ProjectActieplan ‘Groei op het spoor’Recent projectnieuws
01-04-2010 Informatie-uitwisseling bij incidenten spoortunnels moet beter
26-03-2010 Kabinet stelt 44 mln beschikbaar voor decentraal spoor
18-02-2010 62 miljoen om meer mensen in de trein te krijgen
Algemene projectinformatie
Het kabinet heeft flinke ambities voor het spoor. In het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV is opgenomen dat de ambitie voor de groei van het OV per spoor wordt bijgesteld naar 5% per jaar, overeenkomstig de groei van het aantal reizigerskilometers per spoor in 2005 en 2006.

Het kabinet wil gedurende de huidige regeringsperiode de groei van 5% vasthouden door het gebruik van de trein aantrekkelijker te maken voor steeds meer mensen. Als opmaat daartoe heeft het kabinet het Actieplan ‘Groei op het spoor’ opgesteld, dat is gepresenteerd bij de beleidsbrief van 19 november 2007 (Kamerstuk 29644 nr. 85). Het Actieplan is een integraal pakket van 29 maatregelen die alle structureel bijdragen aan de groei, binnen de huidige kabinetsperiode uitvoerbaar zijn en gedragen zijn door de belangrijke stakeholders uit de spoorsector, decentrale overheden en consumentenorganisaties. De maatregelen zijn onderverdeeld in vijf clusters, die alle onderdelen beslaan die de reiziger doorloopt in zijn treinreis:
  • Voor- en natransport: bijvoorbeeld de aanleg van extra fietsenstallingen en P+R-terreinen, de aanpak van weesfietsen en het veraangenamen van wachtruimtes op stations;
  • Informatievoorziening: bijvoorbeeld de verbetering van de informatievoorziening op de stations en een treintraining voor senioren;
  • Treinaanbod: bijvoorbeeld extra treinen in de daluren en in de spits;
  • Kaartjes en kennismaking: bijvoorbeeld kennismakingsacties voor forensen, vervolgaanbod voor pas-afgestudeerden;
  • Spreiding van mobiliteit: bijvoorbeeld mobiliteitsanalyses voor bedrijven en individuele reizigers.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Beheer en onderhoud
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Onderhoud


Investeringen:
Kosten:  € 203 mln
Voor de maatregelen is in totaal E 203 mln beschikbaar. In het Actieplan is dit budget toegedeeld aan de 29 maatregelen. Aangezien de maatregelen die op dit moment reeds zijn gestart met name betrekking hebben op de ketenmaatregelen en reisinformatie, is het gehele bedrag van E 203 mln opgenomen onder artikelonderdeel 13.02.05. Gaandeweg zal een nadere invulling van de budgetten plaatsvinden over de exacte maatregelen in de volgende begroting en de verdeling over de Infra artikelen 13.02/13.03 en deels HXII.
Bron: MIRT 2009