ProjectZandhonger Oosterschelde


Algemene projectinformatie
Zoals destijds voorzien, stroomt er sinds de aanleg van de Oosterscheldewerken minder water in en uit de Oosterschelde. De getijdengeulen zijn te groot voor de kleinere hoeveelheid water. Het water stroomt daardoor langzamer dan voorheen en heeft onvoldoende kracht om sediment te verplaatsen van de geulen naar het intergetijdengebied. De afbrekende krachten werken nog wel, maar de opbouwende krachten niet. De afbraak van intergetijdengebied overheerst. Dit proces staat bekend als ‘zandhonger’ en heeft een negatieve invloed op de waterveiligheid, op gebruiksfuncties en op de natuurwaarden van dit als Natura 2000 aangewezen gebied. De erosie van de platen, slikken en schorren heeft effect op de golfaanval op de dijken en daarmee op de levensduur ervan. Momenteel erodeert zo’n 50 hectare intergetijdengebied per jaar. De verwachting is dat dit verdubbelt tot 100 hectare per jaar, met als gevolg dat rond 2050 nog maar de helft is overgebleven van de huidige 10.000 hectare en in 2100 nog maar 1500 hectare. Daarnaast heeft deze erosie negatieve gevolgen voor de getijdennatuur, terwijl de stormvloedkering in de Oosterschelde juist was bedoeld ter behoud van deze natuur.

VenW en LNV zijn in 2007 gestart met een verkenning om inzicht te krijgen in de effecten van handhaving huidig beleid (= niets doen) en welke beheersmaatregelen mogelijk zijn om het verdwijnen van intergetijdengebieden tegen te gaan. Onderdeel van de verkenning is het doen van proeven (o.a. een proefsuppletie) om te testen of de maatregelen effectief zijn. De verwachting is dat de verkenningsfase in 2011 zal zijn afgerond.

Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Waterveiligheid

Regio:  Zuid
Provincie:  Zeeland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenWMijlpalen
Project: Zandhonger Oosterschelde
Deelproject:
Onderdeel:
Werk:
Mijlpaal:
Start: 00-00-2008
Gereed: 00-00-2011

Deel dit artikel:                   

Interview met Jeannette Baljeu, voorzitter van Railforum
Artikel
Sterkste omzetstijging bouwsector in meer dan tien jaar
Nieuwsbericht
Meer ruimte voor de fiets op station Eindhoven
Nieuwsbericht
Heijmans jaarcijfers 2018: positief resultaat over de gehele linie
Nieuwsbericht
Renovatie Waalbrug Nijmegen start in maart
Nieuwsbericht
ProRail publiceert onderzoeksrapporten incidenten Kijfhoek
Nieuwsbericht
Arcadis helpt bij ecologische impuls Maas
Nieuwsbericht
BAM realiseert winstverwachting 2018 met gecorrigeerd resultaat
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (feb 2019)
Nieuwsbericht
Bam Infra Winnaar Innovatie Award 2019 - Infra Relatiedagen Hardenberg 2020 op 4, 5 en 6 februari
Weblogposting
ProRail en Flitsmeister werken samen aan verkeersveiligheid bij overwegen
Nieuwsbericht
Veel overlast voor treinverkeer door verwarde personen
Nieuwsbericht
Onbeveiligde overweg Beesel per direct op slot
Nieuwsbericht
Treinen besparen 1,43 miljard kilogram CO2
Nieuwsbericht
ProRail wil na Nederlands ook Europees OV toekomstbeeld
Nieuwsbericht
Eerste positieve testresultaten geavanceerd geluidsscherm
Nieuwsbericht
Intercity's blijven stoppen in Schiedam
Nieuwsbericht
Onderhoud informatievoorziening rijkswegen duurzaam aanbesteed
Artikel
Rijkswaterstaat start met aangepast selectiebeleid bij aanbestedingen GWW
Nieuwsbericht
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Proefrit met snelle trein tussen Groningen en de Randstad
Nieuwsbericht
Proef met Treinalert: meld overlast in de trein per sms of app
Nieuwsbericht
[Banners]