ProjectCapaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam - RijnkanaalRecent projectnieuws
21-09-2007 ORAM blij met opname sluizen IJmuiden in MIRT 2008
Algemene projectinformatie
In het kader van de Nota Mobiliteit is gesignaleerd dat er sprake is van een potentieel knelpunt ten aanzien van het aantal ligplaatsen op het Amsterdam - Rijnkanaal. Het gebrek aan ligplaatsen bemoeilijkt een goede logistieke planning voor de binnenvaartondernemer in verband met de internationale wet- en regelgeving op het gebied van vaar- en rusttijden. Daarnaast vergroot de ontoereikende ligplaatscapaciteit de kans op mogelijk onveilig vaargedrag. Uit het AVV-rapport ‘Inventarisatie ligplaatsenbehoefte hoofdvaarwegen’ blijkt dat er problemen zijn, dan wel kunnen ontstaan, ten aanzien van de capaciteit van de ligplaatsen op het Amsterdam - Rijnkanaal, waarbij onder andere de locaties Diemen, Breukelen en de Oranjesluizen zijn genoemd. De op te leveren verkenning zal de knelpunten op deze corridor in beeld brengen, alsmede de mogelijke oplossingsrichtingen.

Fase 1 van de verkenning is afgerond met twee rapporten, t.w. ‘een kwalitatieve beoordeling van de ligplaatsen langs het Amsterdam Rijnkanaal’ en ‘een prognose van de behoefte aan ligplaatsen in het Amsterdam Rijnkanaal’. Besluitvorming over het vervolg van de verkenning door uitvoering van fase 2 vindt plaats in 2007.

Inmiddels is op basis van de uitkomsten van deze verkenning wel een start gemaakt met een aantal no regret maatregelen in het kader van het groot onderhoudsproject Amsterdam Rijnkanaal/ Lek (onderhoud oevers).

Bron: MIRT 2008Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Vaarwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Noord-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2008:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenWGemeenten in het projectgebied
Amsterdam, Diemen, Breukelen.