ProjectMaasroute, modernisering fase 2Recent projectnieuws
18-02-2011 Informatieavond over werkzaamheden sluis Maasbracht
12-04-2010 Start pilot uitbreiding sluisbediening Maasroute
26-03-2010 Project Maasroute ‘best practice’ in Brussel
Algemene projectinformatie
De groei van het goederenvervoer over water alsmede de schaalvergroting leiden tot lange wachttijden bij de sluizen. Tevens vormt het huidige vaarwegprofiel een knelpunt voor een efficiënte verkeersafwikkeling.

Het project Maasroute (MoMaRo fase 2) heeft tot doel:
  • Het realiseren van een klasse Vb vaarweg met een diepgang van 3,50 meter op de noord-zuidverbinding Weurt-Ternaaien. Dit ter accommodatie van de autonome groei van het transport over water, alsmede het accommoderen van de moderne scheepvaart.
  • Het realiseren van een doorvaarthoogte op het traject Weurt-Born van 9,10 meter en een doorvaarthoogte van 7,00 meter op de trajecten Grave-Lith en Born-Ternaaien.
  • Het bevorderen van betrouwbare reistijden door het verminderen van oplopende wachttijden bij de sluizen door capaciteits-, beschikbaarheids- en/of verkeersmanage-mentmaatregelen, met name te Weurt, Heumen, Heel, Maasbracht en Born.
  • Het realiseren van de Verruiming van de bocht bij Elsloo is eind 2011 van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase gegaan en aan dit project toegevoegd.
Diverse onderhoudswerkzaamheden voor vaarwegverbetering die aansluiten bij de scope van de Maasroute zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn efficiencyvoordelen behaald omdat de werkzaamheden aan de lopende contracten konden worden toegevoegd. Benodigd budget is daarbij overgeboekt naar de Maasroute.
Bron: MIRT 2015Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Hoofdvaarwegen

Regio:  Zuid
Provincie:  Limburg

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2015:  Realisatie
MIRT 2014:  Realisatie
MIRT 2013:  Realisatie
MIRT 2012:  Realisatie
MIRT 2011:  Realisatie
MIRT 2010:  Realisatie
MIRT 2009:  Realisatie
MIRT 2008:  Realisatie
MIT 2007:  Planstudie
MIT 2006:  Planstudie
MIT 2005:  Planstudie
MIT 2004:  Planstudie

Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2002
Datum Uitvoeringsopdracht:  2005

Investeringen:
Investeringsproject van:  IenM
Kosten:  € 667 mln
Taakstellend budget: € 667 mln.
Bron: MIRT 2015Gemeenten in het projectgebied
Eijsden, Maastricht, 's-Hertogenbosch, Heumen, Hedel


Planning project
Start realisatie: 2005
Openstelling: 2018


Aanbesteding
Het project wordt in een aantal deelpakketten aanbesteed, het eerste pakket (Weurt) is in 2005 aanbesteed in E&C-vorm, de volgende pakketten worden aanbesteed in Design & Construct.
Bron: MIRT 2009Rijkswaterstaat Maaswerken en de combinatie BESIX NV/Mourik Limburg B.V. hebben een contract ondertekend met een looptijd van ruim 4 jaar en een totaalwaarde van circa 150 miljoen euro. Dit contract betreft de 'Verlenging middensluis Born, oostsluis Maasbracht, oostsluis Heel en bijkomende werkzaamheden, alsmede het renoveren van de sluiscomplexen Born, Maasbracht en Heel.' Het bestek, en daarmee de opdracht, is opgezet als D&C (Design&Construct). Dit houdt in dat de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp als voor de realisatie van het ontwerp.
Bron: Mourik
Uitvoerders