ProjectPunctualiteits / capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan SpoorRecent projectnieuws
21-04-2016 Eindhoven viert 150 jaar spoor
13-10-2011 Grootschalige werkzaamheden spoor Amersfoort
29-01-2010 Rijk en regio starten uitwerking groei Almere
Algemene projectinformatie
Om doelstellingen Nota Mobiliteit te kunnen behalen, moeten een aantal knelpunten op het gebied van punctualiteit en/of capaciteit worden opgelost.

Binnen de tweede fase Herstelplan Spoor zijn – in samenhang met de voorstellen voor de dienstregeling na 2006 – de knelpunten geselecteerd waarvan de oplossing het meest bijdraagt aan de doelen van de Nota Mobiliteit. Met behulp van een MKBA worden de best scorende oplossingen gezocht voor de knelpunten zoals opgenomen in onderstaand overzicht.

Knelpunten
Gerealiseerd
 • Schipholtunnel betrouwbaarheid, DVM
 • Schipholtunnel veiligheid: maatregelen tunnelveiligheid
In Uitvoering
 • Breda derde perron; aanpassen sporenlayout loopt mee met huidige aanlegproject NSP Breda
 • Betrouwbaarheid op hele net; DVM/ Spoor Meester
Capaciteitsvergrotingsplan gereed
 • Amsterdam Transformatorweg; vrije kruising
Capaciteitsanalyse gereed, capaciteitsvergrotingsplan gestart
 • Zwolle transfercapaciteit; verbreden perrontunnel en verbeteren stijgpunten
 • Amersfoort Westzijde; vrije kruising
 • ’s-Hertogenbosch; vrije kruising noordzijde; 4-sporige Diezebrug; DVM zuidzijde
 • Kijfhoek; kleine maatregel
 • Zwolle: perroncapaciteit
 • Flevolijn; inhaalgelegenheid Almere Poort
 • Vechtbrug Weesp
 • Eindhoven transfercapaciteit; verbreden perrontunnel en verbeteren stijgpunten
Capaciteitsanalyse gereed, scope capaciteitsvergrotingsplan nog te bepalen
 • Perroncapaciteit diverse stations
 • Tilburg perroncapaciteit; kleine maatregel
 • Eindhoven Tongelre aansluiting: kleine maatregel
 • Amsterdam Muiderpoort - Watergraafsmeer, seinverdichting
 • Betrouwbaarheid op hele net (2) Traffic Management System; verdere ontwikkeling DVM-tools
Capaciteitsanalyse gereed, geen infra-oplossing met positieve MKBA, wordt niet verder meer bestudeerd in het kader het Herstelplan Spoor
 • Geldermalsen
 • Den Haag HS noordzijde
 • Schiedam - Rijswijk
 • Dordrecht - Lage Zwaluwe
 • Tilburg
 • Amsterdam Centraal spoorcapaciteit
 • Rotterdam Lombardijen
 • Amsterdam Centraal - Bijlmer; seinverdichting
Bron: MIRT 2009

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Beheer en onderhoud
Modaliteit:  Spoorwegen Personen

Categorie:  Grote onderhoudsprojecten
Regio:  Nationaal
Provincie:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Onderhoud
MIRT 2008:  Onderhoud
MIT 2007:  Onderhoud


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenW
Kosten:  € 542 mln
Raming kosten: E 542 mln periode 2007 - 2012; geheel gedekt uit middelen voor tweede fase Herstelplan Spoor.
Bron: MIRT 2009