Nieuwsbericht | Datum: 16-06-2008Deltares voorspelt hoge waterstanden in Jakarta

Bron: DeltaresDelft - Door nauwkeurige en tijdige voorspellingen van Deltares is voorkomen dat Jakarta op dinsdag 3 juni en woensdag 4 juni 2008 voor een groot deel weer onder water is komen te staan. Met man en macht heeft de overheid in Jakarta tijdig zandzakken gelegd en pompen ingezet. Deze overstroming is niet de eerste die Deltares heeft zien aankomen. Tot drie keer toe, op 29 oktober, 26 november en 23 december van vorig jaar, zijn door Deltares de exacte overstromingsdagen voorspeld. In het bijzonder bij de derde overstroming hebben de hoogwatervoorspellingen hun waarde bewezen, doordat er in allerijl provisorische keringen van zandzakken en bamboe stokken aangelegd zijn. Dit heeft de schade ten gevolge van de overstroming enorm beperkt. Ook deze keer hebben de genomen maatregelen ervoor gezorgd dat de schade beperkt is gebleven.

De voorspelde overstromingen zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van de waterstanden bij Jakarta. Er is een aantal fenomenen geïdentificeerd die er samen voor hebben gezorgd dat de waterstanden voor de kust van Jakarta op 4 juni uitzonderlijk hoog waren. In de eerste plaats is er een 18.6 jaarlijkse cyclus in de hoogte van het springtij. Deze cyclus wordt veroorzaakt door het cyclische karakter van de baan van de maan om de aarde, waardoor de maan niet altijd op eenzelfde afstand van de aarde is. Dit jaar bereikt deze cyclus een top, wat in hogere springtijden resulteert. Ten tweede viel deze top in de 18.6 jarige cyclus op 4 juni aanstaande samen met een halfjaarlijkse piek in springtij waterstanden. De combinatie van deze twee fenomenen zorgde ervoor dat het getij op 4 juni (en in mindere mate de dagen eromheen) uitzonderlijk hoog was. Een derde fenomeen dat een rol speelt in de waterstanden bij Jakarta, de ‘Sea Surface Anomaly’, behoort strikt genomen niet tot het getij. Deze anomalieën zijn afwijkingen in de waterstand met een seizoenskarakter veroorzaakt door grootschalige seizoensvariaties in de meteorologische (moesson) patronen boven de Stille Oceaan en de Indische Oceaan. Juni is in Jakarta de maand met gemiddeld genomen de hoogste anomalie. Omdat deze anomalieën variëren van jaar tot jaar en afhankelijk zijn van het weer (bijvoorbeeld de aanwezigheid van hogedrukgebieden) zijn de waterstandvariaties die ze tot gevolg hebben lastig te voorspellen. Echter met behulp van een door Deltares ontwikkeld stromingsmodel dat gekoppeld is aan een meteorologisch model dat een aantal dagen vooruit voorspelt, is er een betere schatting gegeven van de verwachtte waterstand op 4 juni. Met behulp van dit operationele model, voorzien van dagelijks ververste meteorologische vooruitzichten, worden op het moment bij Deltares dagelijks waterstandvoorspellingen gemaakt voor Jakarta.

Naast uitzonderlijk hoge waterstanden is het langzaam wegzakken van Jakarta in de delta van de Ciliwungrivier een ander en op langere termijn zeer belangrijk fenomeen dat bijdraagt aan de te verwachten overstromingen. De inklinking van Jakarta wordt veroorzaakt door het op grote schaal onttrekken van diep grondwater in de stad. Een analyse van historische gegevens laat zien dat de stad in van 1982 tot 1995 met ruim een meter is gezakt, ofwel acht centimeter per jaar. Een stijgende zeewaterstand en een verzakkende stad betekenen dat de problemen voor Jakarta voorlopig alleen maar erger worden.Deel dit artikel:                   

Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Weggebruikers negeren nog steeds massaal rode kruisen
Nieuwsbericht
Fotoreportage werkzaamheden Circuit Zandvoort
Nieuwsbericht
Verlaging maximumsnelheid doorgevoerd in maart 2020
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Meer openbare laadpalen vlakbij huis in Groningen
Nieuwsbericht
PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars
Nieuwsbericht
Bouwend Nederland: Aankondiging nieuw tijdelijk handelingskader PFAS goede eerste stap
Nieuwsbericht
FNV: Aanpassing PFAS-normering is tijdelijk, duurzame oplossingen nodig
Nieuwsbericht
Pon Mobility Services en Retail wint MaaS-pilot Rotterdam Den Haag en airport
Nieuwsbericht
VolkerWessels maakt Circuit Zandvoort klaar voor komst Formule 1
Nieuwsbericht
Veiligheidswinst rijhulpsystemen onvoldoende benut
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur spoorbeheerder ProRail
Nieuwsbericht
Ministerie IenW en SHPV geven kwaliteit van parkeerdata extra impuls
Nieuwsbericht
Raad van State: Adviezen over stikstofwetgeving openbaar
Nieuwsbericht
Proef met doseren verkeer N322 in Zaltbommel bij file op A2
Nieuwsbericht
Sweco publiceert signaleringskaart PFAS locaties
Nieuwsbericht
Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid en duizenden nieuwe woningen
Nieuwsbericht
Onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn
Nieuwsbericht
Besluit Haven Loven, extra geld voor Deltaprogramma Maas en MIRT-onderzoek Brainport-regio
Nieuwsbericht
Pilz verdedigt zich tegen een grote cyberaanval en ziet herstructurering als een kans
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]