ProjectDen Bosch Zuid-West tangent (Randweg ’s-Hertogenbosch-Vught)Recent projectnieuws
27-08-2009 ProRail plaatst 3 onderdoorgangen Vught- 's-Hertogenbosch
21-08-2008 Noord-Brabant investeert €1 miljard in bereikbaarheid
22-07-2008 Historisch tankstation maakt plaats voor de Randweg
Algemene projectinformatie
De huidige verkeersontsluiting aan de zuidzijde van ‘s-Hertogenbosch naar de A2 en naar de A59 voldoet niet uit oogpunt van verkeersafwikkeling, veiligheid, bereikbaarheid en milieu.

Tussen de zuidelijke invalsweg van ‘s-Hertogenbosch en het vierstrooksdeel (2x2) van de Vlijmenseweg wordt een gebiedsontsluitingsweg aangelegd, met een goede inpassing en mogelijkheden voor bereikbaarheid van verschillende stadsdelen.

Dit project maakt deel uit van het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Regionaal / lokaal

Regio:  Zuid
Provincie:  Noord-Brabant

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIT 2004:  Planstudie

Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2003
Datum Procedures Rond:  2004
Datum Uitvoeringsopdracht:  2004

Investeringen:
Kosten:  € 99 mln
Het project kost 99 mln.
  • Provincie 22,5 mln
  • BDU 25 mln
  • Regio 4 mln
  • B5* 43,10 mln
  • Derden 4,4 mln
* B5 staat voor de 5 grote Brabantse steden: Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch en Tilburg

Bron: provincie Brabant

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
's-Hertogenbosch, Vught.