ProjectVerkenning Regionale IJmeerverbindingRecent projectnieuws
29-01-2010 Rijk en regio starten uitwerking groei Almere
06-11-2009 Nieuwe OV verbinding tussen Amsterdam en Almere niet rendabel
27-10-2008 Eurlings pakt dóór met Randstad Urgent
Algemene projectinformatie
Het Bestuurlijk Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (de gemeente Amsterdam, het ROA, de provincies Noord-Holland en Flevoland en Rijkswaterstaat Noord-Holland) en de gemeente Almere hebben begin 2006 een verkennende studie uitgevoerd naar deze verbinding. De resultaten zijn op 27 april 2006 aangeboden aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Op grond van de resultaten verzoekt de regio de minister nu om een Planstudie Openbaar Vervoer voor de verbinding Amsterdam-Almere op te starten. Deze kan dan worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Bron: ROAProject-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Regionaal / lokaal

Regio:
Provincie:  Noord-Holland

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Investeringsproject van:  Bestuurlijk Platform Bereikbaarheid NoordvleugelGemeenten in het projectgebied
Amsterdam, Almere