ProjectVerkenning Ruit RotterdamRecent projectnieuws
16-11-2009 Randstad Urgent 2009: knopen doorgehakt
16-02-2009 Eurlings en Baljeu geven startsein burgerraadpleging Rotterdam Vooruit
24-11-2008 Projectdirectie PMZ evalueert en neemt afscheid
Algemene projectinformatie
Het project Rotterdam Vooruit wordt uitgevoerd door het projectteam 'Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Verkenning Regio Rotterdam en Haven duurzaam bereikbaar'. In het project Rotterdam Vooruit onderzoeken het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam waar de knelpunten zitten en welke kansen en ontwikkelingen denkbaar zijn om de Rotterdamse regio duurzaam bereikbaar te maken én te houden. Daarbij wordt gekeken naar de middellange (2020) en de lange termijn (2030-2040).

Het bestuurlijke duo dat verantwoordelijk is voor het resultaat van Rotterdam Vooruit bestaat uit Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, en Jeannette Baljeu, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de stadsregio Rotterdam.

Rotterdam Vooruit is onderdeel van het kabinetsprogramma Randstad Urgent www.randstadurgent.nl Doel van het programma is de Randstad weer aan de top te brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren.
Bron: www.rotterdamvooruit.nlTijdens de Randstad Urgent conferentie op 27 oktober 2008 heeft minister Eurlings bekend gemaakt dat het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ) opgaat in het nieuwe Randstad Urgent project 'Regio Rotterdam en Haven Duurzaam Bereikbaar' (ook bekend als Verkenning Ruit Rotterdam)
Bron Nieuwsbrief PMZ 29-10-2008Uit de Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse Wegen is gebleken dat de normen uit de Nota Mobiliteit niet gehaald worden op de ‘Ruit’ van Rotterdam (A4, A20, A16 en A15), ook niet na uitvoering van de projecten die worden genoemd in het MIRT-projectenboek 2008 (categorie realisatie- en planstudieprojecten) en invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit.

Dit terwijl er sprake is van een forse bouwopgave in de regio Rotterdam, waaronder binnenstedelijke uitbreiding van het woningarsenaal en de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In het kader van deze verkenning zal deze bouwopgave en de bereikbaarheidsproblematiek in het gebied ter grootte van de Stadsregio Rotterdam en het Westland integraal worden bezien. De aspecten ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer, landschap en natuur zullen een plek krijgen in deze verkenning.

In de verkenning zal gebruik worden gemaakt van reeds verrichte studies, waaronder die naar de 2e westelijke oeververbinding (Randstad Urgent) en de A4 Zuid (Hoogvliet - Klaaswaal). De verkenning zal eind 2009 resulteren in een Masterplan voor het gebied, met een bestuurlijke Voorkeursvariant, conform het advies van de Commissie Elverding. Betrokken partijen bij deze verkenning zijn: de ministeries van VenW en VROM, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast worden bedrijven en burgers uitgenodigd om hun kennis en ervaring in te zetten.

Aangezien deze verkenning op verschillende aspecten samenhang vertoond met de verkenning Haaglanden zal een expliciete afstemming met de regio Haaglanden worden gerealiseerd.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Integrale gebiedsopgaven

Regio:
Provincie:  Zuid-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenW

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Rotterdam