ProjectA73 corridor Ewijk-RijkevoortRecent projectnieuws
26-11-2010 Deelnemers gezocht voor SLIM Prijzen RegioRing
17-05-2010 Verkeersonderzoek proef SLIM Prijzen RegioRing
15-03-2010 Tracébesluit A50 Ewijk - Valburg ter visie
Algemene projectinformatie
Volgens de analyses van de Nota Mobiliteit voldoet de A73 tussen de knooppunten Ewijk en Rijkevoort in 2020 niet aan de bereikbaarheidsdoelstellingen. Er worden verkeersafwikkelingsproblemen geconstateerd waardoor de bereikbaarheid verslechtert. Vooral als in de komende jaren de flessenhals A50 Valburg-Ewijk verbreed is met een tweede brug over de Waal zal de verkeersproblematiek op de A73 sterk toenemen.

Conform de afspraak uit het bestuurlijk overleg MIT eind 2006 starten de stadsregio Arnhem - Nijmegen tezamen met Verkeer en Waterstaat een gezamenlijke gebiedsgerichte Verkenning, welke getrokken zal worden door de regio en waarbij Rijkswaterstaat gelijkwaardig participeert. Deze verkenning start in 2009 en moet leiden tot een beter inzicht in de oorzaak en de omvang van de problematiek en in de noodzakelijke maatregelen, zowel bij als rond de A73 (zoals de aansluiting Nijmegen Lindenholt) als met de verschillende verkeersmodaliteiten. De verkenning wordt gezamenlijk ingezet, omdat betrokken overheden zich realiseren dat allen kunnen en zullen moeten bijdragen aan de oplossing van deze problematiek. De kosten van de verkenning worden gelijkelijk verdeeld over het rijk en de regio.

Na afronding van de verkenning kan besloten worden over de noodzaak van een, wellicht gezamenlijke, planstudie.
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Oost
Provincie:  Gelderland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning
MIRT 2008:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenWGemeenten in het projectgebied
Ewijk