ProjectFileproof / programma filevermindering op korte termijnRecent projectnieuws
31-05-2011 A59 tussen Empel en Hooipolder vernieuwd
27-05-2011 Herinnering: dit weekend afsluiting A59 Empel-Hooipolder richting Breda
17-01-2011 Rijkswaterstaat gaat doorstroming A59 Hooipolder verbeteren
Algemene projectinformatie
De mobiliteit en daarmee ook de filedruk nemen nog steeds toe in Nederland. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt hard om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te behouden en verbeteren. Naast de maatregelen op lange termijn voert VenW in de periode van 2006 tot en met 2008 een groot aantal projecten uit om de files op korte termijn te verminderen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een selectie uit 3.000 ideeën die in het voorjaar van 2006 zijn ingediend bij het ministerie. Het gaat om een veertigtal ideeën, onder andere:

* langere invoegstroken, zodat met name vrachtwagens op snelheid kunnen invoegen
* een doorgetrokken streep voor de meest linkerrijbaan zodat het doorgaande verkeer bij een afslag in zijn baan blijft en onnodig weven wordt voorkomen
* verlenging van de uitvoegstrook tot op de vluchtstrook bij druk uitvoegend verkeer (in Duitsland heet dit ‘Stauventil’). Bijvoorbeeld op de A12 bij de afslag Veenendaal-Ede, op de A20 bij de afslag Moordrecht, op de A16 bij de afslag Capelseplein
* Op filelocaties gaan bruggen niet meer open tijdens of in aanloop naar de spitsuren.
* Team van 25 verkeerskundigen die als “groene golf team” op verzoek van gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen komen afstellen tot een groene golf
* Gecoördineerde toeritdoseringen op de A10 ring Amsterdam
* Vermindering of vermeerdering van het aantal rijstroken per rijrichting afhankelijk van de filerichting (met verplaatsbare barrier; machine die de middenberm verplaatst om meer rijstroken te creëren bij files)
* Afhandelen van blikschade op een parkeerplaats of onder aan een afrit in plaats van op de vluchtstrook (in overleg met verzekeringsmaatschappijen)
* Snel op te zetten “antikijk fileschermen” (calamiteitenschermen tegen zogeheten kijkfiles);
* Zwaailichten van hulpdiensten gaan uit bij afhandeling van ongevallen om kijkfiles te voorkomen
* Een module in de vernieuwde rijopleiding om te leren hoe te rijden bij filevorming om extra filevorming te voorkomen
* Het klaar zetten van vrachtauto’s die het ZOAB schoonmaken als er olie of benzine op is gelekt;
* Weginspecteurs op de motor (snellere afhandeling van incidenten versnelt ook de verkeersdoorstroming en verhoogt de verkeersveiligheid)

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Investeringsprogramma van:  VenW

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite