ProjectGrensoverschrijdende verkenning maritieme toegankelijkheid kanaalzone Gent-TerneuzenRecent projectnieuws
15-07-2015 Nederland krijgt miljoenen EU-subsidie voor infrastructuur
25-05-2009 Seine-Schelde verbinding biedt kansen voor Zeeuwse havens
20-06-2007 Kamerbrief over voortgang acties nota Zeehavens
Algemene projectinformatie
Gevolg gevend aan hetgeen in het Derde Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland van 11 maart 2005 is overeengekomen, is besloten tot het uitvoeren van een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse grensoverschrijdende verkenning met als doelstelling: ‘Verken de problematiek van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone en de mogelijke oplossingsvarianten, zodat voorwaarden geschapen kunnen worden voor de wenselijke en noodzakelijke economische ontwikkeling van de Kanaalzone Gent-Terneuzen in het algemeen, en de havengebonden cluster van activiteiten in het bijzonder’.

De Kanaalzone Gent-Terneuzen is een trekker van de regionale economie in het grensoverschrijdende gebied. Door ontwikkelingen in afmetingen van zeeschepen kan in de toekomst een knelpunt optreden bij de Westsluis (zeesluis) in Terneuzen. Daarnaast komt, zoals aangegeven in de Nota Mobiliteit, de maximum capaciteit van de sluizen te Terneuzen voor de binnenvaart in zicht. De verkenning onderzoekt zowel de mogelijkheid voor een 2de zeesluis alsook varianten voor een nieuwe binnenvaartsluis. Zo kan de capaciteit van het gehele sluizencomplex, zowel voor de binnenvaart als de zeevaart, integraal bestudeerd worden. Naast beide genoemde alternatieven worden eveneens andere mogelijke alternatieven onderzocht. De verkenning zal naar verwachting in 2008 voltooid zijn.

Bron: MIRT 2009
Gevolg gevend aan hetgeen in het Derde Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland van 11 maart 2005 is overeengekomen, is besloten tot het uitvoeren van een gezamenlijke grensoverschrijdende verkenning naar de maritieme toegankelijkheid van de kanaalzone Gent-Terneuzen.

Ontwikkelingen in grootte van zeeschepen kunnen een knelpunt voor de toekomst gaan vormen. De zeevaartverbinding is bovendien kwetsbaar omdat er maar één zeevaartsluiskolk is. Daarnaast komt, volgens de criteria van de Nota Mobiliteit, de maximumcapaciteit van de sluizen te Terneuzen voor de
binnenvaart in zicht.

Om de capaciteit van het gehele sluizencomplex, zowel voor de binnenvaart als de zeevaart, integraal te kunnen bestuderen, is besloten om de voorgenomen verkenning naar de capaciteit van de binnenvaartsluis onderdeel te laten vormen van de genoemde grensoverschrijdende verkenning.

Het probleem zal in het licht van de logistieke potentie van de kanaalzone worden bestudeerd. In het onderzoek zullen naast een tweede grote zeesluis eveneens andere mogelijke alternatieven onderzocht worden.

Voor het onderzoek is een grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse projectgroep ingesteld. De studie dient uiterlijk in september 2008 te zijn voltooid.

Bron: MIRT 2008

Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Vaarwegen

Regio:  Nationaal
Provincie:

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIRT 2009:  Verkenning
MIRT 2008:  Verkenning
MIT 2007:  Verkenning


Investeringen:
Investeringsproject van:  VenWGemeenten in het projectgebied
Gent, Terneuzen