Elke tien minuten een trein Amsterdam-Eindhoven
28-06-2010 Derde Kadernota Railveiligheid
25-06-2010 Grote proef hoogfrequent spoorvervoer Amsterdam-Eindhoven
15-06-2010 Eerste fase spooruitbreiding Schiphol - Lelystad kan beginnen
04-06-2010 6 intercity s en 6 sprinters per uur op hoofdroutes spoor
25-11-2009 Nederlandse staat ontvangt 1,4 miljard euro van NS
15-09-2009 VenW: met aanleg en onderhoud investeren in de toekomst
07-09-2009 Proefweek Elke 10 minuten een trein goed verlopen
27-07-2009 Proef Elke 10 minuten trein Eindhoven - Amsterdam
11-05-2009 Strukton maakt spoorboekloos rijden verneld mogelijk
28-10-2008 Kabinetsreactie advies Commissie Private Financiering van Infrastructuur
16-09-2008 VenW: Snel besluiten voor mobiel en veilig Nederland
19-11-2007 Eurlings wil groei op spoor stimuleren
19-11-2007 KiM: Spoor gaat verder groeien
19-11-2007 LMCA's: Groei vervoer groter dan verwacht
19-11-2007 ProRail: spoorboekloos rijden al voor 2012 mogelijk


Deel dit artikel:                   

Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Meer treinen laten rijden door sneller invoegen van goederentreinen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
ABB and Qbuzz power progress in Dutch e-mobility adoption
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
Langzamere goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
Nieuwsbericht
Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
Nieuwsbericht
Proef met weergave gemiddelde brandstofkosten van start
Nieuwsbericht
Gezamenlijke nieuwe Havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2020
Nieuwsbericht
Grote schade bij ontspoord treinstel Den Haag Centraal UPDATE
Nieuwsbericht
NS: Vier miljoen reizigers in 2019 per trein de grens over
Nieuwsbericht
ProRail: Een terugblik op spoorjaar 2019
Nieuwsbericht
87 miljoen voor Nederlandse klimaatoplossingen in transport
Nieuwsbericht
Nederlandse Staat moet versnellen: volgend jaar 25% minder CO2-eq uitstoten dan in 1990
Nieuwsbericht
Bouw- en transportbedrijven verwachten miljardenverlies door PFAS- en stikstofbeleid
Nieuwsbericht
Van Gelder zet in Amsterdam elektrische boorwagen in
Nieuwsbericht
Nederland kartrekker Europees PFAS-verbod
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]