ProjectA4 Leiden - De Hoek


Algemene projectinformatie
Conform de afspraak uit het bestuurlijk overleg MIT wordt de trajectnota/MER A4 De Hoek - Prins Clausplein afgerond. In het kader van de Nota Mobiliteit is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat zich met name op het gedeelte A4 Den Haag - Leiden problemen voordoen.
Bron: MIT 2006In bestuurlijk overleg MIT eind 2005 is afgesproken project A4 De Hoek - Prins Clausplein te knippen in de delen A4 Den Haag - Leiden en A4 Leiden - De Hoek.
Bron: MIT 2007Project-eigenschappen:
Projectfase:  Planstudie
Modaliteit:  Hoofdwegen


MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Korte projectomschrijving:


Dit project is niet opgenomen in het MIT 2007.
Gemeenten in het projectgebied
Leiden, Hoofddorp