ProjectA27 Houten-HooipolderRecent projectnieuws
27-06-2019 Nieuw online platform en interactieve kaart A27 Houten - Hooipolder
09-04-2019 Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
28-09-2018 Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
Algemene projectinformatie
Op de A27 Breda-Utrecht neemt de omvang van de automobiliteit toe. De voorziene reistijden voldoen niet aan de in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geformuleerde streefwaarden.

Gezien het beperkte budget is er de noodzaak uit te gaan van een versoberd alternatief, met een zo groot mogelijk probleemoplossend vermogen. Het voorkeursalternatief geeft prioriteit aan de deeltrajecten Houten-Everdingen en Scheiwijk-Werkendam. De huidige 2x2 weg wordt uitgebreid naar maximaal 4 rijstroken op de westbaan. Voor knooppunt Hooipolder wordt één verbindingsboog voorzien om de doorstroming op de A27 te faciliteren. Deze is in de toekomst uitbreidbaar.
Bron: MIRT 2015Project-eigenschappen:
Projectfase:  Planstudie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Categorie:  Categorie 1 (Planstudie)
Regio:  Zuid
Provincie:  Noord-Brabant

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2015:  Planstudie
MIRT 2014:  Planstudie
MIRT 2013:  Planstudie
MIRT 2012:  Planstudie
MIRT 2011:  Planstudie
MIRT 2010:  Planstudie
MIRT 2009:  Planstudie
MIRT 2008:  Planstudie
MIT 2007:  Planstudie
MIT 2006:  Planstudie
MIT 2005:  Verkenning
MIT 2004:  Verkenning

Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2017

Investeringen:
Investeringsproject van:  Ministerie IenM
Kosten:  € 787 mln
Taakstellend budget: € 787 mln. Hierbij wordt rekening gehouden met een PPS-taakstelling van € 30 mln.
Bron: MIRT 2015

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Utrecht, Gorinchem, Geertruidenberg, Vianen.


Planning project
Start realisatie: 2019
Openstelling: 2023-2025


Nota's
Kentekenonderzoek
Rijkswaterstaat start een onderzoek naar de mogelijkheden om de capaciteit van de A27 te vergroten. Alleerst verschijnt de startnotitie waarin de opzet van het onderzoek wordt weergegeven. Vooruitlopend op het onderzoek is het belangrijk om actuele informatie te verzamelen over het weggebruik. In het kader hiervan wordt op 14 november 2006 tussen 06.00 en 19.00 uur een kentekenonderzoek gehouden op de A27 ter hoogte van de Merwedebrug.
Bron: Persbericht 2006-11-08 Kentekenonderzoek op A27 ter hoogte van MerwedebrugStartnotitie A27 Lunetten-Hooipolder
Van woensdag 12 september tot en met 23 oktober 2007 ligt de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage. In deze startnotitie worden vier alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder te vergroten. In het onderzoek worden bij alle alternatieven de effecten meegenomen van tolheffing en invoering van een kilometerprijs. De aanleg van een tunnel onder en een brug over de Merwede en de locatie en hoeveelheid van aansluitingen worden eveneens onderzocht. Onderzoek naar een zogenoemd nulalternatief moet een beeld geven over de ontwikkeling van de verkeerssituatie zonder maatregelen. De alternatieven en oplossingsrichtingen worden onderzocht op de effecten met betrekking tot verkeer en vervoer, het ruimtegebruik, de economie, het woon- en leefmilieu en de natuurlijke omgeving.

De startnotitie is te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl/A27
Besluitvorming
In het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2011 is vastgelegd dat de regio niet bereid is tot cofinanciering. De gemeente Gorinchem heeft een wens voor ontsluiting van bedrijventerrein Gorinchem-Noord. De nieuwe aansluiting maakt deel uit van het voorkeursalternatief, dat in april 2014 is vastgesteld met instemming van de regio.
Bron: MIRT 2015


Inspraak
Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage
Van woensdag 12 september tot en met 23 oktober 2007 ligt de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage. In deze startnotitie worden vier alternatieven beschreven die Rijkswaterstaat wil onderzoeken om de capaciteit van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder te vergroten. Belangstellenden kunnen gedurende deze periode van zes weken aangeven of naar hun mening de juiste oplossingsrichtingen worden onderzocht en/of in het onderzoek de juiste effecten worden meegenomen.

Informatiebijeenkomsten
Rijkswaterstaat organiseert drie keer een informatiebijeenkomst over de startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder. Een ieder die dat wil kan zich nader laten informeren over het project, de voorgestelde te onderzoeken alternatieven voor uitbreiding van de capaciteit van deze weg en de effecten daarvan. De bijeenkomsten worden gehouden op:
  • Dinsdag 25 september in Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10 te Gorinchem;
  • Dinsdag 2 oktober in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonkveer;
  • Dinsdag 9 oktober in Hotel Roskam, Plein 25 te Houten.
De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een informatiemarkt die om 19.15 uur wordt gevolgd door een centrale presentatie. Aansluitend vindt vanaf 20.45 uur een hoorzitting plaats waarin mondeling op de inhoud van de startnotitie kan worden gereageerd.

Schriftelijk reageren kan van woensdag 12 september tot en met dinsdag 23 oktober 2007 bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, A27 Lunetten-Hooipolder, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, via internet op www.inspraakpunt.nl of per email naar inspraakpunt@inspraakpunt.nl

Mondeling reageren kan tijdens de hoorzitting die aansluitend aan de informatiebijeenkomsten worden gehouden.

