ProjectSporen in ArnhemRecent projectnieuws
10-07-2012 Arnhem grotendeels achter nieuw tracebesluit Sporen in Arnhem
27-09-2011 Einde van zomerwerken Sporen in Arnhem
31-08-2011 Tracebesluit 'Sporen in Arnhem' moet over, maar werkzaamheden mogen door
Algemene projectinformatie
De bestaande railinfrastructuur in Arnhem is niet toereikend om het huidige en het in de toekomst te verwachte aantal reizigers en treinen zoals geprognosticeerd in de Nota Mobiliteit adequaat te kunnen verwerken. De problemen doen zich met name voor op het gebied van perroncapaciteit, beperkte transfervoorzieningen; ontsluiting van de perrons; beperkte mogelijkheden om treinen van/naar Utrecht en Nijmegen gelijktijdig te kunnen laten binnenkomen en vertrekken en beperkte rijsnelheid aan de west- en oostzijde van het emplacement.

Het project Sporen in Arnhem heeft als doelstelling het verbeteren van de afwikkeling van het treinverkeer en het uitbreiden van de infrastructuur en perroncapaciteit om het aantal reizigers en treinen op basis van de Nota Mobiliteit met een doorkijk naar 2020 te kunnen verwerken.

Er wordt voor wat betreft de spoorinfrastructuur het volgende gerealiseerd:
  • uitbreiding van het station met een 4e perron, aanleg van 2 nieuwe perronsporen en vervanging van de traverse;
  • aanleg van een vrije kruising aan de westzijde, zodat kruisend treinverkeer op de baanvakken naar Nijmegen en Utrecht conflictvrij wordt afgewikkeld;
  • aanpassing van het emplacement aan de westzijde en de oostzijde;
  • aanpassing van het opstelemplacement Arnhem Berg aan bovenstaande aanpassingen aan het emplacement.
De projecten ‘Arnhem, vierde perron ’(excl. perrontunnel) en ‘Arnhem-West, vrije kruising’ zijn samengevoegd tot project ‘Sporen in Arnhem’. De perrontunnel is toegevoegd aan project ‘Arnhem Centraal’ (ten behoeve van NSP)

Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Regio:  Oost
Provincie:  Gelderland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Realisatie
MIRT 2008:  Realisatie


Data mijlpalen nota's:
Datum Tracébesluit:  2007/2008

Investeringen:
Investeringsproject van:  VenW
Kosten:  € 233 mln
Taakstellend budget: E 233 mln.
Bron: MIRT 2009

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite
Gemeenten in het projectgebied
Arnhem.