Nieuwsbericht | Datum: 16-06-2008Deltares voorspelt hoge waterstanden in Jakarta

Bron: DeltaresDelft - Door nauwkeurige en tijdige voorspellingen van Deltares is voorkomen dat Jakarta op dinsdag 3 juni en woensdag 4 juni 2008 voor een groot deel weer onder water is komen te staan. Met man en macht heeft de overheid in Jakarta tijdig zandzakken gelegd en pompen ingezet. Deze overstroming is niet de eerste die Deltares heeft zien aankomen. Tot drie keer toe, op 29 oktober, 26 november en 23 december van vorig jaar, zijn door Deltares de exacte overstromingsdagen voorspeld. In het bijzonder bij de derde overstroming hebben de hoogwatervoorspellingen hun waarde bewezen, doordat er in allerijl provisorische keringen van zandzakken en bamboe stokken aangelegd zijn. Dit heeft de schade ten gevolge van de overstroming enorm beperkt. Ook deze keer hebben de genomen maatregelen ervoor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven.

De voorspelde overstromingen zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van de waterstanden bij Jakarta. Er is een aantal fenomenen geïdentificeerd die er samen voor hebben gezorgd dat de waterstanden voor de kust van Jakarta op 4 juni uitzonderlijk hoog waren. In de eerste plaats is er een 18.6 jaarlijkse cyclus in de hoogte van het springtij. Deze cyclus wordt veroorzaakt door het cyclische karakter van de baan van de maan om de aarde, waardoor de maan niet altijd op eenzelfde afstand van de aarde is. Dit jaar bereikt deze cyclus een top, wat in hogere springtijden resulteert. Ten tweede viel deze top in de 18.6 jarige cyclus op 4 juni aanstaande samen met een halfjaarlijkse piek in springtij waterstanden. De combinatie van deze twee fenomenen zorgde ervoor dat het getij op 4 juni (en in mindere mate de dagen eromheen) uitzonderlijk hoog was. Een derde fenomeen dat een rol speelt in de waterstanden bij Jakarta, de ‘Sea Surface Anomaly’, behoort strikt genomen niet tot het getij. Deze anomalieën zijn afwijkingen in de waterstand met een seizoenskarakter veroorzaakt door grootschalige seizoensvariaties in de meteorologische (moesson) patronen boven de Stille Oceaan en de Indische Oceaan. Juni is in Jakarta de maand met gemiddeld genomen de hoogste anomalie. Omdat deze anomalieën variëren van jaar tot jaar en afhankelijk zijn van het weer (bijvoorbeeld de aanwezigheid van hogedrukgebieden) zijn de waterstandvariaties die ze tot gevolg hebben lastig te voorspellen. Echter met behulp van een door Deltares ontwikkeld stromingsmodel dat gekoppeld is aan een meteorologisch model dat een aantal dagen vooruit voorspelt, is er een betere schatting gegeven van de verwachtte waterstand op 4 juni. Met behulp van dit operationele model, voorzien van dagelijks ververste meteorologische vooruitzichten, worden op het moment bij Deltares dagelijks waterstandvoorspellingen gemaakt voor Jakarta.

Naast uitzonderlijk hoge waterstanden is het langzaam wegzakken van Jakarta in de delta van de Ciliwungrivier een ander en op langere termijn zeer belangrijk fenomeen dat bijdraagt aan de te verwachten overstromingen. De inklinking van Jakarta wordt veroorzaakt door het op grote schaal onttrekken van diep grondwater in de stad. Een analyse van historische gegevens laat zien dat de stad in van 1982 tot 1995 met ruim een meter is gezakt, ofwel acht centimeter per jaar. Een stijgende zeewaterstand en een verzakkende stad betekenen dat de problemen voor Jakarta voorlopig alleen maar erger worden.Deel dit artikel:                   

Eurostat: Share of renewable energy in the EU up to 18.0%
Nieuwsbericht
ProRail tekent voor verbeterde samenwerking met hulpdiensten
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020
Nieuwsbericht
Provincie Limburg en Arriva sluiten overeenkomst over Maaslijn
Nieuwsbericht
EIB: Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk
Nieuwsbericht
ProRail test vier soorten duurzame dwarsliggers
Nieuwsbericht
Arcadis en Over Morgen bundelen krachten
Nieuwsbericht
Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
N200: Eerste liggers nieuwe Boezembrug gelegd
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Meer treinen laten rijden door sneller invoegen van goederentreinen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
ABB and Qbuzz power progress in Dutch e-mobility adoption
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
Langzamere goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
Nieuwsbericht
Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]