De startnotitie is te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl/A27
Contractinformatie
Er wordt onderzocht op welke wijze marktpartijen worden betrokken.
Bron: MIRT 2009Er wordt onderzocht op welke wijze marktpartijen worden betrokken. Daarbij komt het project in aanmerking voor tol en een dubbeldekssnelweg.
Bron: MIT 2007

Infrasite Projectnieuws
27-06-2019 Nieuw online platform en interactieve kaart A27 Houten - Hooipolder
09-04-2019 Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
28-09-2018 Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder nadert voltooiing
11-12-2017 Honderden miljoenen voor toekomstbestendige infrastructuur
07-12-2017 Bestuurlijke overeenkomst A27 Houten–Hooipolder getekend
24-10-2017 3 nieuwe bruggen in het traject A27 Houten - Hooipolder
22-02-2017 Minister en provincie bekrachtigen aanpak knooppunt Hooipolder
20-02-2017 Extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen project A27 Houten-Hooipolder
01-12-2016 Merwedebrug vanaf 9 december weer open voor zwaar verkeer
28-11-2016 Verstevigen Merwedebrug nu echt van start
31-10-2016 Vanaf maandag 31-10-2016 weer werkzaamheden Merwedebrug
27-10-2016 Update incident Merwedebrug
26-10-2016 Werkzaamheden Merwedebrug tijdelijk stilgelegd
18-10-2016 Versnelde aanpak Merwedebrug A27
30-05-2016 Ontwerp Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder getekend
07-04-2016 Regio: Betere oplossing knooppunt Hooipolder mogelijk
10-09-2015 Geertruidenberg wil toekomstbestendige aanpak knooppunt Hooipolder
16-06-2015 Gorinchem en RWS ondertekenen overeenkomst aansluiting A27 Gorinchem-Noord
13-01-2015 Flow27 maakt (Ontwerp)TB en MER A27 Houten - Hooipolder
29-04-2011 Monitoring verkeer A12 door Rijkswaterstaat
06-10-2010 College Brabant voor Ruit Eindhoven
18-06-2010 200 Miljoen euro voor voltooiing verkeersruit rond Eindhoven
28-05-2010 800 mln voor snelwegen rond Hilversum, Amersfoort en Utrecht
25-02-2010 Bedrijfsleven: Snelle aanpak A27 begint bij Gorinchem
12-11-2009 Spoorlijn Breda-Utrecht blijft belangrijke optie
21-08-2009 Alternatieven onderzocht voor verbetering Ruit
19-06-2009 Uitkomsten MIRT overleg Brabant en VenW
15-06-2009 Commissie Nijpels onderzoekt PPS Spoorlijn Breda - Utrecht
31-03-2009 Steden zien steeds meer kansen voor spoorlijn Breda - Utrecht
18-12-2008 Motie spoor Breda-Utrecht
15-12-2008 Kamerbrief over audit Spoorlijn Breda - Utrecht
26-11-2008 Akkoord over Ruit Eindhoven
25-11-2008 € 43 miljoen voor wegen Brabant
07-11-2008 Extra geld voor oplossen vervoersknelpunten Brabant
28-10-2008 Kabinetsreactie advies Commissie Private Financiering van Infrastructuur
29-10-2008 Erkenning verkeersproblematiek Eindhoven
12-03-2008 Kamerbrief over aanleg spoorlijn Breda-Utrecht
17-12-2007 Regio Utrecht: Geen nieuwe snelweg langs A2
19-11-2007 LMCA's: Groei vervoer groter dan verwacht
03-10-2007 Gezamenlijke inspraak A27 Lunetten-Hooipolder
19-09-2007 Publiek-private samenwerking voor de A27
12-09-2007 Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder ter inzage
10-07-2007 Startnotitie A27 Lunetten-Hooipolder uitgebracht
01-02-2007 Kamervragen over tekort 400 mln wegenprojecten
13-11-2006 Onderzoek naar filevermindering A27
08-11-2006 Kentekenonderzoek A27 ter hoogte van Merwedebrug
26-10-2006 Geld voor verbetering luchtkwaliteit sneller ingezet
27-06-2006 Versnelde aanpak infrastructuurknelpunten dichterbij
25-02-2005 Nieuwe aanpak publiek-private samenwerking


Deel dit artikel:                   

Warm en droog weer geeft lage rivierafvoeren en waterkwaliteitsproblemen
Nieuwsbericht
Spectrum Advies & Design en Luminext starten samenwerking
Nieuwsbericht
Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst
Nieuwsbericht
KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met 'schone lucht plan'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naar een circulaire bouweconomie in 2050
Weblogposting
Benoeming secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Heijmans groot onderhoud aan rijksweg A79
Nieuwsbericht
Extra geld voor aanpak overwegen spoor
Nieuwsbericht
Deltares Software Dagen (DSD-NL): Webinar: Probabilistic Toolkit: Deel 1, Introductie - Effecten van onzekerheden
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
A28 krijgt nieuwe LED verlichting voorzien van smart lighting technologie van Luminext
Weblogposting
NS verliest door Corona € 4,7 miljard aan inkomsten over 5 jaar
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW
Nieuwsbericht
Fugro wint belangrijk contract voor de verbreding van de A9 tussen Holendrecht en Badhoevedorp
Nieuwsbericht
EIB: Sterke afname orderportefeuilles in de burgerlijke- en utiliteitsbouw
Nieuwsbericht
Zo ziet station Zandvoort er nu uit
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]