ProjectA10 NoordRecent projectnieuws
28-10-2008 Kabinetsreactie advies Commissie Private Financiering van Infrastructuur
Algemene projectinformatie
In het bestuurlijk overleg met de Noordvleugel op 4 oktober 2006 over het MIT 2007 heeft de minister van V&W toegezegd in 2007 te starten met een MIT-verkenning voor de A10 Noord. De A10 Noord is het deel van de ringweg A10 gelegen tussen het knooppunt Coenplein (A8/A10) en knooppunt Watergraafsmeer (A1/A10). Op dit traject zijn 2x3 doorgaande rijstroken en vijf aansluitingen met het gemeentelijke en provinciale wegennet, de S114 t/m S118. Daarnaast is de Zeeburgertunnel onderdeel van de A10 Noord. De ring A10, en daarmee ook de A10 Noord, vervult een dragende functie in de verkeersafwikkeling op het wegennet in de Noordvleugel van de Randstad. De Netwerkvisie Noord-Holland (oktober 2005) kent de hoogste prioriteit toe aan het rijdend houden van het verkeer op de A10. Zowel in de Nota Mobiliteit (NoMo) als in de Netwerkanalyse Noordvleugel (september 2006) is de A10 Noord als knelpunt benoemd. Dit betekent dat zonder ingrijpen de beoogde reistijden conform de normen uit de NoMo in 2020 niet worden gehaald.
Bron: MIRT 2009Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Hoofdwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:  Zuid-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning
MIRT 2008:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenWGemeenten in het projectgebied
Amsterdam.