ProjectGebiedsgerichte verkenning UtrechtRecent projectnieuws
29-04-2011 Monitoring verkeer A12 door Rijkswaterstaat
03-12-2010 Utrechtse ring wordt gerond
19-08-2010 Milieueffectrapport planstudie Ring Utrecht vrij voor consultatie
Algemene projectinformatie
Volgens de analyses uit de Nota Mobiliteit voldoet een groot deel van het Utrechtse wegennet, de Ring Utrecht en de toeleidende wegen, in 2020 niet aan de bereikbaarheidsdoelstelling.

Conform de afspraak uit het bestuurlijk overleg MIT eind 2004 is in een pre-verkenning onderzoek gedaan naar het gewenste studiegebied van de verkenning. Besloten is in de verkenning het gehele Utrechtse netwerk te betrekken (hoofdwegennet, onderliggend wegennet en openbaar vervoer).

De verkenning valt samen met de regionale netwerkanalyse uit de Nota Mobiliteit.

Bron: MIT 2006Project-eigenschappen:
Projectfase:  Verkenning
Modaliteit:  Regionaal / lokaal

Regio:  West
Provincie:  Utrecht

MIT/SNIP/MIRT fase historie:
MIT 2006:  Verkenning