ProjectProgramma Ruimte & MobiliteitRecent projectnieuws
20-09-2007 Ruimte & Mobiliteit prijs 2007: 6 leisureprojecten genomineerd
18-04-2007 Start aanmelding Ruimte en Mobiliteit Prijs 2007
18-12-2006 Ruimte en Mobiliteit Zelfscan
Algemene projectinformatie
Het Programma Ruimte & Mobiliteit ondersteunt decentrale overheden bij het effectief vormgeven en uitvoeren van een samenhangend beleid voor ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Het Programma reikt voorbeelden en instrumenten aan om de kennis, de houding en het gedrag van alle betrokkenen in de gewenste richting te veranderen. Daarnaast geeft het Programma adviezen voor een integrale aanpak van ruimte en mobiliteit in de praktijk en investeert het in opleidingen en trainingen.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een driejarig activiteitenprogramma met een looptijd van 2004 tot 2007. Het is de opvolger van het project Mobiliteitstoets dat van 2001 tot 2003 werd uitgevoerd.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit wordt in opdracht van het Ministerie van V&W uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Om alle doelgroepen te bereiken werkt KpVV in een programmabureau samen met Nirov, CROW en Vereniging STADSWERK Nederland.Project-eigenschappen:
Projectfase:  Realisatie
Modaliteit:  Programma's

Regio:  Nationaal

MIT/SNIP/MIRT fase historie:


Officiële website:
Klik hier voor de officiële projectwebsite