ProjectDynamisch Verkeersmanagement Helmond


Algemene projectinformatie
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft ingestemd met het rapport ‘Toepassing Verkeersmanagement – Studie Hoofdwegenstructuur’. In dit rapport wordt gekozen voor Verkeersmanagement als oplossing voor de toekomstige verkeerstoename en de daarmee samenhangende bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Helmond.

Verkeersmanagement is een innovatief systeem met diverse toepassingen -onder de noemer ‘benutten, bouwen, monitoren en mobiliteitsbeleid’ - dat ervoor moet zorgen dat de mobiliteit en bereikbaarheid van Helmond in 2015 op hetzelfde niveau zullen zijn als in 2003. >br>
Verkeersmanagement is een combinatie van benutten, bouwen, monitoren en mobiliteitsbeleid voor de hele stad. Het is dus niet alleen een kwestie van meer asfalt of meer tunnels en viaducten. Het gaat juist om op een slimme en gecontroleerde manier om te gaan met de bestaande verkeersstromen, het bestaande wegennet én - waar nodig- de realisatie van infrastructurele aanpassingen. Met Verkeersmanagement wil de gemeente grip krijgen op het totale autoverkeer in de stad en daarbij het wegennet optimaal benutten.Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Regionaal / lokaal

Regio:  Zuid
Provincie:  Noord-Brabant

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Investeringen:
Investeringsproject van:  o457

Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite


Korte projectomschrijving:
Over dit project is op Infrasite een Mini-Projectreportage verschenen. Klikt u hier om deze Mini-Projectreportage te lezen!
Gemeenten in het projectgebied
Helmond